menu

Σύνδεση | Εγγραφή

34o 12/θ Δ.Σ.Ηρακλείου

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Water Cycle- A drop of water matters . O Κύκλος του νερού - Κάθε σταγόνα έχει σημασία!

Water Cycle- A drop of water matters . O Κύκλος του νερού - Κάθε σταγόνα έχει σημασία!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Στο πέρασμα του χρόνου ο άνθρωπος, βίωσε τις αλλαγές από την ανάπτυξη της Τεχνολογίας και της Επιστήμης, που συνδυαστικά πρόσφεραν στην εξέλιξη και την πρόοδο της Κοινωνίας. Αδιαμφισβήτητα υπήρξαν θετικά και αρνητικά σημεία μέσα σε αυτή την πορεία εξέλιξης. Ως αρνητικό, θεωρείται η καταστροφή του περιβάλλοντος από την αλόγιστη χρήση των φυσικών πηγών ενέργειας, που ο άνθρωπος θεώρησε ανεξάντλητες.
Τα οικολογικά- περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη ρύπανση του αέρα και των ωκεανών, τις αυξημένες θερμοκρασίες και την έλλειψη χώρων πρασίνου, αποτελούν μια πραγματικότητα στην οποία η νέα γενιά ανθρώπων βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη. Η ανάγκη για αλλαγή της δεδομένης κατάστασης είναι επιτακτική και δεν δύναται να αγνοηθεί από κανέναν παράγοντα στα σχολεία. Για το λόγο αυτό μέσα από επιλεγμένες δράσεις οι εκπαιδευτικοί κατευθύνουν τους μαθητές να ενδιαφερθούν για σταδιοδρομίες που παράγουν το εργατικό δυναμικό που απαιτείται για τη συγκεκριμένη αλλαγή.
Το παρόν μαθησιακό σενάριο αναφέρεται στην κυκλική πορεία του νερού, ενώ παράλληλα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα της λειψυδρίας στις διάφορες περιοχές του κόσμου. Οι μαθητές θα μελετήσουν διάφορα άρθρα, θα παρακολουθήσουν βίντεο που αφορούν τη σωστή χρήση του νερού, θα κάνουν πειράματα για το πώς σχηματίζεται η βροχή, και θα κατασκευάσουν φίλτρα νερού από απλά υλικά, όπως επίσης και δικές τους κατασκευές σχετικές με το νερό και την αξιοποίησή του.


Αποτελέσματα / επίδραση

Παρουσίαση των εργασιών στο κοινό από τους ίδιους τους μαθητές για ευαισθητοποίηση γύρω από το ζήτημα.
Πειραματισμός και κατασκευή έργων σχετικών με το νερό και έκθεση τους στο σχολείο για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπ/κών, των μαθητών αλλά και των γονέων .
Δημιουργία διαδικτυακού παραμυθιού στην εφαρμογή story jumper (https://www.storyjumper.com/book/read/118293262)για τον κύκλο του νερού με στόχο την εμπέδωση και κατανόηση του κύκλου του νερού από τους μαθητές μικρότερης ηλικίας.
Διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω Power pointΣυνεργασίες

Γονείς 34ο Δ.Σ Ηρακλείου

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
Τοπική κοινωνία
European Schoolnet Academy


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΥΡΔΕΝΑ

Στόχος δράσης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ, ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ• να αποκτήσουν επίγνωση σχετικά με τις περιβαλλοντικές απειλές που αφορούν το νερό • Να γνωρίσουν τον κύκλο που ακολουθεί το νερό από τους ωκεανούς προς τα βουνά. • να ευαισθητοποιηθούν γύρω από το ζήτημα της λειψυδρίας και της αλόγιστης σπατάλης του νερού. • να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις συνήθειες σχετικά με τη χρήση του νερού • να μάθουν μέσα από τις δημιουργικές διαδικασίες του σχεδιασμού, της δημιουργίας, της έρευνας και της εξερεύνησης • να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τη συνεργατική μάθηση • να μπορούν να δώσουν λύσεις για την προστασία του πλανήτη, ο οποίος χωρίς νερό θα μετατραπεί σε άγονο και αφιλόξενο για τη ζωή τόπο.

Χρόνος δράσης

Τέλη Οκτωβρίου με αρχές Δεκεμβρίου 2021

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας