menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 2o Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς

2o Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς

Ζώα υπό εξαφάνιση - Το παράπονο των ζώων

Αφού τα παιδιά λίγο πριν την έναρξη των εργαστηρίων παρακολούθησαν θεατρική παράσταση με θέμα το παράπονο του Γκάρη, ενός γαιδουράκου που ήταν υποτιμημένος συγκριτικά με τα άλλα ζώα, στη συνέχεια δημιουργήσαμε σε κάθε τμήμα και σε ένα εμφανές σημείο κάθε τάξης, τη γωνιά «Ζώα υπό εξαφάνιση – Το παράπονο των ζώων.

Με τη χρήση διάφορων μορφών τέχνης τα παιδιά αναγνώρισαν τα ζώα που τελούν υπό εξαφάνιση.

Στη συνέχεια κινητοποιήσαμε τη σκέψη των παιδιών με τη χρήση ψηφιακού υλικού, ιστοριών και έντυπου εποπτικού υλικού για τους λόγους που τα συγκεκριμένα ζώα τελούν υπό εξαφάνιση.

Περάσαμε στα ζώα της γειτονιάς. Τα παιδά διατύπωσαν λόγους για τους οποίους θα μπορούσαν τα αδέσποτα ζώα να παραπονεθούν.

Με παιχνιώδεις μεθόδους ενσυναίσθησης τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με μία άλλη οπτική γωνία για το πώς μπορεί να αισθάνονται τα ζώα αυτά.

Τέλος τα παιδιά σκέφτηκαν τρόπους για να προστατευτούν τα ζώα και συσχέτισαν την προστασία του περιβάλλοντος με την προσωπική ευθύνη και την επέκταση της καταστροφής του στα έμβια όντα του πλανήτη. Επίσης ήρθαν σε επαφή με οργανισμούς που μεριμνούν για τα ζώα υπό εξαφάνιση αλλά και για τα αδέσποτα ζώα μέσα από τη συζήτηση και χρήση εποπτικού έντυπου και ψηφιακού υλικού.

Αφίσες και ατομικές εργασίες με μηνύματα ολοκλήρωσαν τη δράση μας.

Αξιοποιήσαμε το υλικό «Το παράπονο των ζώων» του Quality net – In action for a better world. Η δράση μας ήταν στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων «Φροντίζω το περιβάλλον»

2o Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς

Η αυλή των χρωμάτων

Για την αυλή του σχολείου συνεργάστηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, υλοποιώντας ένα κοινό έργο με δυνατότητα παράτασης το επόμενο σχολικό έτος! Ειδικότερα το Β' μέρος του ετήσιου σχεδίου δράσης του σχολείου μας με τίτλο "Ενδυνάμωση σχολικής ταυτότητας μαθητών/τριών μέσω συμβολικής απεικόνισης", ήταν αφιερωμένο στην υλοποίηση του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων "Η αυλή των χρωμάτων". Η αυλή του σχολείου μας ειδωμέννη ως χώρος διάπλασης της σχολικής ταυτότητας των παιδιών αλλά και καλλιέργειας θετικών στάσεων για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από την εκπαιδευτική μας κοινότητα (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί,γονείς, γειτονιά). Στο πλαίσιο του παραπάνω διττού στόχου, υπήρξε συνεργασία από όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας (τμήματα υποχρεωτικά - πρωινά, τμήματα ολοήμερα, αναβαθμισμένο διευρυμένο ολοήμερο τμήμα). Αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες εξωτερικών του σχολείου φορέων για την υλοποίηση ωριαίων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με οικολογικό περιεχόμενο και ενδοσχολικά. Επίσης αξιοποιήσαμε τη δυνατότητα και συμμετείχαμε σε περιφερειακό δίκτυο με θέμα αναφοράς την φωτογραφία ως τέχνη, αλλά και ως μέσο εντοπισμού, αφύπνισης και προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της αυλής μας. Συμμετείχαμε σε εθνικό δίκτυο με θέμα αναφοράς τη μέριμνα των σχολείων για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος και καλλιέργειας σταδιακά στάσεων φιλικών για το περιβάλλον. Συνεργαστήκαμε με τις οικογένειες των μαθητών/τριών για την ενίσχυση επίτευξης των παιδαγωγικών στόχων και δημιουργήθηκε για το σχολικό έτος 2022-23 η Περιβαλλοντική Επιτροπή μεταξύ του Σχολείου, Εκπροσώπων Γονέων και Δημοτικής Αρχής. Ενσωματώσαμε στο έμβλημα του σχολείου μας, τον οικοκώδικα για το περιβάλλον της αυλής. Με τη συνεισφορά των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, ο οικοκώδικας αξιοποιήθηκε σε δύο γλώσσες - ελληνικά και αγγλικά και συμμετείχαν για τη δημιουργία του όλοι οι μαθητές/τριες.

Το πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων "Η αυλή των χρωμάτων" ήταν μία δράση συνεργασίας, εντός σχολείου από το προσωπικό του σχολείου μας (νηπιαγωγοί, νηπιαγωγοί ειδικοτήτων, διευθύντρια, σχολική καθαρίστρια), από την εποικοδομητική συμβολή της οικογένειας των μαθητών/τριών μας στις ποικίλες δράσεις καθόλη τη διάρκεια του έτους.

"Η αυλή των χρωμάτων" ήταν μία δράση συνεργασίας και με το εξωτερικό κοντινό και ευρύτερο περιβάλλον του Νηπιαγωγείου στο πλαίσιο της συμμετοχής μας σε δράσεις με διοργανωτές φορείς, συλλόγους και φυσικά πρόσωπα.

 

2o Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς

Το έμβλημα του σχολείου μας

Στην αρχή του σχολικού έτους τα νεοεισερχόμενα παιδιά διστάζουν πολλές φορές να συμμετέχουν προφορικά στο πλαίσιο ομαδικής συζήτησης στην παρεούλα της τάξης. Στο παρόν διδακτικό σενάριο η 1η και 2η δραστηριότητα δίνει τα κίνητρα προφορικής έκφρασης και συμμετοχής,  μέσω στοχευμένων ερωτήσεων και μέσω της χρήσης συμβόλων - εικόνων. Με τις εικόνες - σύμβολα τα παιδιά αφενός εκφράζουν τις προτιμήσεις τους, δηλαδή τι τους αρέσει στις εικόνες που επιλέγουν και γιατί. Από την άλλη μυούνται σε δραστηριότητες συλλογής στοιχείων, καταγραφής των προτιμήσεών τους, συγκρίσεων και ταξινομήσεων αλλά και δραστηριότητες ψηφοφορίας. Τελικά υιοθετήθηκε το έμβλημα του σχολείου κατόπιν των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και οι μαθητές/τριες ανέπτυξαν δεξιότητες οπτικού και γεωμετρικού γραμματισμού. Παράλληλα ενισχύθηκε το αίσθημα του "ανήκειν" με συμπεριληπτικές δραστηριότητες, στις οποίες ήταν δυνατή η συμμετοχή όλων των παιδιών. Το έμβλημα του σχολείου αποτελεί ένα επικοινωνιακό μέσο μεταξύ του Νηπιαγωγείου και των μαθητών/τριών προσχολικής ηλικίας.

Οι μαθητές/τριες ενίσχυσαν το αίσθημα της αυτοαξίας και καλλιέργησαν τα θετικά στοιχεία της σχολικής τους ταυτότητας. 

Το έμβλημα του σχολείου μας είναι ένα σημείο αναφοράς, το οποίο δύναται να ενσωματώνεται σε ποικίλες σχολικές δράσεις μελλοντικά, θυμίζοντας στα παιδιά εκείνα τα σημαντικά εκπαιδευτικά θέματα που οι μαθητές/τριες συμμετέχουν και καλλιεργούν στο Νηπιαγωγείο. 

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας