menu

Σύνδεση | Εγγραφή

18ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Τα σκαλοπάτια της ειρήνης

Τα σκαλοπάτια της ειρήνης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

18ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Οκταθέσιο δημοτικό σχολείο στη Δυτική Θεσσαλονίκη.Το σχολείο μας είναι ανοικτό στην κοινωνία και προσανατολισμένο στην καλλιέργεια του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Στο σχολείο μας οι μαθητές μαθαίνουν να μαθαίνουν, να παίζουν, να αυτοβελτιώνονται, να εξελίσσονται σε ενεργούς πολίτες με κριτική σκέψη, υπευθυνότητα, κοινωνικές ευαισθησίες, ενσυναίσθηση και αγάπη για τους συμμαθητές τους και όλους τους ανθρώπους σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό μαθησιακό περιβάλλον. Επίσης, στοχεύουμε στην καλλιέργεια στάσεων στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης κοινωνικής συμμετοχής και της συνειδητής ανάληψης πρωτοβουλιών για συγκεκριμένες δράσεις, ώστε οι μαθητές να νοιάζονται και να δρουν.


Διευθυντής Σχολείου

Ιωάννα Σαρρούδη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Καθημερινά οι μαθητές καλούνται να διαχειριστούν διαφωνίες, ακόμα και συγκρούσεις με τους συμμαθητές τους. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια και κυρίως λόγω της πανδημίας covid, δεν είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις κοινωνικές, επικοινωνιακές τους δεξιότητες και την ενσυναίσθησή τους. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται όχι μόνο στα πλαίσια της τάξης, αλλά και στον ευρύτερο χώρο του σχολείου (π.χ. κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων). Γι’ αυτό το λόγο θεωρήσαμε πολύ σημαντικό να τους βοηθήσουμε να προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε να λύνουν εποικοδομητικά μόνοι τις διαφωνίες τους, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα, επιλέγοντας τον διάλογο ως μέσο επίλυσης διαφορών. Προκειμένου να μπορέσουν να λύσουν εποικοδομητικά τις διαφωνίες τους, πολύ σημαντική είναι και η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των παιδιών και η προώθηση της ενεργητικής ακρόασης. 

Η δράση μας ξεκίνησε τον Δεκέμβριο και ολοκληρώθηκε στα μέσα Απριλίου. Στη δράση συμμετείχαν οι μαθητές της Β, Γ και Ε τάξης του σχολείου μας. Σε αρχικό στάδιο εργαστήκαμε με τους μαθητές της Β και Γ τάξης και ασχοληθήκαμε με δραστηριότητες που προωθούν την ενεργητική ακρόαση και την αναγνώριση συναισθημάτων. Στη συνέχεια, μέσα από παιχνίδια ρόλων και δουλεύοντας ομαδικά, αναπαραστήσαμε καθημερινές διαφωνίες που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο. Μέσα από τα παιχνίδια ρόλων, σχολιάσαμε εάν οι συμμετέχοντες ήταν καλοί ακροατές, εντοπίσαμε το πρόβλημα σε κάθε διαφωνία και προτείναμε πιθανές λύσεις. Έπειτα, ακολούθησε η ενασχόλησή μας με τα σκαλοπάτια της Ειρήνης. Τα σκαλοπάτια της ειρήνης είναι ουσιαστικά τα βήματα που πρέπει να εφαρμόζουν όσα άτομα έχουν μια διαφωνία ή σύγκρουση. Εμείς προτείνουμε τα εξής:

  1. Εξηγώ ήρεμα από τη μεριά μου τι έγινε και περιγράφω πως ένιωσα (Ο συνομιλητής μου ακούει προσεκτικά χωρίς να σχολιάζει)
  2. Εξηγώ τι είπε ο συνομιλητής μου και πως ένιωσε.
  3. Προτείνω λύσεις.
  4. Καταλήγουμε σε μια κοινή λύση και δίνουμε τα χέρια.

Τα παραπάνω σκαλοπάτια τα πλαστικοποιήσαμε και τα ζωγραφίσαμε στην αυλή του σχολείου μας. Οι μαθητές εξασκήθηκαν στην εφαρμογή τους και δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ενεργητική ακρόαση.

Επίσης, όσοι μαθητές της Ε τάξης ήθελαν, συμμετείχαν εθελοντικά σε μια επιμόρφωση που έγινε για τη διαμεσολάβηση και ανέλαβαν το ρόλο των «πράσινων καπέλων». Τα «πράσινα καπέλα» λειτουργούν ως διαμεσολαβητές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και βοηθούν τους συμμαθητές τους να λύσουν τις διαφωνίες τους, εφαρμόζοντας τα σκαλοπάτια της ειρήνης.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές εφαρμόζουν τα σκαλοπάτια της Ειρήνης όταν έχουν μια διαφωνία και προσπαθούν να είναι καλοί ακροατές.Συνεργασίες

Συνεργάστηκε το εκπαιδευτικό προσωπικό της Β και Γ τάξης, για να δημιουργηθεί το υλικό της δράσης.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Βρόικου Τερέζα, Φωτσεινού Άννα, Γεώργιος Μαλιούφας, Ιωακειμίδου Δέσποινα

Στόχος δράσης

1.Να εφαρμόζουν ενεργητική ακρόαση στην καθημερινότητά τους. 2.Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με κατανοητό τρόπο . 3. Να μπορούν να εντοπίζουν-προσδιορίζουν το πρόβλημα. 4.Να είναι σε θέση να προτείνουν λύσεις και να καταλήξουν στην πιο αποδεκτή. 5. Να μάθουν να λύνουν εποικοδομητικά τις διαφωνίες με τους συμμαθητές τους επιδεικνύοντας ενσυναίσθηση.

Χρόνος δράσης

Δεκέμβριος-Απρίλιος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας