menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Όταν τα σκουπίδια γίνονται Τέχνη

Στο διάστημα από 20 έως 24/11/2023, το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αγίου Δημητρίου σε συνεργασία με το 1ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου και με την υποστήριξη του Δήμου Αγίου Δημητρίου οργάνωσαν βιωματικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με τίτλο «Όταν τα σκουπίδια γίνονται Τέχνη», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας μείωσης αποβλήτων EWWR23 με εθνικό συντονιστή τον ΕΟΑΝ Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.
Στόχος των δράσεων ήταν η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας και του μαθητικού πληθυσμού με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσα από κοινές δράσεις, αναπτύσσοντας συνεργασίες με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως την ΑΜΚΕ No Waste 21 για τη μείωση των αποβλήτων με δημιουργικό τρόπο.
Τις Δράσεις μας τίμησαν με την παρουσία τους η πρώην Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου κα. Μ. Ανδρούτσου, η εκπρόσωπος του ΕΟΑΝ κα. Μαρίνη Ρουμπινή ο εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ No Waste 21 κος Μ. Μάλλιαρης καθώς και 14 σχολεία της περιοχής του δήμου Αγίου Δημητρίου (Ε.Ε.Ε.ΕΚ, ΕΝΕΕΓΥ-Λ, ΕΠΑΛ, Γενικά Λύκεια, Γυμνάσια, Δημοτικά σχολεία), αλλά και πιο μακρινά όπως το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Κιλκίς.
Η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων 2023 επικεντρώθηκε σε βιωματικές δράσεις με επιδίωξη να εξοικειωθεί η σχολική κοινότητα με έννοιες που σχετίζονται με τη διαχείριση απορριμμάτων όπως η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση.
Οι δράσεις αφορούσαν:
-τη δημιουργία σημείων συλλογής απορριμμάτων συσκευασίας στα δύο συνεργαζόμενα σχολεία
-την ολοκλήρωση ενός συνεργατικού καλλιτεχνικού γλυπτού και Χριστουγεννιάτικων στολιδιών από τα συλλεγόμενα απορρίμματα συσκευασίας από όλους τους συμμετέχοντες μαθητές/τριες στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης (ειδικά και γενικά σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης)
-τη διοργάνωση διαδικτυακής δράσης με περιβαλλοντικό προσανατολισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του σχολείου webex, όπου τα συμμετέχοντα σχολεία μοιράστηκαν και συζήτησαν για τις πρωτοβουλίες τους για τη μείωση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση με εκπροσώπους περιβαλλοντικών ΜΚΟ και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, την οργάνωση μουσικής εκδήλωσης με τη διαδικτυακή συμμετοχή του μουσικού συγκροτήματος «Πέρα Πλάσματα» με το νέο τους άλμπουμ για την Ανακύκλωση, την Κυκλική Οικονομία και την Κομποστοποίηση και με καλλιτεχνικές παρουσιάσεις από μαθητές και καθηγητές γύρω από το ολοκληρωμένο γλυπτό
-τη διοργάνωση διαγωνισμού όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν έργα τέχνης φτιαγμένα από επαναχρησιμοποιημένα αντικείμενα από την πράσινη εικονική επιχείρηση του σχολείου ReUZ+.
Ταυτόχρονα, τοποθετήθηκαν ειδικοί κάδοι συλλογής απορριμμάτων συσκευασίας στα συνεργαζόμενα σχολεία με την υποστήριξη της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης No Waste 21 και οι δράσεις προωθήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν όλες οι ομάδες-στόχοι, να ενημερωθούν και να συμβάλλουν στη μείωση της περιττής κατανάλωσης.
Τονίστηκε η αναγκαιότητα προγραμμάτων συνεκπαίδευσης και συμπεριληπτικών δράσεων με την κοινότητα, αναπτύχθηκαν συνεργασίες με τους συμμετέχοντες προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ηχηρό αποτύπωμα για την επαναχρησιμοποίηση και την ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας.
Οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στη συνεργαζόμενη δράση αντιλήφθηκαν τις δυνατότητές τους να συμβάλουν στην οικονομική πρόοδο και στην πραγματοποίηση θετικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών αλλαγών. Ταυτόχρονα, τους δόθηκε η ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να γίνουν κοινωνικά υπεύθυνοι πολίτες.
Στις συζητήσεις που έγιναν, μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών /τριων των σχολείων εκφράστηκε το ενδιαφέρον για μελλοντική συνεργασία μεταξύ των περιβαλλοντικών ομάδων και σε άλλες δράσεις με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της ανακύκλωσης, ιδιαίτερα μέσω της συμμετοχής μαθητών/τριων από διαφορετικά υπόβαθρα με στόχο τον σεβασμό και την αποδοχή διαφορετικότητας. Με τη διάχυση των δράσεων των μαθητών/τριων στο πλαίσιο της μείωσης των απορριμμάτων συσκευασίας, θα μπορέσει να επιτευχθεί η αναζήτηση καινοτόμων λύσεων σε σύγχρονα προβλήματα καθώς και η ανάληψη κοινωφελών πρωτοβουλιών.
Η συμμετοχή μας στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό διακρίθηκε καθώς λάβαμε το 2ο βραβείο στον διαγωνισμό φωτογραφίας και εκπροσωπήααμε την κατηγορία Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μείωσης Αποβλήτων 2023.
Η καινοτομία της δράσης μας έγκειται στο γεγονός ότι υλοποιήθηκε με τη συνεργασία μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με μαθητές/τριες τυπικών σχολείων, γεγονός που ενισχύει την ένταξη τους και κατά συνέπεια βελτιώνει τις συνθήκες ισότιμης συμμετοχής τους στην κοινωνία. Η ευαισθητοποίηση έχει επιτευχθεί με βιωματικές μεθόδους όπως το παιχνίδι ρόλων, την αξιοποίηση διαφόρων μορφών τέχνης και τεχνολογικών εργαλείων αλλά και μέσω συνεργασιών με οργανισμούς περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Επιδιώξαμε να εξοικειώσαμε τη σχολική κοινότητα με έννοιες που σχετίζονται με τη διαχείριση απορριμμάτων όπως η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση. Αναπτύξαμε συνεργασίες με τους συμμετέχοντες προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ηχηρό αποτύπωμα για την επαναχρησιμοποίηση και την ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Στοχεύουμε στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας μέσω του Δήμου Αγίου Δημητρίου και του μαθητικού πληθυσμού με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οργανώνοντας μέσα από κοινές δράσεις, αναπτύσσοντας συνεργασίες με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως τη No Waste 21 με στόχο τη μείωση των αποβλήτων. Η δημιουργική επαναχρησιμοποίηση θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή στα απορριπτόμενα υλικά, εμφυσώντας τους αξία και σκοπό, ενώ παράλληλα θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την υπερκατανάλωση και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Το έργο μας υπερβαίνει τη συμβατική ανακύκλωση υλικών και περιλαμβάνει την μετατροπή των απορριπτόμενων υλικών και των απορριμμάτων συσκευασίας σε καλλιτεχνικές δημιουργίες. Πλαστικά μπουκάλια, χάρτινες σακούλες και άλλα απορρίμματα συσκευασίας που θα κατέληγαν να γεμίζουν χωματερές ή να επιπλέουν στη θάλασσα, στα χέρια πιθανών νέων «καλλιτεχνών», γίνονται μια μορφή βιώσιμης τέχνης που αναδεικνύει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Hungry Minds Συνεργατική μαθητική επιχείρηση με κοινωνικό προσανατολισμό

Τον Νοέμβριο του 2024 ξεκίνησε η υλοποίηση μιας νέας καινοτόμας ιδέας! Μία ομάδα μαθητών/τριων από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Δημητρίου και από τη Β' Λυκείου του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αγίου Δημητρίου, ξεκίνησαν τη συνεργασία τους δημιουργώντας στο χώρο της αγοράς κάτι πρωτοποριακό. Οι μαθητές/τριες και των δύο σχολείων επιχειρούν να δημιουργήσουν κάτι αδιαμφισβήτητα καινοτόμο και συμπεριληπτικό, ένα κυλικείο διαφορετικό από τα υπόλοιπα, ένα Κυλικείο για ΟΛΟΥΣ. Ποιο είναι το αντικείμενο της Hungry Minds; Η συνεργατική μαθητική επιχείρηση παρέχει επιχειρηματικές συμβουλές ανάπτυξης αειφόρων κυλικείων προτείνοντας:
-τον σχεδιασμό εφαρμογών καινοτόμων λειτουργιών, όπως ψηφιακούς καταλόγους προϊόντων, συστήματα επιβράβευσης και αξιολόγησης των υπηρεσιών από τους πελάτες, σχεδιασμό και προβολή οπτικοακουστικού υλικού για την πρόληψη φαινομένων βίας κ.α. κοινωνικών φαινομένων, για την υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής κ.α.
-την υιοθέτηση λειτουργιών και υπηρεσιών που θα προάγουν τη συμπερίληψη, όπως πρόβλεψη για υπηρεσίες προς καταναλωτές με διαφοροποιημένες διατροφικές ανάγκες αλλά και άτομα με αναπηρία, την εργασιακή ένταξη ευάλωτων ομάδων κ.α.
-την καθιέρωση πρακτικών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως ανακύκλωση υλικών, επαναχρησιμοποίηση πόρων, αξιοποίηση τροφικών υπολειμμάτων (κομποστοποίηση), αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α.
-την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. ηλιακά πάνελ), για εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ, τήρηση σειράς προτεραιότητας πελατών, παραγγελιοληψία κ.α.
Οι καταναλωτές υιοθετούν καθημερινά έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και ενόψει του ολοένα και αυξανόμενου ρυθμού εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων, όπως η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η ανάγκη για την ανάπτυξη υγιεινών διατροφικών συνηθειών είναι επιτακτική. Το σχολικό κυλικείο αποτελεί την κυριότερη πηγή διάθεσης τροφίμων στο σχολείο, γι’ αυτό και το τι διατίθεται από αυτό μπορεί άμεσα να επηρεάσει τις επιλογές των παιδιών αλλά και των εκπαιδευτικών.
Στοχεύουμε σε κοινωνικά υπεύθυνους καταναλωτές που επιθυμούν να αναπτύξουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες, να υποστηρίξουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, καθώς και να τονώσουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με περιβαλλοντική συνείδηση.
Τα προϊόντα που θα διατίθενται στα κυλικεία της Hungry Minds θα είναι υψηλής ποιότητας από πλευράς:
γεύσης
διατροφικής αξίας
βιωσιμότητας
Παράλληλα, λόγω των σημαντικών περιβαλλοντικών ζητημάτων όπως η κλιματική αλλαγή, η τάση για αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία και αυξανόμενη ζήτηση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών αρχίζει να επιβάλλεται στην αγορά. Για τους παραπάνω λόγους καλούμαστε να συνδυάσουμε ορθά την επιχειρηματική μας δραστηριότητα με την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, ώστε η ανάπτυξη του σήμερα να μη γίνεται σε βάρος του αύριο και των μελλοντικών γενεών.
Θέτουμε την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης γενικότερα, στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, η οποία συνίσταται στη θετική μας στάση απέναντι στην πράσινη επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα η επιχείρησή μας:
Μεριμνά για τη δραστική βελτιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων (όπως το νερό, η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, κλπ) και την εξοικονόμησή τους. Φροντίζει για τη μείωση της φύρας, στοχεύοντας στην αποφυγή σπατάλης χρημάτων και φυσικών πόρων.
Στοχεύει στην αποδοτικότερη κάλυψη των πραγματικών αναγκών του καταναλωτή, εστιάζοντας παράλληλα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
Υιοθετεί πρότυπα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών (π.χ. μετατροπή υπολειμμάτων καφέ σε πέλετ, κ.α) και αξιοποιεί συνεργασίες με επιχειρήσεις και οργανισμούς περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
Φιλοδοξεί να γίνει υποδειγματικός χώρος για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, μέσα από ενημερωτικές δραστηριότητες και εικαστικές εκθέσεις, και σημείο αναφοράς των σχολείων για τη συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης και καλές πρακτικές ανακύκλωσης.
Στο πλαίσιο της συμπερίληψης, βασικό μέλημά μας αποτελεί η υποστήριξη εργαζόμενων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα με νοητικές αναπηρίες και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, υποστηρίζοντας τους να εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους μέσω κοινωνικο-εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους ενώ παράλληλα διασφαλίζουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση για όλους τους πελάτες μας. Πιστεύουμε ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους χώρους εστίασης. Αυτό σημαίνει ότι οι χώροι αυτοί, αλλά και οι υπηρεσίες που παρέχουν θα πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να τις χρησιμοποιούν εάν είναι τυφλοί, κωφοί, χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο ή έχουν άλλες αναπηρίες. Στη Hungry Minds δίνουμε το μήνυμα πως οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα και το πρεσβεύουμε αυτό μέσα από τη δυνατή συνεργασία μας. Η διαφορετικότητα είναι αδιαμφισβήτητα αποδεκτή και αποτελεί το «κλειδί» που θα ανοίξει το δρόμο για να φέρει σε επαφή μεταξύ τους όλους τους ανθρώπους ώστε να μοιράζονται σκέψεις και συναισθήματα αποδοχής και αγάπης.
Εστιάζοντας παράλληλα στην ευεργετική επίδραση της τεχνολογίας για την ταχύτατη μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων και την άρτια εξυπηρέτηση πελατών, επενδύουμε διαρκώς σε νέες μεθόδους εναρμονισμένες με τις ανάγκες της ομάδας στόχου μας.

Όραμα
Στη Hungry Minds, οραματιζόμαστε ένα επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον με διάθεση για συνεργασία, αποδοχή της διαφορετικότητας, υιοθέτηση της υγιεινής διατροφής και με δέσμευση για ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη και τους ανθρώπους.

Αποστολή
Η αποστολή μας είναι η δημιουργία αειφόρων κυλικείων που να καλύπτουν κάθε ανάγκη. Αποσκοπούμε να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά, ξεκινώντας από τις μικρές ηλικίες, ενισχύοντας πρότυπα υγιεινής διατροφής και δημιουργώντας παράλληλα ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον.

Αξίες
Συνεργατικότητα και ομαδικό πνεύμα: εργαζόμαστε όλοι και όλες μαζί, κάνοντας πράξη την ουσιαστική ισότητα. Με τη συνεργατικότητα καταφέραμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Η ικανότητα να συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε ιδέες και να σεβόμαστε τις διαφορετικές απόψεις.
Αειφορία: προσπαθούμε κάθε δραστηριότητά μας να συμβάλει στους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης, κυρίως της αξιοπρεπούς εργασίας, της μείωσης των ανισοτήτων, της υπεύθυνης παραγωγής και την συνεργασίας.
Συμπερίληψη: αντιμετωπίζουμε ο/η ένας/μία τον/την άλλο/άλλη με σεβασμό, ανεξάρτητα από τη θέση μας και τις δεξιότητες μας στην επιχείρηση.
Ποιότητα: έχουμε ως επίκεντρο τον πελάτη και την ποιοτική του εξυπηρέτηση.
Καινοτομία: εφαρμόζουμε καινοτόμες λύσεις και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που αμφισβητούν παγιωμένες καταστάσεις.
Δημιουργικότητα: δημιουργούμε καινοτομίες σε όλους τους τομείς της επιχείρησης και με δύναμη και προθυμία προσπαθούμε να τις πετύχουμε
Σεβασμός στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον: αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον μας με σεβασμό ιδιαίτερα το κοινωνικό και προσπαθούμε να δουλεύουμε έτσι ώστε να ενσωματώνονται όλοι και όλες ομαλά στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.

Κοινωνικό προφίλ - Προϊόντα και υπηρεσίες
Η έννοια της κοινωνικής αειφορίας στην επιχείρησή μας περιλαμβάνει ζητήματα όπως: κοινωνική ισότητα, κοινωνική υποστήριξη και ανάπτυξη, ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, κοινωνική ευθύνη, κοινωνική δικαιοσύνη, ευαισθητοποίηση της κοινότητας και ανθρώπινη προσαρμογή. Όλοι οι παραπάνω κοινωνικοί τομείς της αειφορίας όχι μόνο ικανοποιούν τις ανάγκες των σημερινών μελών της αλλά υποστηρίζουν και την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να διατηρούν μια υγιή κοινότητα. Καλούμαστε επίσης να συνδυάσουμε ορθά την επιχειρηματική μας δραστηριότητα με την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, ώστε η ανάπτυξη του σήμερα να μη γίνεται σε βάρος του αύριο και των μελλοντικών γενεών.
Ταυτόχρονα, οι δράσεις για την επίτευξη κοινωνικής αειφορίας μπορούν να ξεκλειδώσουν νέες αγορές, να βοηθήσουν στη διατήρηση και την προσέλκυση επιχειρηματικών εταίρων ή να αποτελέσουν πηγή καινοτομίας για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.
Το πιο σημαντικό στοιχείο που κάνει την επιχείρησή μας μοναδική και παράγει σημαντική κοινωνική αξία και αειφορία είναι η δυνατότητα που παρέχεται σε άτομα με αναπηρίες να εργάζονται και να είναι αυτάρκη και ανεξάρτητα. Για να αποκτήσει νόημα η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων, πρέπει να συνοδεύεται από κοινωνική και οικονομική ισότητα.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό αειφορίας της επιχείρησής μας είναι η ενίσχυση των τοπικών παραγωγών και των ελληνικών προϊόντων. Οι προμηθευτές πρώτων υλών θα είναι είτε τοπικοί παραγωγοί που εξασφαλίζουν μια σταθερή ποιότητα είτε άλλες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
Οι παρεμβάσεις μας μεταξύ άλλων, αφορούν στον σχεδιασμό εφαρμογών καινοτόμων λειτουργιών, όπως ψηφιακούς καταλόγους προϊόντων οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες των πελατών μας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Eπιπρόσθετα, εφαρμόζουμε σύστημα επιβράβευσης με την χρήση κάρτας μέλους Hungry Minds η οποία παρέχει προνόμια στους πελάτες μας, ενισχύοντας την έννοια της ανταποδοτικότητας, μέσω της οποίας και τα δύο μέρη αποκτούν όφελος.
Με το σχεδιασμό και προβολή εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού υλικού για την προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής των παιδιών και των εφήβων στους χώρους των κυλικείων μας, ενθαρρύνουμε την ομάδα στόχο μας να έχει πρόσβαση σε πόρους εκμάθησης πολυμέσων, που υποστηρίζουν την εποικοδομητική ανάπτυξη βασικών εννοιών που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην υιοθέτηση υγιεινών προτύπων διατροφής, στην καταπολέμηση της βίας κ.α.
Στοχεύουμε επίσης, στη διάγνωση και αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που θα αφορούν σε υπηρεσίες εξοικονόμησης πόρων (ενέργειας, νερού, φύρας κτλ), την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την εμπορική προώθηση τοπικών προϊόντων, προϊόντων που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, με συσκευασίες από ανακυκλώσιμο υλικό κ.λ.π. την υιοθέτηση λειτουργιών και υπηρεσιών που θα προάγουν τη συμπερίληψη, όπως πρόβλεψη για υπηρεσίες προς καταναλωτές με διαφοροποιημένες διατροφικές ανάγκες αλλά και άτομα με αναπηρία, την εργασιακή ένταξη ευάλωτων ομάδων κ.α., την υιοθέτηση πρακτικών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως ανακύκλωση υλικών, επαναχρησιμοποίηση πόρων, αξιοποίηση τροφικών υπολειμμάτων (κομποστοποίηση), αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιολογική καλλιέργεια μικρολαχανικών κ.α.
Σε ότι αφορά την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών η Hungry Minds υιοθετεί καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις με σκοπό την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της εμπειρίας των πελατών της, όπως την αξιοποίηση εφαρμογών αυτοματοποιημένων παραγγελιών και πληρωμών για κινητά, ψηφιακούς πίνακες μενού για κωφούς, χρήση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων η οποία μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση στην ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών της ώστε να βελτιώσει τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή αυτών των καινοτόμων τεχνολογιών μπορεί να συμβάλει σε μια πιο βελτιωμένη και φιλική προς τον πελάτη εμπειρία στους σύγχρονους χώρους μαζικής εστίασης.

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας