menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 14ο Γυμνάσιο Αθηνών

14ο Γυμνάσιο Αθηνών

Κραυγή

Η κλιματική κρίση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στον πλανήτη Γη. Ένας από τους 17 παγκόσμιους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι η ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ, στόχος για την ανάληψη άμεσων δράσεων για το κλίμα, που αφορούν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της καθώς και την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών. Οι μαθητές είναι οι πολίτες που βιώνουν ήδη, και θα βιώσουν περισσότερο στη ζωή τους τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Μεθοδολογία

Θεωρητική και βιωματική προσέγγιση, διεπιστημονική θεώρηση, ανάπτυξη διαλόγου, συμμετοχικός σχεδιασμός, συστημική προσέγγιση σε φάσεις: έρευνα, καταγραφή, μελέτη, δράσεις, παρουσίαση, αξιολόγηση

Στάδια υλοποίησης προγράμματος

1. Δημιουργία Ομίλου Φυσικών Επιστημών με μαθητές της Α΄Γυμνασίου. Θεωρητική παρουσίαση των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και επιλογή στόχου και θέματος. Ως έναυσμα σχολιάστηκαν ο πίνακας του Edward Munch "The Scream" και η φωτογραφία από την πυρκαγιά στην Εύβοια: Τίτλος προγράμματος: "Κραυγή". Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων περιβαλλοντικών προγραμμάτων σχετικών με την εξοικονόμηση ενέργειας και την κλιματική κρίση.

2. Υλοποίηση εργαστηρίων

- Εργαστήριο 1. "Από το εγώ στο εμείς και στον κοινό μας στόχο"/ ενδυνάμωση ομάδας-λήψη αποφάσεων με συναίνεση 

- Εργαστήριο 2. "Αποφασίζουμε μαζί"/ δημοκρατικός διάλογος και δημοκρατική λήψη αποφάσεων, κριτική σκέψη με τη διατύπωση επιχειρημάτων, ενεργή συμμετοχή 

- Εργαστήριο 3. "Κι όμως συνδέονται"/ Κλιματική αλλαγή, Φαινόμενο του θερμοκηπίου, Οικολογικό αποτύπωμα, Εξοικονόμηση Ενέργειας 

- Εργαστήριο 4. Μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος με την εφαρμογή PSLifestyle. Η δραστηριότητα της μέτρησης εφαρμόστηκε και σε μαθητές 5 τμημάτων καθώς και σε κάποια μέλη των οικογενειών τους. Με την ολοκλήρωση της μέτρησης εμφανίζονται προτεινόμενες δράσεις μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος

- Εργαστήριο 5. "Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης για την ενέργεια"/ αειφορία, στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή φτώχεια, εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή κρίση 

- Σύνταξη οικοκώδικα 

- Ενεργειακή περιήγηση στους χώρους του σχολείου

Το εργαστήριο 5 υλοποιήθηκε από τη Φαίη Ιωαννίδου, εμψυχώτρια της Community Energy River, συνεργάτη του προγράμματος

3. Συμμετοχή 2 μαθητριών του Ομίλου και της εκπαιδευτικού Βολίκα Μ. στη Μαθητική Συνέλευση Νέων – Arsinoe με τίτλο "Συζητάμε για την κλιματική αλλαγή στη Μητροπολιτική Αθήνα και προτείνουμε λύσεις» στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας (Κεντρικό Κτίριο), όπου συμμετείχαν 34 μαθητές 17 σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, διαμορφώνοντας προτάσεις και μέτρα πολιτικής σε 3 άξονες: τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της καθώς και οριζόντια ζητήματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης αλλά και διακυβέρνησης και συμμετοχής. Είχε προηγηθεί προετοιμασία των μαθητών του Ομίλου με έρευνα, μελέτη, συζητήσεις, φωτογράφιση εγκαταλελειμμένων κτιρίων της περιοχής τους και σύνταξη προτάσεων. Οι προτάσεις αποτελούν μια Πράσινη Συμφωνία για τη Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας (Regional Green Deal), στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η δράση αυτή εμπίπτει στο έργο «Κλιματικά ανθεκτικές περιοχές μέσω συστημικών λύσεων και καινοτομιών» (Climate Resilient Regions Through Systemic Solutions and Innovations) – ARSINOE, το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Horizon 2020)

Η εκπαιδευτικός συμμετείχε σε σχετικά με το θέμα σεμινάρια και ημερίδες, όπως το διήμερο σεμινάριο στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο Unesco Λαυρεωτικής, το συνέδριο My Ocean και το σεμινάριο Τ4Τ της Arsinoe Education, συνεργάτη του προγράμματος  

 

 

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας