menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 4o Νηπιαγωγείο Αρτέμιδος

4o Νηπιαγωγείο Αρτέμιδος

Περιπέτειες στο Κυκλοχωριό

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των  Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, Θεματική ενότητα: Φροντίζω το περιβάλλον, Κλιματική αλλαγή-Φυσικές καταστροφές-Πολιτική προστασία με τίτλο: «Κύκλος είναι και γυρίζει», Δρ. Σοφία Δ. Χατζηγεωργιάδου.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσεται στην υποθεματική της βιώσιμης ανάπτυξης και αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών στην κυκλική οικονομία.  Οι επιμέρους στόχοι αφορούν στη διαμόρφωση συμπεριφορών και στρατηγικών: (α) ελέγχου της ανεξέλεγκτης κατανάλωσης αγαθών, (β) ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων (ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίηση, κομποστοποίηση) και (γ) στην κατανόηση της ανάγκης αλλαγής του σχεδιασμού των προϊόντων, με κατασκευή είτε από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, είτε από υλικά που μπορούν να αντέχουν στην επαναχρησιμοποίηση. Ακολουθώντας τις φάσεις της διερευνητικής μάθησης (Kotsari & Smyrnaiou, 2017),  αξιοποιώντας τις ρουτίνες σκέψης στη ροή των μαθησιακών δραστηριοτήτων, στοιχεία διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Καραγιώργου & Χατζηγεωργιάδου, 2014) και περιγραφικής αξιολόγησης, οι μαθητές/τριες εμπλέκονται ενεργά στην οικοδόμηση της γνώσης και αποκτούν δεξιότητες μάθησης, νου, δεξιότητες κοινωνικής ζωής και ενσυναίσθησης, καθώς και δεξιότητες τεχνολογίας. Οι προαπαιτούμενες γνώσεις των παιδιών αφορούν στις εμπειρίες και βιώματα σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων (απόρριψη και ανακύκλωση) μέσα από τις προσλαμβάνουσες που έχουν από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον. Η εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων στο εφαρμοζόμενο πρόγραμμα Δεξιότητες 21+ έχει ως στόχο οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες δουλεύοντας πάνω σε ένα πρόβλημα/πρόκληση, το διερευνούν και καλούνται να βρουν μία λύση σε αυτό μέσω μιας διαδικασίας υποβολής ερωτήσεων, έρευνας, ανάλυσης, εφαρμογής πληροφοριών και αξιοποίησης των δημιουργικών τους δεξιοτήτων. Έτσι εκτός από τις προτεινόμενες δραστηριότητας του εργαστηρίου, για να εμπλέξουμε τα παιδιά γνωστικά και συναισθηματικά αλλά και για να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον τους για δράση, δημιουργήσαμε το σενάριο του Κυκλοχωριού. Σύμφωνα με το πρόβλημα-πρόκληση του έργου, οι κάτοικοι του Κυκλοχωριού (κυκλική οικονομία), ζούσαν ευτυχισμένοι  στο χωριό τους, είχαν καταφέρει τίποτα να μην χάνεται και τα πάντα να  χρησιμοποιούνται ξανά, κλείνοντας τους κύκλους ζωής όλων των αγαθών.  Τώρα είναι πολύ ανήσυχοι γιατί κάποιοι κύκλοι βαρέθηκαν να κατρακυλούν συνέχεια και θέλησαν να γίνουν γραμμές, (γραμμική οικονομία). Οι γραμμές ήταν πολύ χαρούμενες και περπατούσαν  καμαρωτές ανάμεσα στους άλλους κύκλους. Πολλοί κύκλοι τις θαύμαζαν και ήθελαν να γίνουν και αυτοί γραμμές.  Σιγά σιγά πολλά προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται στο κυκλοχωριό. Οι θάλασσες, τα δάση και οι δρόμοι του χωριού τους γέμισαν σκουπίδια. Όλα τα αγαθά πετιούνται και δεν ξαναχρησιμοποιούνται. Οι κύκλοι ζητούν τη βοήθεια των παιδιών για να σώσουν το χωριό τους. Τα παιδιά με μεγάλο ενθουσιασμό ανταποκρίνονται στο αίτημα των κατοίκων του Κυκλοχωριού, προτείνουν  λύσεις όπως ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και κομποστοποίηση για να πείσουν τις γραμμές να ξαναγίνουν κύκλοι και όλα τα αγαθά μαζί με την τροφή, την  ενέργεια και το νερό κύκλο να κάνουν στη γη. Το τελικό βίντεο παρουσίασης των δράσεων των παιδιών, αφορά δράση ρομποτικής. Με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται αποκλειστικά στην προσχολική ηλικία, τα παιδιά μπορούν μέσα από το παιχνίδι και με πολύ διασκεδαστικό τρόπο να έρθουν σε μία πρώτη επαφή με τον προγραμματισμό και τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης. Τα παιδιά κατασκεύασαν σε μακέτα με ανακυκλώσιμα υλικά το κυκλοχωριό και με τη βοήθεια του ρομπότ περιγράφουν  τις συνθήκες όταν είχε επικρατήσει η γραμμική οικονομία και αντίστοιχα τι μπορούμε να κάνουμε για να επικρατήσει ξανά η κυκλική οικονομία. Η συγκεκριμένη καινοτόμα εκπαιδευτική δράση προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας μέσα από τη ρομποτική. Δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας με τα μέλη της ομάδας, ανάπτυξης παρατηρητικότητας, επίλυση προβλημάτων,  και προκλήσεων, παροχή κινήτρων για μελέτη και ενασχόληση με την επιστήμη και την τεχνολογία, καινοτομία και νέες ιδέες. Επιπλέον, εξετάζεται ποια είναι τα λάθη που κάνουν οι μαθητές στην προσπάθειά τους να λύσουν το πρόβλημα και ποιες στρατηγικές εκσφαλμάτωσης αναπτύσσουν.  Βοηθά τα παιδιά να αναστοχάζονται πάνω στις γνώσεις και στάσεις τους, να καλλιεργούν το σεβασμό, να βιώνουν συναισθήματα και να απολαμβάνουν την έκφραση και τη δημιουργία μέσα από τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν.

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας