menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 2o Νηπιαγωγείο Ακράτας

2o Νηπιαγωγείο Ακράτας

Τι να κάνουμε τι...το νερό για να σωθεί;

Οι μαθητές μέσα από βιωματικές, διαθεματικές, ανακαλυπτικές, ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες,  αντιλήφθηκαν τη σημασία και την αξία της προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθής διαχείρισης του νερού για την ποιότητα της ζωής τους.

Γνώρισαν τις ιδιότητες του νερού που το κάνουν τόσο πολύτιμο. Έμαθαν για τους τρόπους εξοικονόμησης που μπορούμε να εφαρμόσουμε εμείς οι ίδιοι στο σπίτι μας και στο χώρο που κινούμαστε.Μέσα από παιχνίδια, μουσικοκινητικές δραστηριότητες τα παιδιά βίωσαν τι σημαίνει σπατάλη νερού και τι εξοικονόμηση νερού.

2o Νηπιαγωγείο Ακράτας

Το δάσος της χαράς (Θέατρο Σκιών)

Στο πλαίσιο του προγράμματος για την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό δημιουργήσαμε τη δική μας παράσταση θεάτρου σκιών. Με αφορμή το λογοτεχνικό βιβλίο "Ποιος θα γίνει αρχηγός; "της Λ. Δενεζάκη για τη διαφορετικότητα οι μαθητές των δυο βαθμίδων (Νηπιαγωγείο και Α΄δημοτικού) συνεργάστηκαν - αλληλεπίδρασαν για να φτιάξουν τις φιγούρες, να μοιράσουν ρόλους και να κάνουν πρόβες προκειμένου να βγει ένα άρτιο αποτέλεσμα. Την παράσταση παρακολούθησαν όλες οι τάξεις του δημοτικού και οι γονείς των εμπλεκόμενων μαθητών σε μια προσπάθεια διάχυσης της δράσης σε όλα τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας.

2o Νηπιαγωγείο Ακράτας

Little explorers in action

Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αφορά την εξερεύνηση μνημείων όλων των χωρών εταίρων. Χρησιμοποιεί βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις μάθησης, όπως η διεπιστημονική, μέσω της υλοποίησης ενός έργου (project based learning), γιατί επιδιώκει την πολύπλευρη διερεύνηση και μελέτη ενός θέματος, όπως η εξερεύνηση και ανακάλυψη ευρωπαϊκών μνημείων, που αγγίζει πολλά γνωστικά αντικείμενα σε μια ανοιχτή μαθησιακή διαδικασία, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, αξιοποιώντας το ενδιαφέρον των παιδιών. Αποσκοπεί στο να προετοιμάσει τους μαθητές της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες για το μελλοντικό ρόλο τους ως πολίτες του κόσμου. Η εφαρμογή του προγράμματος παρέχει πλούσια ερεθίσματα και αμβλύνει ανισότητες, προσπαθώντας να αρχίσει το ταξίδι της γνώσης από την ίδια αφετηρία για όλους τους μαθητές. Ο σκοπός αυτός υλοποιείται με τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος, όπου οι μαθητές εξερευνούν, ανακαλύπτουν, οικοδομούν τη γνώση με τη χρήση πραγματικών προβλημάτων και καταστάσεων, οι οποίες σχετίζονται με τα βιώματά τους. Οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι συνεργατικές, έτσι οι εταίροι έχουν συχνή επικοινωνία μεταξύ τους για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και τη σωστή ολοκλήρωσή τους. Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με στόχο την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και την επίτευξη ενός κοινού αποτελέσματος των μαθητών όλων των χωρών. 

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας