menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από 24 o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

24 o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Διεύθυνση Α΄/θμιας Εκπ/σης Σερρών, στο πλαίσιο του επιβεβλημένου ενδιαφέροντός
της για την εξοικείωση των στελεχών της, του μαθητικού δυναμικού και των γονέων και με τις
δράσεις διαχείρισης Κρίσεων στο Σχολικό περιβάλλον, εξαιτίας Φυσικών ή Ανθρωπογενών
καταστροφών και απειλών, σχεδιάζει:
α) την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 διοργάνωση ενημερωτικής Ημερίδας Πολιτικής
Προστασίας στο Σχολικό Συγκρότημα των 10ου και 24ου Δημοτικών Σχολείων και 28ου και
32ου Νηπιαγωγείων που βρίσκονται στην πόλη των Σερρών και στην οδό Βενιζέλου 92, Τ.Κ.
62121. Τηλ: 2321022114 κατά τις ώρες 10:30 - 12:00.
β) την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 Άσκηση Εκκένωσης του άνω Σχολικού
Συγκροτήματος των 10ου και 24ου Δημοτικών Σχολείων και 28ου και 32ου Νηπιαγωγείων
κατά τις ώρες 09:00 - 12:30. Την ίδια ημέρα θα προηγηθεί Εκπαίδευση των μαθητών και
δασκάλων στις Α΄ βοήθειες από τον ΕΕΣ – Παράρτημα Σερρών.
Η Άσκηση έχει την επωνυμία του Σερραίου Ήρωα της Κύπρου «ΚΟΥΡΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1974 - 2023» και περιέχει πέντε (5) σύνθετες απειλές: Σεισμού, τραυματισμών, εγκλωβισμού
τάξης, εστίας πυρκαγιάς και κατάρρευσης τηλεπικοινωνιών .
Αιτούμαστε και παρακαλούμε τις ακόλουθες Υπηρεσίες και Φορείς για τις ενέργειές τους,
εντός των πλαισίων της αρμοδιότητάς τους και των δυνατοτήτων τους :
Α) την ΠΕ Σερρών να θέσει υπό της Αιγίδα της την διοργάνωση αυτή, να συμμετέχει με
εκπρόσωπό της και να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή, βάσει των αρμοδιοτήτων της επί της
Πολιτικής Προστασίας.
Β) τον Δήμο Σερρών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την ασφάλεια των Σχολείων
που ανήκουν σε αυτόν, να συμμετέχει στην διοργάνωση με εκπρόσωπό του και επιπλέον: Να
συνδράμει στις τηλεπικοινωνίες μέσω ασυρμάτου PMR μεταξύ του Δήμου, των Σχολείων και
της Δ/νσης ΠΕ Σερρών κατά τις δύο ημέρες της δράσεως αυτής σε ώρες που καθορίζονται στο
Σενάριο. Να παρέχει μέσω της ΕΣΕΠΕ κάθε δυνατή υλική υποστήριξη στα Σχολεία για την
Άσκηση αυτή. Να θέσει τη Δημοτική Αστυνομία στην υπηρεσία τηλεπικοινωνιών και τηςεπιτήρησης του χώρου πέριξ του Σχολικού Συγκροτήματος κατά την διάρκεια της Ημερίδας και
της Άσκησης.
Γ) το ΕΚΑΒ Σερρών παρακαλείται να προσέλθει με όχημά του στον χώρο του άνω Σχολικού
Συγκροτήματος την Παρασκευή 8.12.2023 με ώρα ετοιμότητας περί τις 11:30, που θα
ξεκινήσει από την βάση του σε πραγματικό χρόνο, όταν θα λάβει κλήση μέσω ασυρμάτου από
την Πολιτική Προστασία του Δήμου Σερρών. Σκοπός της παρουσίας του είναι να δείξει στους
εκπαιδευομένους την διαχείριση τραυματία μετά από συμβάντα Φυσικών καταστροφών.
Δ) η Π.Υ. Σερρών παρακαλείται: α) αφ΄ ενός να ορίσει ομιλητή κατά τη διοργάνωση
ενημερωτικής Ημερίδας Πολιτικής Προστασίας την Πέμπτη 7.12.2023 και ώρα 10:15 με θέμα
που αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση Πυρκαγιών μετά από Σεισμικές και άλλες
Καταστροφές στον χώρο του άνω Σχολικού Συγκροτήματος. β) Αφ΄ ετέρου να προσέλθει με
όχημά της στον χώρο του άνω Σχολ. Συγκροτήματος την Παρασκευή 8.12.2023 με ώρα
ετοιμότητας περί τις 11:30, που θα ξεκινήσει από την βάση της σε πραγματικό χρόνο όταν θα
λάβει κλήση μέσω ασυρμάτου από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Σερρών και εκεί θα
πραγματοποιήσει επίδειξη πυροσβεστικών μέσων στους μαθητές και το προσωπικό. γ) Τέλος
να ορίσει στέλεχός της, ως Αξιολογητή της άνω Άσκησης την Παρασκευή 8.12.2023.
Ε) η Α.Δ. Σερρών παρακαλείται να διαθέσει ένα όχημά της με το αντίστοιχο προσωπικό
την Παρασκευή 8.12.2023 με ώρα ετοιμότητας περί τις 11:30, στον χώρο του άνω Σχολ.
Συγκροτήματος, που θα ξεκινήσει από την βάση της σε πραγματικό χρόνο, όταν θα λάβει
κλήση μέσω ασυρμάτου από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Σερρών. Αποστολή του
προσωπικού είναι να διασφαλίζει την ομαλή ροή της κυκλοφορίας έμπροσθεν της κύριας
πύλης του Σχολείου επί της οδού Βενιζέλου, την ευχερή πρόσβαση και αποχώρηση των
οχημάτων της ΠΥ Σερρών και του ΕΚΑΒ εντός της σχολικής αυλής, καθώς και την οριοθέτηση
του εξωτερικού χώρου, που είναι προορισμένος να παραλάβουν οι γονείς τα τέκνα τους σε
περίπτωση πραγματικού κινδύνου.
ΣΤ) Ο Ιατρικός Σύλλογος Σερρών παρακαλείται να ορίσει ομιλητή κατά τη διοργάνωση
ενημερωτικής Ημερίδας Πολιτικής Προστασίας την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:15
με θέμα που αφορά τις ενέργειες αντιμετώπισης εκτάκτου συμβάντος υγείας μετά από
σεισμικές και άλλες καταστροφές.
Ζ) Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Σερρών παρακαλείται αφ΄ ενός να ορίσει
ομιλητή κατά τη διοργάνωση ενημερωτικής Ημερίδας Πολιτικής Προστασίας την Πέμπτη 7
Δεκεμβρίου και ώρα 10:15 με θέμα που αφορά τις καταστάσεις Εκτάκτων Αναγκών στο
Σχολείο. Αφ΄ ετέρου να προσέλθει με στον χώρο του άνω Σχολ. Συγκροτήματος την Παρασκευή
8.12.2023 και ώρα 9:00, για να επιδείξει υλικά επιβίωσης και για να εκπαιδεύσει τους μαθητές
και το προσωπικό στη χρήση τους.
Η) Το Παράρτημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παρακαλείται να προσέλθει με στον
χώρο του άνω Σχολ. Συγκροτήματος την Παρασκευή 8.12.2023 και ώρα 9:00, για να
εκπαιδεύσει τους μαθητές και το προσωπικό στις Α΄ Βοήθειες.
Θ) Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ν. Σερρών παρακαλείται αφ΄ ενός να προσέλθει στη
διοργάνωση ενημερωτικής Ημερίδας Πολιτικής Προστασίας την Πέμπτη 7.12.2023 και ώρα
10:00 για να επιδείξει υλικά τηλεπικοινωνιών, αφ΄ ετέρου να μεριμνήσει την Παρασκευή
8.12.2023 και ώρα 9:00 για την υποστήριξη των Τηλεπικοινωνιών της Άσκησης, τις
δοκιμαστικές επικοινωνίες και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση τους.
Ι) Η ΟΦΚΑΘ Τμήμα Σερρών παρακαλείται να προσέλθει στη διοργάνωση ενημερωτικής
Ημερίδας Πολιτικής Προστασίας την Πέμπτη 7.12.2023 και ώρα 10:00 για να επιδείξει υλικά
διάσωσης και στην Άσκηση ως βοηθός του Αξιωματικού Αξιολογητή.
ΙΑ) Οι Εθελοντικές Ομάδες Πολιτικής Προστασίας των Νομού Σερρών προσκαλούνται να
έλθουν ως Παρατηρητές στην άνω Ημερίδα και στην Άσκηση κατά τις άνω ημερομηνίες και
ώρες.

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας