menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από Ε.Κ. Καλαμαριάς

Ε.Κ. Καλαμαριάς

«ΓΗ, μαΓΗρική και υΓΗα: Mια σχέση ζωής»

Το έργο υλοποιήθηκε  το σχολικό έτος 2021-2022, για μία ώρα κάθε εβδομάδα, εκτός διδακτικού ωραρίου. Είχε κατατεθεί ως σχέδιο για πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας. Επιπλέον συνδέθηκε με την θεματική του Εθνικού Δικτύου «Διατροφή Περιβάλλον και Υγεία» του ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης Λασιθίου στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας, αλλά και με τις δράσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, όπου και παρουσιάστηκε σε σχετική προγραμματισμένη εκδήλωση.

Λόγω της απήχησης και των θετικών σχολίων που λάβαμε για το έργο των παιδιών αποφασίσαμε να συνεχίσουμε και να εμπλουτίσουμε τις δράσεις του προγράμματος και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, καταθέτοντας ένα δεύτερο πρόγραμμα με τον τίτλο «Δεν το πετώ, το αξιοποιώ» με βασικό πόνημα τη δημιουργία ενός padlet, για την οργάνωση και παρουσίαση της πληροφορίας και όλων των προτάσεων και των πονημάτων των μαθητών, το οποίο ενσωματώθηκε στο βασικό πόνημα του έργου «ΓΗ μαΓηρική και υΓΗα: Μια σχέση ζωής» που είναι ένα blog στο σχολικό δίκτυο (https://blogs.sch.gr/vatzim/).

Για την υλοποίηση του έργου αξιοποιήθηκαν οι παρακάτω μαθητοκεντρικές μέθοδοι:

 1. Project based learning (μάθηση βασισμένη στο έργο)
 2. Problem based learning (μάθηση βασισμένη στο πρόβλημα)
 3. Flipped classroom (ανεστραμμένη τάξη)
 4. Team based learning (ομαδοσυνεργατική μέθοδος)

 καθώς και η χρήση των νέων τεχνολογιών και web2 εφαρμογών.

Το θέμα χωρίστηκε σε τρεις βασικούς άξονες:

 1. Περιβάλλον
 2. Διατροφή
 3. Υγεία

οι οποίοι είχαν άμεση σχέση με το πρόγραμμα σπουδών των συμμετεχόντων μαθητών, με το πεδίο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, του φυσικού περιβάλλοντος, της μεταποίησης φυτικών και ζωικών προϊόντων, της διατροφής, της υγιεινής, των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής.

Από την πρώτη στιγμή οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε μια ανέλαβε από έναν άξονα. Ακολούθησε ο καταιγισμός ιδεών, τέθηκαν οι αρχικοί προβληματισμοί, τα ερωτήματα που έπρεπε να απαντηθούν και τα υποέργα που έπρεπε να υλοποιηθούν. Αξιοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες και οι web2 εφαρμογές:

 1. για το διαμοιρασμό πολυμεσικού υλικού για μελέτη στο σπίτι, ώστε να αξιοποιείται ο χρόνος στην τάξη για επίλυση αποριών, για διευκρινίσεις και για υλοποίηση των πονημάτων
 2. για αναζήτηση πληροφορίας και κινητοποίηση
 3. για διαμοιρασμό των πληροφοριών και των ιδεών μεταξύ των μελών της ομάδας αλλά και μεταξύ των ομάδων
 4. για την καταγραφή των κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούνται για επιλογή των συνταγών
 5. για διαμοιρασμό των προτάσεων και των ιδεών των ομάδων για την επιλογή των πρώτων υλών για την παρασκευή των συνταγών, καθώς και της εκτίμησης των υπολειμμάτων των συνταγών αλλά και της αξιοποίησης αυτών
 6. για την επαναδιαπραγμάτευση των δεδομένων
 7. για τη δημιουργία των padlet, του blog (https://blogs.sch.gr/vatzim/), των αφισών και των qr codes, με στόχο:
  1. την οργάνωση όλης της πληροφορίας
  2. την οργάνωση όλων των πονημάτων των μαθητών
  3. την άμεση πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω και μέσω κινητών συσκευών
  4. την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου
 8. για την διάχυση των αποτελεσμάτων του και τη διάδοσή του
 9. για την αυτοαξιολόγηση των ομάδων και την αξιολόγηση του έργου

Οι μαθητές αντιλήφθηκαν ότι τα νοικοκυριά επηρεάζουν και εκείνα με τον τρόπο τους το περιβάλλον και κατ’επέκταση την υγεία μας, μέσω της ενέργειας που καταναλώνεται για το μαγείρεμα της τροφής, αλλά και της παραγωγής αποβλήτων μέσω των διατροφικών τους συνηθειών. Μελέτησαν και κατανόησαν τρόπους επίλυσης του προβλήματος και τελικά πρότειναν και  παρασκεύασαν υγιεινές συνταγές σύμφωνα με τα κριτήρια του έθεσαν, που αφορούσαν στην μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της διατροφής και ταυτόχρονα στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ζύγιζαν τα υπολείμματα και πρότειναν αξιοποίηση/επανάχρηση αυτών. Αρκετά από αυτά τοποθετήθηκαν στον κομποστοποιητή του σχολείου μας για την παραγωγή κομπόστ και χρήση αυτού στον αγρόκηπο και στο θερμοκήπιο του σχολείου μας, για παραγωγή πρώτων υλών. Άλλα αξιοποιήθηκαν για την παρασκευή φυτικών καλλυντικών από τους συμμετέχοντες του περιβαλλοντικού προγράμματος της σχολικής μας μονάδας με τίτλο «Ότι περισσεύει, θεραπεύει».

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας