menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 7ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας

7ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας

Ο Πράσινος Πλανήτης

Το κεντρικό ζήτημα του έργου αφορά στο δικαίωμα των πολιτών που ζουν στα αστικά κέντρα να διαμορφώσουν δεσμό με τη φύση, καθώς και να αποκτήσουν γνώσεις και να υιοθετήσουν αξίες και στάσεις για την προστασία της φύσης, ενδυναμώνοντας την περιβαλλοντική τους συνείδηση. Το έργο αναδεικνύει την ανάγκη να συμπεριληφθεί η φύση ως βασικός παράγοντας της διαμόρφωσης των εμπειριών του σύγχρονου ανθρώπου που κατοικεί στα μεγάλα, αλλοτριωμένα αστικά κέντρα και ως μοχλός που συμβάλλει στη γνωστική, φυσική και συναισθηματική ανάπτυξή του.

Όταν λέμε φυσικό περιβάλλον εννοούμε το χώρο που μας περιβάλλει και μέσα στον οποίο ζούμε, κινούμαστε, αναπτυσσόμαστε και ψυχαγωγούμαστε. Είναι με λίγα λόγια η φύση γύρω μας, τα δέντρα, το νερό, ο αέρας, το φως κ.λπ. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να ζήσει ο άνθρωπος. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει ζωή. Όμως παρατηρούμε σήμερα ότι όλα αυτά τα τόσο σημαντικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος κινδυνεύουν από τις δραστηριότητες του ίδιου του ανθρώπου: τα δάση εξαφανίζονται από πυρκαγιές, από την ασύδοτη υλοτόμηση ή από εκχερσώσεις για οικόπεδα, δρόμους κ.λπ. Ο αέρας μολύνεται επίσης από καυσαέρια αυτοκινήτων, εργοστασίων ή από διαρροή ραδιενέργειας από τα πυρηνικά εργοστάσια. Τα απόβλητα των εργοστασίων και οι αποχετεύσεις ρυπαίνουν το νερό, τις λίμνες και τις θάλασσες. Το έδαφος καταστρέφεται από τη παράλογη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Τέλος οι θόρυβοι «ηχορύπανση», είναι ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα των μεγαλουπόλεων.

Τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά για τον άνθρωπο, σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ποιότητα ζωής υποβαθμίζεται και η επιβίωση του ανθρώπου γίνεται προβληματική. Οι περισσότερες κυβερνήσεις και οι διεθνής οργανισμοί εκδίδουν νόμους και οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος γίνονται από κάθε κατεύθυνση. Ωστόσο, ο τρόπος ζωής των ανθρώπων στις αναπτυγμένες κοινωνίες δεν φαίνεται να αλλάζει. Είναι καθήκον λοιπόν του κάθε πολίτη, του κάθε νέου, να συμβάλλει με το δικό του τρόπο στη διατήρηση του περιβάλλοντος και να αποφεύγει καθετί που θα συντελέσει στην επιδείνωση του οικολογικού προβλήματος. Είναι ο μόνος δρόμος για την αποκατάσταση της αρμονίας του πλανήτη Γη.

Η παρουσίαση του μουσικού παραμυθιού θα προσεγγίζει την έννοια και την θεματική μας με έναν τρόπο πιο μουσικό και σίγουρα διαφορετικό. Τέλος, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος θα εμπλουτιστεί το θεωρητικό μέρος με τις αρχές που προάγει η Ε.Ε. για την κλιματική αλλαγή και τις θέσεις και τους νόμους που έχει ψηφίσει, ώστε να γίνουν γνωστές οι θέσεις της Ε.Ε. στους μαθητές και στους θεατές. Το σχολείο μας φέτος έχει επιλεγεί ως Πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του θεσμού της Ε.Ε. στους μαθητές. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε τις θέσεις, τους κανόνες, τους νόμους και τους θεσμούς της Ε.Ε. για την περιβαλλοντική κρίση.

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας