menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου

2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ιστορία και το σκεπτικό του Προγράμματος

Ψευδείς ειδήσεις, αντιφατικές όψεις, έντονοι διαξιφισμοί, σχεδόν μηδενική συναίνεση και θυμός, αποτελούν  τα χαρακτηριστικά που χωρίς υπερβολή διέπουν τον δημόσιο διάλογο του καιρού μας. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον η πρωτοβουλία να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο δράσης για την τελευταία τάξη (ΣΤ’) που να ωθεί στην διαμόρφωση της κριτικής άποψης και θέσης ήταν μία επιδίωξη που χρονικά φάνταζε καίρια. Η πρωτοβουλία στηρίχθηκε σε έρευνες που διενεργούνται για το ζήτημα και το έλλειμμα στην διαμόρφωση κριτικής σκέψης στον χώρο της εκπαίδευσης και του σχολείου. Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης δεν απαντά μόνο στην ανάγκη που αναδύει η τεχνολογική εξέλιξη για δεξιότητες αλλά βοηθά τα παιδιά στην κατανόηση της δύναμης του δημοκρατικού λόγου και συζήτησης στην επίλυση όχι μόνο ζητημάτων της κοινωνίας αλλά και των πιο προσωπικών και φιλικών.

Ενόψει των περιβαλλοντικών προκλήσεων και των ατυχών γεγονότων εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής ( πυρκαγιές, ξηρασία, έντονες καιρικές μεταβολές) καταλήξαμε πως το θέμα προβληματισμού, το θέμα συζήτησης ακόμα και διαφωνίας, θα αφορούσε το ζήτημα της κρίσης του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το άρθρο 13.3 των βιώσιμων στόχων του ΟΗΕ επιδιώκεται «η βελτίωση της εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, καθώς και της ανθρώπινης και θεσμικής ικανότητας σχετικά με θέματα που αφορούν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής». Εμπνευστήκαμε τα ερωτήματα που θα βοηθούσαν στην εξέλιξη της κριτικής σκέψης από την ιστοσελίδα της Unisef, Voices of Youth, που την περίοδο του 2023 αναφερόταν στους νέους «ως κρίσιμους φορείς στη συζήτηση για την αειφορία, που μπορούν να προσφέρουν μία ανεκτίμητη προοπτική την οποία στερούνται οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής».

Η επικοινωνία με το Μουσείο Γουλανδρή από την πλευρά του 2ου Δημοτικού Σχολείου και των γονέων, η ενθουσιώδης συνεργασία και συνέργεια σε όλη την διαδικασία που διενεργήθηκε ( και διενεργείται) όλη την σχολική χρονιά μας επέτρεψε να δώσουμε μια ενθαρρυντική απάντηση «στις χωρίς αποκλεισμούς συνεργασίες, οι οποίες βασίζονται σε αρχές, αξίες, κοινό όραμα, κοινούς στόχους και οι οποίες τοποθετούν τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο, [και] είναι απαραίτητες, σε παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο». Η δική μας σφραγίδα έφερε στο προσκήνιο την δυναμική στην συνέργεια μεταξύ γονέων ως μέλη της κοινότητας ενός Δημόσιου Σχολείου, με έναν φορέα Πολιτισμού και εκπαίδευσης, οπως το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στην Κηφισιά, «το πρώτο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 1964, και το πρώτο που έθεσε τα θεμέλια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης».

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας