menu

Σύνδεση | Εγγραφή

22o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Τα αδέσποτα της πόλης μας. Η ευθύνη μας ως ενεργοί πολίτες

Τα αδέσποτα της πόλης μας. Η ευθύνη μας ως ενεργοί πολίτες
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Σκεπτικό σεναρίου

Τα  παιδιά   προσχολικής  ηλικίας  λόγω  των  αναπτυξιακών  χαρακτηριστικών τους  είναι επικεντρωμένα  στον  εαυτό  τους και   δεν  έχουν αναπτύξει κοινωνική ευαισθητοποίηση. Παρ' όλα   αυτά  έχουν   γνώσεις  για το κοινωνικό περιβάλλον και  δείχνουν   ενδιαφέρον  για  κοινωνικά   ζητήματα  ως  γεγονότα που σχετίζονται με την καθημερινότητά τους. Πολύ συχνά συναντάνε αδέσποτα στο δρόμο τους ακούνε θετικές ή και αρνητικές ειδήσεις γι΄ αυτά. Επιπλέον τα παιδιά αγαπάνε τα ζώα και  δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά λόγω της ηλικίας τους δυσκολεύονται να κατανοήσουν την οπτική του άλλου/ να αντιληφθούν  τη θέση του άλλου. Η θεματική ΄τα αδέσποτα στην πόλη. Η ευθύνη μας ως ενεργοί πολίτες΄  θα τα βοηθήσει να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία της   ζωής, να αντιληφθούν  την  υποχρεωτικότητα και  αναγκαιότητα  της  κοινωνικής  συμμετοχής  και   της  λήψης αποφάσεων. Τέλος να κατανοήσουν  τη σημασία της   ανθρώπινης  δράσης και να αντιληφθούν την ευθύνη τους σαν ενεργοί πολίτες.

 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ     

Γνώσεις

  • Να αναγνωρίζουν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς και το περιβάλλον στο οποίο ζουν 
  • Να διακρίνουν τους κινδύνους και τις ανάγκες-τους παράγοντες επιβίωσης των ζωντανών οργανισμών 

Δεξιότητες

  • Να εντοπίζουν παράγοντες που επιδρούν στη φυσική και μη φθορά των οργανισμών και να προτείνουν λύσεις 

Στάσεις

  • Να σέβονται τα έμβια όντα και να οργανώνουν δράσεις ευαισθητοποίησης για την προστασία της ζωής 
  • Να εκτιμούν τη σημασία της συνεργασίας και της ομαδικότητας για την επιβίωση στα ζώα και τους ανθρώπους

Τα παιδιά αποφάσισαν να διερευνήσουν το μέγεθος του προβλήματος των αδέσποτων στην πόλη τους,  τον τρόπο επιβίωσής τους και τον τρόπο που μπορούν να τα βοηθήσουν.

Αρχικά τα παιδιά με την εκπαιδευτικό και τους γονείς πραγματοποίησαν   επιτόπια έρευνα στην πόλη μας ώστε να διαπιστώσουν το μέγεθος του προβλήματος και να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τον τρόπο που ζουν τα αδέσποτα.

 Έκαναν  καταγραφή πληροφοριών της επιτόπιας έρευνας σε πίνακες συλλογής  πληροφοριών που είχαν δημιουργήσει για διευκόλυνση και με φωτογράφηση.  

Στη συνέχεια πραγματοποίησαν συνέντευξη από κτηνίατρο και από εκπρόσωπο της φιλοζωικής ομάδας της πόλης τους. Ακολούθησε καταγραφή των νέων δεδομένων και επεξεργασία όλων των πληροφοριών που είχαν συλλέξει.

Αφού διαπίστωσαν πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα των αδέσποτων, κατανόησαν τα αίτια της ύπαρξης των αδέσποτων και αντιλήφθηκαν  τους κινδύνους που διατρέχουν αποφάσισαν να αναλάβουν δράση για να βοηθήσουν τα αδέσποτα της πόλης τους.

Δημιούργησαν μια εφημερίδα, στην οποία κατέγραψαν  τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν ως δημοσιογράφοι (τις απαντήσεις στα ερευνητικά τους ερωτήματα), αλλά και τον τρόπο που εργάστηκαν. Συγκεκριμένα αποφάσισαν να γράψουν  για  την επιτόπια έρευνά τους και τα αποτελέσματά της για  τη συνέντευξη και τα αποτελέσματά της,  να  ετοιμάσουν κάποια διασκεδαστικά παιχνίδια σχετικά με τα αδέσποτα και τέλος να εμπλουτίσουν την εφημερίδα με ζωγραφιές και ευχές τους για τα αδέσποτα.

Η τελική τους απόφαση για να βοηθήσουν και τα ίδια τα αδέσποτα ήταν να πουλήσουν την εφημερίδα τους και να δώσουν τα χρήματα στην εκπρόσωπο της φιλοζωικής ομάδας ώστε να καλύψουν τα έξοδα για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων με τους ψύλλους.

Το επόμενο βήμα τους ήταν να δημιουργήσουν μια πίστα ρομποτικής με ασφαλείς και επικίνδυνες διαδρομές για τα αδέσποτα. Να προγραμματίσουν το ρομπότ-γάτα ώστε να αποφύγει τους κινδύνους, να περάσει από σημεία  που καλύπτουν τις ανάγκες του για  να φτάσει σε μια οικογένεια που θα το υιοθετούσε.

Τέλος, αξιολόγησαν την πορεία της  δράση τους, την συνεισφορά τους σ΄αυτή και την μεταξύ τους συνεργασία.  


Αποτελέσματα / επίδραση

Η θεματική με τίτλο ΄Τα αδέσποτα στην πόλη μας. Η ευθύνη μας ως ενεργοί πολίτες΄ευαισθητοποίησε τα παιδιά, τα οποία κατανόησαν τη σημασία προστασίας των αδέσποτων και την αξία του σεβασμού κάθε ζωντανού οργανισμού. Αναγνώρισαν τις σχέσεις αλληλεξλαρτησης των ανθρώπων και των αδέσποτων ζώων. Επίσης, ανέλαβαν πρωτοβουλίες για να συμμετέχουν τα ίδια στην προστασία των αδέσποτων και στην καλυτέρευση της επιβίωσής τους. Ανέπτυξαν ικανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας, στοχαστικής λήψης αποφάσεων και της ιδιότητας του πολίτη του 21ου αιώνα. Συνεργασίες

Τα παιδιά συνεργάστηκαν με την φιλοζωική ομάδα της πόλης τους, με κτηνίατρο και με τους γονείς 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

Στόχος δράσης

Στόχος της θεματικής ήταν να αντιληφθούν τα παιδιά τα αίτια της ύπαρξης των αδέσποτων, τους κινδύνους που αυτά αντιμετωπίζουν και τους τρόπους προστασίας τους. Επίσης, να αντιληφθούν την προσωπική τους ευθύνη ως ενεργοί πολίτες ώστε να αναλάβουν δράση για την προστασία της ζωής

Χρόνος δράσης

1-29 Φεβρυαρίου 2024

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας