menu

Σύνδεση | Εγγραφή

29o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Yummy ea -Twinning Restaurant

Yummy ea -Twinning Restaurant
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο, συνεργατικό και διαθεματικό έργο με κοινούς στόχους από όλους τους συμμετέχοντες σε συνεργασία με  τρεις ακόμα εκπαιδευτικούς του σχολείου. Συνολικά 4 εκπ/κοί του σχολείου μας (ΠΕ 70 και ΠΕ 06) με εκπαιδευτικούς σχολείων εξωτερικού. Είναι ένα πρόγραμμα που στόχο έχει την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας των μαθητών, την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την υγιεινή διατροφή και την ανάπτυξη υγιεινών διατροφικών συνηθειών μέσω της δημιουργίας της δικής τους φανταστικής επιχείρησης.  Καινοτομία με χρήση εργαλείων ΤΠΕ και γλώσσα επικοινωνίας η Αγγλική.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Project work

Βιωματική μάθηση

Διαθεματική μέθοδος

Εργασία σε ομάδες

Webtools 2.0

Παιχνίδι

Το έργο ενσωματώθηκε στο υπάρχον πρόγραμμα σπουδών και έγινε χρήση της διαθεματικής προσέγγισης. Η δεξιότητα της ομιλίας της Αγγλικής Γλώσσας αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και στη διαδικτυακή συνάντηση των μαθητών με τους άλλους συνεργάτες, Η δεξιότητα της γραφής αναπτύχθηκε με τη γραφή κειμένων σχετικά με το θέμα της διατροφής και της επιχειρηματικότητας και ενσωματώθηκαν μέσα στα βίντεο που δημιουργήθηκαν και τα ηλεκτρονικά βιβλία όπως και στο συνεργατικό λεξικό και τους διαλόγους. Η δεξιότητα της ανάγνωσης κατά την εξεύρεση πληροφοριών από το διαδίκτυο και η ακουστική ικανότητα κάθε φορά που έπρεπε να επικοινωνήσουν με τους συνομιλητές τους.

Επιπλέον, το πρόγραμμα αναφέρεται στην έννοια της επιχειρηματικότητας, που η διδασκαλία της εντάσσεται στο μάθημα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και διδάσκεται φέτος για δεύτερη χρονιά στο Δημοτικό Σχολείο.

Το θέμα προσεγγίστηκε διαθεματικά μέσα από τα μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα , Αγγλική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Αισθητική Αγωγή, Γεωγραφία, Εργαστήρια Δεξιοτήτων, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.

Οι μαθητές μου ανέπτυξαν τις γνωστικές ικανότητές τους στην αγγλική γλώσσα και φυσικά πάνω στο θέμα του προγράμματος που μελετήσαμε. Επίσης απέκτησαν γνώσεις στη χρήση των υπολογιστών και ηλεκτρονικών εργαλείων, όπως η παραγωγή των e-books με χρήση του book creator, η παραγωγή βίντεο σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες, δημιουργία, padlet, avatar  κ. α. Η εργασία σε ομάδες τους βοήθησε να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές και συνεργατικές τους δεξιότητες. Επίσης, ανέπτυξαν κριτική σκέψη και πνεύμα συνεργασίας κάθε φορά που αναζητούσαν πληροφορίες και έπρεπε να επιλέξουν το κατάλληλο υλικό, αλλά και κάθε φορά που έπρεπε να συνεργαστούν τόσο μεταξύ τους αλλά και στις διεθνείς ομάδες που δημιουργήθηκαν με τα άλλα σχολεία.


Αποτελέσματα / επίδραση

Όλες οι εργασίες των μαθητών πέτυχαν και οι μαθητές ενθουσιάστηκαν σε όλα τα στάδια. Αυτό τους ενθάρρυνε περισσότερο ώστε να φέρουν εις πέρας τις εργασίες του προγράμματος και το ενδιαφέρον τους παρέμεινε αμείωτο. Ανάλογα με τις δραστηριότητες κάθε φορά που έπρεπε να γίνουν, οι μαθητές εντάσσονταν σε διαφορετικές ομάδες π.χ. ομάδα ζωγραφικής για τη δημιουργία της αφίσας,  συγγραφική ομάδα με μαθητές που έγραφαν τα αγγλικά κείμενα σχετικά με το θέμα που ερευνούσαμε, τέλος ηλεκτρονική ομάδα, η οποία συγκέντρωνε το υλικό για τη δημιουργία του βίντεο.

Τα αποτελέσματα  ήταν θεαματικά. Οι δράσεις του προγράμματος ενθουσίασαν τους μαθητές και τους γονείς τους. Τόσο οι μαθητές όσο και η εκπαιδευτικός που εκπόνησε την εργασία είχαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες νοερά και να μάθουν για τους πολιτισμούς των άλλων χωρών, τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις τους, τις αξίες τους. Με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων θεωρούμε ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί.

Οι εκπαιδευτικοί αλλά κυρίως οι μαθητές που συμμετείχαν ωφελήθηκαν  από τη συνεργασία  με τα σχολεία των άλλων χωρών, βγήκαν  από τα στενά όρια της τάξης και το μάθημα πήρε  ευρωπαϊκή διάσταση. Το e-Twinning δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς σε online ομάδες εργασίας, ώστε να συζητήσουν και να εργαστούν για συγκεκριμένα θέματα. Η εκπαιδευτικός διευκολύνθηκε επίσης στη κοινωνική δικτύωση και την επαγγελματική ανάπτυξη. Το σχολείο μας είχε τη δυνατότητα να συνεργαστεί με άλλα σχολεία με τη χρήση ΤΠΕ αποκομίζοντας  παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έχουν ήδη βραβευτεί με Εθνική και Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας e-Twinning. Το πρόγραμμα είναι υποψήφιο να βραβευτεί στα ELT Excellence Awards για την τελειότητα της αποτελεσματικής χρήσης της Αγγλικής Γλώσσας και την μεθοδολογία της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας.

https://padlet.com/filitsafrago/yummy-ea-twinning-restaurant-teacher-filitsa-fragogeorgi-26k45q712lmr

htts://youtu.be/Eb6JtOyx6Hg

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=31dd1bc3e297

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3e3ff0ca9a7d

https://drive.google.com/file/d/11M_1-gZK68dQbTR6dAs0ONHbOMR30n4a/view?usp=sharing

https://sway.office.com/JvtDwgzACKa3S7Ka?ref=Link

https://docs.google.com/document/d/1H7_2PyklZmvrER0piLE3SglUO80xg6AeoGn4eTUvnek/edit?usp=sharing

https://www.canva.com/design/DAFYUvv8WNE/xZq6FqK4DgWhsBQdBw1WYw/edit?utm_content=DAFYUvv8WNE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

https://www.canva.com/design/DAFZlwpLVCs/XD0eJacnXhaFACzxRvtdDA/view?website#1

https://voicethread.com/share/21671587/

https://docs.google.com/document/d/1WXDGnrZO5ftAPhPQ1Kr0aMuMOC_jrVl5h4vp8ZPjWHY/edit?usp=sharing

https://view.genial.ly/63f1caffa904e40011f48d13/horizontal-infographic-lists-safer-internet-day-yummy-eatwinning-restaurant

https://read.bookcreator.com/NqEveEemRzVUoNs0He7VxfVVd9R2/ZC-cgVZZTJGgUIzv7omiNQ

https://youtu.be/s6o4nJTkY7w

https://view.genial.ly/639dd85d4e348300117e88c1/interactive-content-images-quiz

https://read.bookcreator.com/_eavutdcqh49SgOjCOc9iZbBi9y-CJ1uTZysw0DnYjY/ZWI5_nk2QiC7OPd56zeJcg

https://read.bookcreator.com/hc4HLvar07aZ3XD1MF1zdD9Zvqk1/IzmQ2_a7QsObREc0-urQkw

https://jamboard.google.com/d/1ITw8kHxS5_NeMWraveA5DHsMpuOj9IjzE3ck6oIi-lI/edit?usp=sharing

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/yummy-eatwinning-restaurant/twinspace/pages/exhibition

https://youtu.be/vXFUVJ8VdLg

 Συνεργασίες

Η συνεργασία με τους άλλους συνεργάτες αφορούσε όλα τα στάδια του προγράμματος. Η ιδρύτρια εκπ/κός δημιούργησε εφαρμογές χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά εργαλεία όπου καταθέταμε κάθε φορά το ανάλογο υλικό. Όμως είχαμε τη δυνατότητα και οι υπόλοιποι συνεργάτες να δημιουργήσουμε τα δικά μας πρωτότυπα έργα και να τα καταθέσουμε. Χρησιμοποιήθηκαν κοινόχρηστα έγγραφα Google Docs και Padlet για να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και να σχεδιάσουν από κοινού τις δράσεις, να κατανείμουν καθήκοντα και να καταγράψουν και να επιλέξουν ερωτήσεις για την έρευνα των μαθητών. 

Οι μαθητές συνεργάστηκαν ομαδικά τόσο μέσα στην τάξη όσο και με τους συνεργάτες των άλλων σχολείων του προγράμματος μέσω της πλατφόρμας e-Twinning, καθώς  συμμετείχαν σε διεθνείς ομάδες υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους. Η συνεργασία αφορά τη δημιουργία του logo, τις μασκότ, το motto/slogan, τις ευχετήριες κάρτες, τη συμπλήρωση φύλλων εργασίας, τη συνεργατική αφίσα, ζωγράφισαν ηλεκτρονικά κομμάτια παζλ με το εργαλείο Scrapcoloring για το όνομα της επιχείρησης, το συνεργατικό λεξικό, τη δημιουργία βιβλίου με συμβουλές, βιβλίου για τις ετικέτες τροφίμων, βιβλίου με παιχνίδια και βιβλίο με διαλόγους που λαμβάνουν χώρα σε εστιατόριο. Έπαιξαν ηλεκτρονικά παιχνίδια με μαθητές άλλων σχολείων, συνεργάστηκαν για να γράψουν ακροστιχίδες και να δημιουργήσουν βίντεο, κοινόχρηστα έγγραφα για τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών και καταλόγου φαγητών, συνεργατική γραφή γρίφων για παραδοσιακά φαγητά και δημιουργία παιχνιδιού βασισμένο σε γρίφους. Έγραψαν διαλόγους για εστιατόριο, ζωγράφισαν και δημιούργησαν βίντεο. Επιπλέον, δημιούργησαν  συνεργατικό βίντεο την ημέρα e-Twinning.

Η χρήση της τεχνολογίας ήταν αυτή που έκανε το πρόγραμμα πιο ζωντανό.  Η επικοινωνία με τους συνεργάτες άλλων σχολείων γίνονταν μέσω της πλατφόρμας e-Twinning και οι διαδικτυακές συναντήσεις έγιναν μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Οι μαθητές χρησιμοποίησαν το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου και τον Η/Υ με το διαδραστικό πίνακα της τάξης τους για να μπουν στην πλατφόρμα e-Twinning κατά τη διάρκεια της δια ζώσης διδασκαλίας.

Συνεργασίες με άλλους φορείς που επισκεφτήκαμε:

  1. Βοτανικός Κήπος - Καρδίτσα
  2. ΚΠΕ Μακρινίτσας
  3. Συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων για:
  • παρασκευή υγιεινού πρωϊνού στο σχολείο,
  • παρασκευή κουραμπιέδων και
  • Gingerbread man cookiesMascots for the restaurantCharacters for the restaurant                                 Πρόσκληση ειδικών για :
  • παρουσίαση της σπουδαιότητας της ελιάς και του λαδιού   
  • ασφάλεια στο διαδίκτυο                                                                                                 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΧΟΛΕΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΜΠΛΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Στόχος δράσης

Οι μαθητές: Να αναπτύξουν γνώσεις για την υγιεινή διατροφή, την προσωπική υγιεινή και τη σωματική άσκηση. •Να αναπτύξουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες, Να αναπτύξουν δεξιότητες επιχειρηματικότητας , Να αναπτύξουν γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες, Να χρησιμοποιήσουν την Αγγλική Γλώσσα, Να αναπτύξουν την φαντασία και τη δημιουργικότητά τους , Να διδαχθούν για διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς , • Να αναπτύξουν κριτική σκέψη, Μάθηση με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρήση ΤΠΕ, • Να αναπτύξουν ευρωπαϊκή συνείδηση και πνεύμα πολιτειότητας,• Να ασχοληθούν με τον τομέα των εικαστικών, • Εντοπισμός, επιλογή, ταξινόμηση πληροφοριών από το Διαδίκτυο, • Χρήση της πληροφορίας για την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, Εργασία σε ομάδες • Παιχνίδι και δημιουργική έκφραση • Το έργο είναι μέρος του εκπαιδευτικού προγραμματισμού του σχολείου και ιδιαίτερα της ΣΤ’ τάξης καθώς διαπραγματεύεται την επιχειρηματικότητα που εντάσσονται στο μάθημα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Χρόνος δράσης

Διάρκεια προγράμματος  Νοέμβριος 2022- Μάιος 2023. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας