menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΥΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΝΕΑ ΧΑΡΙΖΕΙ

1η δραστηριότητα: διαμόρφωση αρχικού εννοιολογικού χάρτη με τις πρότερες γνώσεις των παιδιών σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των άχρηστων αντικειμένων, εξήγηση των βασικών εννοιών γύρω από το θέμα με επίδειξη ενδεικτικού υποστηρικτικού εποπτικού υλικού.

2η δραστηριότητα: Με αφορμή βίντεο για το περιβάλλον, οι μαθητές/τριες  παρατηρούν,  συγκρίνουν και  διαχειρίζονται κριτικά τις πληροφορίες. Στη συνέχεια, φτάνουν σε συμπεράσματα σε σχέση με την προσωπική τους κατάσταση και απαντούν σε ερωτήσεις όπως: «Πώς θα ήταν ο τόπος μας με καλή διαχείριση απορριμμάτων και πώς με κακή διαχείριση

3η δραστηριότητα: τα παιδιά φιλοτεχνούν αφίσα που από τη μία πλευρά δείχνει μια πόλη με καλή διαχείριση απορριμμάτων και από την άλλη μία πόλη με κακή διαχείριση των απορριμμάτων.

4η δραστηριότητα: Οι μαθητές/τριεςκαταγράφουν τα απορρίμματα της τάξης και τους τρόπους διαχείρισής τους.Αναγνωρίζουν τη σήμανση της ανακύκλωσης. Φωτογραφίζουν τον δίσκο του φαγητού τους. Συζητούν για τα ευρήματά τους στην

ολομέλεια χωρίζοντας τα(οργανικά και ανακυκλώσιμα).Κατατάσσουν τα ανακυκλώσιμα σε κατηγορίες (χαρτί, πλαστικό κ.ά.).Δημιουργούν έναν πίνακα με τα διαφορετικά ανακυκλώσιμα και μη είδη που βρήκαν και αντίστοιχους κάδους με συγκεκριμένο χρώμα ήδική τους επισήμανση.

5η δραστηριότητα: Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν βίντεο σχετικά με την ανακύκλωση [βλ. στο τέλος της παρούσας παραγράφου]. Ενημερώνονται γιατην επιλογή των ειδών, τη σωστή προετοιμασία τους και απόρριψη τους (οργανικά -ανακυκλώσιμα,σωστό είδος-κάδος, καθαριότητα,όχι συσκευασία σε σακούλες).Εμπλουτίζουν τον πίνακα με ζωγραφιές, εικόνες διαφημιστικών φυλλαδίων, αποκόμματα συσκευασιών και καταγράφουντους τρόπους διαχείρισής τους.

6η δραστηριότητα: Οι μαθητές/τριες φέρνουν από το σπίτι τους διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά. Τα παιδιά παίζουν ένα κινητικό παιχνίδι καιδιαχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα είδη(π.χ. σε καλάθια, κάδους, στεφάνιαμε κατάλληλη σήμανση). Κατόπιν παίζουν σχετικά με το θέμα ψηφιακά παιχνίδια στην τάξη. Οι σχετικοί σύνδεσμοι αποστέλλονται και στους γονεις.

7η δραστηριότητα: Τα παιδιά υλοποιούν περίπατο και παράλληλη παρατηρούν και καταγράφουν τους κάδους που υπάρχουν στη γύρω περιοχή. Ηχογραφούνται οι εντυπώσεις των παιδιών.

8η δραστηριότητα: Τα παιδιά συζητούν με βάση τις παρατηρήσεις και καταγραφές των παιδιών, διατυπώνουν προβληματισμούς και σκέψεις.

9η δραστηριότητα: Καταγράφονται οι λύσεις που προτείνουν τα παιδιά σχετικά με τις καλές πρακτικές διαχείρισης των απορριμμάτων στη γειτονιά του σχολείου και αποδίδουν  εικαστικά τα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον μικρό τους περίπατο.

10η δραστηριότητα: Επιστρέφοντας από τον περίπατο, οι μαθητές/τριες  αποτυπώνουν ατομικά τη διαδρομή που ακολούθησαν και τα όσα συνάντησαν στον δρόμο. Επίσης,εκφράζουν την άποψή τους σε σχέση με τηνμικανοποιητική φροντίδα του περιβάλλοντα χώρου και διατυπώνουν προτάσεις

βελτίωσης.

11η δραστηριότητα: Ταξινομούν τις εργασίες τους ,ώστε να απαντούν ανά ζεύγη στα

προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον, δημιουργώντας έναν «Τοίχο προβλημάτων και λύσεων» [για παράδειγμα: (π.χ. πρόβλημα-το πέταγμα τωνσκουπιδιών στον δρόμο λύση-χρήση κάδων, πρόβλημα-καταστροφήδασών λύση-ανακύκλωση χαρτιού). 

12η δραστηριότητα: οι μαθητές/τριες σχεδιάζουν τον χάρτη της διαδρομής/περίπατου στη γειτονιά, τοποθετώντας στα σημεία που επιθυμούν και ύστερα από τη συζήτηση στη διάρκεια των 2 προηγούμενων δραστηριοτήτων τους κάδους που χρειάζονται.

13η δραστηριότητα: Ύστερα από την παρουσίαση των προηγούμενων , οι μαθητές/τριες   βγάζουν τα συμπεράσματα τους, τα οποία θα αποτελέσουν τον κύριο σκελετό́ του σεναρίου για ένα μικρό θεατρικό́ δρώμενο με θέμα την ανακύκλωση.Με ιδεοθύελλα καταγράφονται: (α) ο τόπος, (β) οχρόνος, (γ) οι ήρωες,  (δ) τοπρόβλημα, (ε) η δράση και η λύση στοπρόβλημα, (ζ) το συναίσθημα τωνηρώων, (η) τα μελλοντικά σχέδια ηρώων. Μέσω της ιστορίας τα παιδιά έχουντην ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους για τα προβλήματα που σχετίζονται με τηνανακύκλωση και παρουσιάστηκαν : (α) η υπερκατανάλωση ειδών και η απόρριψή τους, (β) η επιλογή τωνειδών για ανακύκλωση (γ) η κακή προετοιμασία των ανακυκλώσιμων ειδών (ελλιπής καθαριότητα,λανθασμένη ρίψη σε κάδους).

14ηδραστηριότητα: Οι μαθητές/τριες κατασκευάζουν από ανακυκλώσιμα είδη όσα θα χρειαστούν για το θεατρικό δρώμενο. Επιλέγουν τα κατάλληλα είδη και τα αξιοποιούν.

15η δραστηριότητα: οι μαθητές/τριες οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος (σύνταξη σχολικής εφημερίδας, δημιουργία αφίσας). 

 

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας