menu

Σύνδεση | Εγγραφή

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Τα ζώα υπό εξαφάνιση εκπέμπουν SOS μέσω επαυξημένης πραγματικότητας και εκπαιδευτικής ρομποτικής

Τα ζώα υπό εξαφάνιση  εκπέμπουν SOS  μέσω επαυξημένης πραγματικότητας  και εκπαιδευτικής ρομποτικής
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας ιδρύθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 2155/23-06-2017 τ. Β. Συστεγάζεται με το 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας και με το 2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Αποτελεί ένα Επαγγελματικό Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) το οποίο παρέχει πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στο νομό Φλώρινας Οι ακαδημαϊκές γνώσεις που παρέχονται μέσα από βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, είναι προσαρμοσμένες ποιοτικά και ποσοτικά στις ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών. Έτσι οι μαθητές μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και διαφοροποιημένες μεθόδους διδασκαλίας, αναπτύσσουν γνωστικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και εκπαιδεύονται σε επαγγελματικούς τομείς. Η βιωματική προσέγγιση, οι εναλλακτικές μέθοδοι εκπαίδευσης προσαρμοσμένες στην καθημερινή τους ζωή, επιδιώκουν την αυτονόμηση τους στο επαγγελματικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.


Διευθυντής Σχολείου

ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η ιδέα του συγκεκριμένου καινοτόμου προγράμματος  βασίζεται στο σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα των υπό εξαφάνιση άγριων ζώων και την ευαισθητοποίησή των μαθητών απέναντι σε σοβαρά οικολογικά προβλήματα. Τα είδη των απειλούμενων άγριων ζώων, που προτείνεται να μελετηθούν είναι η Καφέ Αρκούδα, το Γιγαντιαίο Πάντα, ο Αυτοκρατορικός Πιγκουίνος και η Θαλάσσια Χελώνα.

Η διδακτική προσέγγιση και οι δραστηριότητες του συγκεκριμένου καινοτόμου προγράμματος  βασίζονται στη διερευνητική και συνεργατική μάθηση που υποστηρίζονται από ανοιχτά και διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων που παρέχουν οι ΤΠΕ.

Ο εκπαιδευτικός σε κάθε στάδιο – φάση παρακολουθεί το έργο της κάθε ομάδας, συντονίζει την εργασία των ομάδων, προσφέρει βοήθεια, καθοδήγηση και ενίσχυση. Φροντίζει για τη συμμετοχή όλων των μαθητών στις δραστηριότητες και παρεμβαίνει όσο το δυνατόν λιγότερο, όταν και όπου απαιτείται.

Ακολουθείστε το Link  https://youtu.be/V-PVaGXU97I  (Βίντεο YouTube)  για να δείτε όλα τα στάδια – φάσεις που ακολουθήσαμε κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

1η Φάση: Αφόρμηση - Ανάδειξη ιδεών

 Η πρώτη φάση του διδακτικού σεναρίου αφορά την εκκίνηση της διδασκαλίας στους μαθητές της Α’ και Β’ Γυμνασίου σχετικά με την στήριξη και την κίνηση στους ζωντανούς οργανισμούς. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές βίντεο προκειμένου να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον, την περιέργεια αλλά και τον προβληματισμό των παιδιών, σχετικά με το ζήτημα των διαφοροποιήσεων που παρουσιάζει ο σκελετός των ζωντανών οργανισμών ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο ζουν και μετακινούνται. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με αυτό και να διατυπώσουν απορίες για τον τρόπο που γίνεται για παράδειγμα, η μετακίνηση των εντόμων στον αέρα και η μετακίνηση των ψαριών στο νερό. Έτσι γεννιέται η ιδέα οι μαθητές να ζωγραφίσουν αυτούς τους ζωντανούς οργανισμούς στο περιβάλλον που ζουν και μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας να οπτικοποιήσουν την κίνηση τους.

 

2η Φάση: Ανάδειξη ιδεών –  Αναζήτηση Πληροφοριών - Χωρισμός σε ομάδες

 Η δεύτερη φάση του διδακτικού σεναρίου σκοπό έχει οι μαθητές να αναζητήσουν  εικόνες και πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον, τον πολιτισμό των ηπείρων μέσα από ένα σύντομο ταξίδι με αφορμή τις λιγοστές εικόνες,  «στιγμιότυπα», που υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο της γεωγραφίας. Μέσα από αυτό ταξίδι οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον, προβληματισμό και περιέργεια γύρω από το θέμα των υπό εξαφάνιση ζώων του πλανήτη μας και την διεύρυνση των γνώσεων τους σχετικά με αυτό.  Προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα ζώα υπό εξαφάνιση στον πλανήτη μας, που επέλεξαν να μελετήσουν οι μαθητές, ο εκπαιδευτικός τους παροτρύνει να χωριστούν σε τέσσερις ομάδες: στην ομάδα του "Γιγαντιαίου Πάντα", της "Καφέ Αρκούδας", της "Θαλάσσιας Χελώνας" και του "Αυτοκρατορικού      Πιγκουίνου’’.

3η Φάση: Αναζήτηση Πληροφοριών για τα ζώα υπό εξαφάνιση – Διαδίκτυο – Φωτόδεντρο – Google Earth

Στην τρίτη φάση του διδακτικού σεναρίου οι μαθητές μέσα από το διαδίκτυο και χρησιμοποιώντας το αντικείμενο του Φωτόδεντρου: ΓΝΩΡΙΖΩ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,  αναζητούν στοιχεία που αφορούν τον τόπο διαβίωσης των ζώων υπό εξαφάνιση σε σχετικές σελίδες όπως  WWF Ελλάς https://www.wwf.gr/ti_kanoume/fysh/apeiloumena_eidh/, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους, την τροφή τους, τον τρόπο αναπαραγωγής τους και τους κινδύνους που τα απειλούν.  Οι ομάδες ανοίγουν το λογισμικό οπτικοποίησης και διερεύνησης Google Earth  που παρέχει δορυφορικές εικόνες μεγάλης ευκρίνειας για όλη τη γη και εντοπίζουν την περιοχή όπου μεταβαίνουν εικονικά  στα μέρη που ζουν τα ζώα υπό εξαφάνιση που μελετούν. 

Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τις πληροφορίες που κατέγραψε και ακολουθεί συζήτηση, σχετικά με τα νέα στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί υποστηρικτικά σε αυτή τη διαδικασία και στο πλαίσιο αυτό δίνεται έμφαση στο να γνωρίσουν οι μαθητές ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες αποτελούν απειλή για τα ζώα, προκειμένου στη συνέχεια, να προβληματιστούν σχετικά με τις δράσεις εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία τους καθώς επίσης και τον ρόλο παγκόσμιων οργανώσεων π.χ. WWF, ΑΡΧΕΛΩΝ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ που παλεύουν για την προστασία των ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση.


4η Φάση: Νέες τεχνολογικές τάσεις. Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα

Στη φάση αυτή  ο εκπαιδευτικός μέσω παρουσίασης  και σχετικών  βίντεο εξηγεί στους μαθητές  την Εικονική και την Επαυξημένη Πραγματικότητα και ποιες είναι Διαφορές τους.

Ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές γενικότερα για τα πεδία Εφαρμογής τους  όπως πολιτισμός και τέχνες, ψυχαγωγία,  αρχιτεκτονική και διακόσμηση, δημόσια ασφάλεια και στρατιωτικές εφαρμογές, ιατρική κτλ  καθώς επίσης ποιες  μορφές εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας συναντάμε στη καθημερινότητα μας  όπως: ● μαγικά βιβλία ● επαυξημένη πραγματικότητα αντικειμενικής θέασης ● μαγικοί καθρέφτες μαγικά παράθυρα και πόρτες, ● μαγικοί φακοί, ● βοηθήματα πλοήγησης


5η Φάση: Βλέπουμε στη πράξη  την Επαυξημένη Πραγματικότητα μέσω της  Εφαρμογής  Quiver:  Εικόνες που ζωντανεύουν

Οι μαθητές βλέπουν στη πράξη πως λειτουργεί η επαυξημένη πραγματικότητα μέσω του καινοτόμου  λογισμικού Quiver. Το QuiverVision.com είναι μια ιστοσελίδα 3D Augmented Reality (τρισδιάστατη – επαυξημένη πραγματικότητα), όπου οι μαθητές/μαθήτριές μας μπόρεσαν να δουν ότι δημιούργησαν να ζωντανεύει “μαγικά” στην οθόνη τους. Ζωγράφισαν κ εγκαθιστώντας σε ένα tablet την εφαρμογή και σαρώνοντας (scanning) την κάθε ζωγραφιά με το tablet, αυτή ζωντανεύει! Οι μικροί μας μαθητές δείχνουν τις δημιουργίες τους στις μεγαλύτερες τάξεις του Λυκείου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και πειραματίζονται όλοι μαζί με το λογισμικό Quiver.

 

6η Φάση: Βλέπουμε στη πράξη  τα ζώα υπό εξαφάνιση ( Τη Καφέ Αρκούδα, το Γιγαντιαίο Πάντα, τον  Αυτοκρατορικό Πιγκουίνο και τη Θαλάσσια Χελώνα)  με την Επαυξημένη Πραγματικότητα  σε  Τρισδιάστατη προβολή  με κίνηση και ήχο με ζωντανή εμφάνιση στο περιβάλλον μας

Ένα καινοτόμο  εκπαιδευτικό και όχι μόνο, εργαλείο, κρύβεται στην αναζήτηση με το Google στα κινητά και στα τάμπλετς. Με αυτό οι μαθητές όχι μόνο μπόρεσαν  να δουν τρισδιάστατα διάφορα ζώα αλλά και να τα τοποθετήσουν σε φυσικό μέγεθος στο χώρο τους ή στην τάξη τους και να τα μελετήσουν από όλες τις πλευρές, κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων AR (Augmented reality δηλαδή Επαυξημένης πραγματικότητας) της συσκευής τους. Η κάθε ομάδα στη συνέχεια αναφέρει πληροφορίες για το ζώο υπό εξαφάνιση που επέλεξε να μελετήσει και να βρει πληροφορίες  με ζωντανή εμφάνιση στο  περιβάλλον τους με κίνηση και ήχο.

7η Φάση: Εκπαιδευτική ρομποτική με τη χρήση του μικροελεγκτή BBC Micro:bit Οι μαθητές εκφράζουν τα συναισθηματα τους και εμφανίζουν μηνύματα οικολογικά,  προστασίας των ζώων υπό εξαφάνιση  και της φύσης γενικότερα

Το MicroBit (micro:bit) είναι ένας υπολογιστής τσέπης όπου οι μαθητές μπορούν  να προγραμματίσουν, να προσαρμόσουν και να ελέγξουν  για να ζωντανεύσουν  τις ψηφιακές ιδέες, τα παιχνίδια και τις εφαρμογές τους

To Microbit αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα εργαλεία εκμάθησης προγραμματισμού και εκπαιδευτικής ρομποτικής σε όλο τον κόσμο.

 Οι μαθητές πειραματίστηκαν με τον προγραμματισμό της, ενώ υλοποίησαν σε ομάδες μικρά πρότζεκτ. Οι μαθητές  της 1η ομάδας προγραμμάτισαν το Micro:bit για να εμφανίζει μηνύματα SAVE THE PLANET, PROTECT THE ANIMALS, ενώ  οι μαθητές  της 2η ομάδας προγραμμάτισαν το Micro:bit για να εκφράσουν τα συναισθήματα τους  με εμφάνιση εικονιδίων εκφράζοντας  με αυτό τον τρόπο πως αγαπούν τα ζώα και θα είναι πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι εάν προστατεύουμε όλοι μας τα ζώα, σεβόμαστε τη φύση  και γενικότερα τον πλανήτη μας

8η Φάση: Ολοκλήρωση προγράμματος – Εντυπώσεις, Συναισθήματα

Η  κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια  και μέσω βίντεο για το ζώο υπό εξαφάνιση που έχει μελετήσει  και έχει χρησιμοποιηθεί  η  επαυξημένη πραγματικότητα.   Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται  συζητώντας  με τους μαθητές για τις εντυπώσεις και τα συναισθήματα τους  και την   συνολική εμπειρία τους καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα αποτελέσματα του προγράμματος μας εξέπληξαν ευχάριστα καθώς η επίδραση στους μαθητές υπήρξε εντονότερη και ευρύτερη  σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαμε κατά την έναρξη της δημιουργίας του.

Οι μαθητές κατανόησαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους που διατρέχουν τα απειλούμενα άγρια ζώα που έχουν μελετήσει και είναι σε θέση να κάνουν προτάσεις για την προστασία τους μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας και της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Προωθήθηκε η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από την πρόκληση του ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που κινητοποίησαν τους μαθητές και προωθήθηκε η αυτενέργεια και το ενδιαφέρον  τους. 

 Επιπλέον   προωθήθηκε  ο ψηφιακός αλφαβητισμός των μαθητών μέσα από την εμπλοκή τους στην υλοποίηση δραστηριοτήτων με την παιδαγωγική αξιοποίηση  καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και δυνατοτήτων που παρέχουν οι ΤΠΕ και η Εκπαιδευτική Ρομποτική  και το πλέον σημαντικό οι μαθητές ευαισθητοποιούνται απέναντι σε πολύ σοβαρά οικολογικά προβλήματα της εποχής μας και συγκροτούν μια στέρεη οικολογική συνείδηση. Τέλος, μέσα από τη μελέτη του συγκεκριμένου θέματος δίνονται δυνατότητες επέκτασης και σε άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα που θίγονται, όπως για παράδειγμα η ρύπανση της θάλασσας, η υπεραλίευση, η καταστροφή των δασών κ.α.

Τέλος οι μαθητές με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό  ήθελαν  να δείχνουν όλες τις παραπάνω δημιουργίες που δημιουργήθηκαν  με τη  χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας και της εκπαιδευτικής Ρομποτικής με το Microbit  στους υπόλοιπους συμμαθητές τους, σε φίλους στην οικογένεια τους, να κοινοποιούν στα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης  και να μιλούν για τα ζώα υπό εξαφάνιση και για το μεγάλο κίνδυνο που διατρέχουν.Συνεργασίες

Συνεργασία των τμημάτων μεταξύ τους

Συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών

Συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών

Σχεδιασμός μελλοντικής συνεργασίας με περιβαλλοντικούς φορείς τοπικούς και μη.

 

 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δρίκου Βενετία, ΠΕ04.01, Φυσικός – Χριστίδου Κων/να, ΠΕ86 , Πληροφορικής

Στόχος δράσης

Το πρόγραμμα, δομημένο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Στόχο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που αφορά τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων, σκοπό έχει οι μαθητές να: Διδακτικοί στόχοι • Να γνωρίσουν μερικά από τα κυριότερα άγρια ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το πρόβλημα της εξαφάνισης που αντιμετωπίζουν διάφορα είδη ζώων • Να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα προστασίας των ζώων και ιδιαίτερα ως προς αυτά που απειλούνται με εξαφάνιση και να συμβάλλουν στην προσπάθεια των οικολογικών οργανώσεων και των άλλων φορέων • Να αναγνωρίσουν ως αιτία του προβλήματος τις ανθρώπινες δραστηριότητες και να προτείνουν διάφορα μέτρα προστασίας των απειλούμενων ζώων • Να αξιολογούν τη χρησιμότητα του κάθε ζώου ως στοιχείο του οικοσυστήματος Στόχοι ως προς τις ΤΠΕ • Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, της τρισδιάστατης προβολής και της επαυξημένης πραγματικότητας να μπορούν να δουν τα ζώα αυτά με κίνηση και ήχο με ζωντανή εμφάνιση στο περιβάλλον τους • Να αναγνωρίζουν τα πιο επικίνδυνα ζώα και ότι μπορούν να τα προσεγγίσουν μόνο μέσω επαυξημένης ή εικονικής πραγματικότητας • Να γνωρίσουν τη διαφορά μεταξύ επαυξημένης πραγματικότητας και εικονικής πραγματικότητας • Να έρθουν σε επαφή με καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία – Λογισμικά WEB2 • Να εξοικειωθούν με STEAM Τεχνολογίες - Εκπαιδευτική Ρομποτική με τη χρήση του μικροελεγκτή BBC Micro:bit • Να εξοικειωθούν στη χρήση του υπολογιστή και των περιφερειακών συσκευών • Να αναγνωρίσουν την αξία του διαδικτύου ως πηγή πληροφόρησης • Να υιοθετήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση και τη χρησιμότητα του Η/Υ, Tablet στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικοί στόχοι • Οι μαθητές να μάθουν να συνεργάζονται και να συνομιλούν εποικοδομητικά μέσα στα πλαίσια της αμοιβαιότητας και του σεβασμού του άλλου • Να αποκτήσουν δεξιότητες άντλησης, συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων

Χρόνος δράσης

Δεκέμβριος 2022 – Αρχές Απριλίου 2023

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 7


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας