menu

Σύνδεση | Εγγραφή

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

Συνεργατικά Προγράμματα

Πρωτοβουλία

Συμμετοχή στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων Aspnet για την Unesco

Συμμετοχή στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων Aspnet για την Unesco
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

Το 1ο Γυμνάσιο στο Γέρακα Αττικής, Αγίου Ιωάννη Θεολογου και Αγίας Λαύρας, έχει 290 μαθητές. Είναι μέλος του διεθνούς Δικτύου Οικολογικών Σχολείων από το 2014. Υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής εκπ/σης, σχολικά και ευρωπαϊκά, κάθε χρόνο.


Διευθυντής Σχολείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

 ''Η Γυναίκα στον 21ο αιώνα'': H προσέγγιση του φετινού θέματος των συνεργαζόμενων σχολείων έγινε μέσα από τη μελέτη των: Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση, Στόχος 5: Ισότητα των Φύλων κ' Εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών, Στόχος 10: Λιγότερες Ανισότητες, Στόχος 13: Κλιματική Αλλαγή (Γυναίκα- κλιματική μετανάστρια). 

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών μας υπήρξε διάδραση με τις/τους μαθήτριες/τες επικεντρώνοντας στο τρίπτυχο ''υφιστάμενη κατάσταση παγκοσμίως και στην Ελλάδα-αίτια/αποτέλεσμα-προτεινόμενες λύσεις'' για κάθε στόχο χωριστά.

Στο τέλος κάθε συνάντησης δίνονταν ερευνητικές και/ή δημιουργικές εργασίες για την εμπέδωση και αξιοποίηση της νέας γνώσης και σύνδεσής της με την παλαιά και εκπόνησή τους από  μαθητές/τριες σε ζευγάρια ή/και ομάδες: π.χ. έρευνα στο διαδίκτυο, συνεντεύξεις, σύντομες διηγήσεις, σχολιασμός πολυτροπικών κειμένων. 

Στο Συμπόσιο του Απριλίου, συζήτησαν με τους ομότιμούς τους σε επιμέρους επιτροπές τα προβλήματα που υφίστανται σε σχέση με τα υποθέματα, εκπαίδευση/εργασία, στερεότυπα, ισότητα των φύλλων/έμφυλη βία, κλιματικές μετανάστριες και κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την επίλυση τους από τους εθνικούς και παγκόσμιους οργανισμούς συντάσσοντας πορίσματα που ανακοινώθηκαν στην ολομέλεια προς ψήφιση.

Επίσης, η ομάδα μας δημιούργησε ένα βίντεο με τίτλο ''ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ'' για τη συμμετοχή του σχολείου μας στο καλλιτεχνικό κομμάτι του Συμποσίου. Τα παιδιά υποδύθηκαν γνωστές γυναίκες με ιδέες, θάρρος και ιδανικά, πρωτοπόρες στους τομείς τους. Γυναίκες που διεκδίκησαν τη θέση που ήθελαν οι ίδιες να αποκτήσουν στην κοινωνία και δε συμβιβάστηκαν με τη θέση που τους είχε επιφυλάξει εκ των προτέρων εκείνη.


Αποτελέσματα / επίδραση

Στο 7ο Συμπόσιο, που διεξήχθη διαδικτυακά, οι συμμετέχουσες/οντες μαθήτριες/τες χωρίστηκαν σε 11 ομάδες-επιτροπές με πρόεδρο και γραμματέα.  Εντόπισαν τα προβλήματα που υφίστανται σε σχέση με τα υποθέματα, εκπαίδευση/εργασία, στερεότυπα, ισότητα των φύλλων/έμφυλη βία, κλιματικές μετανάστριες, και κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την επίλυση τους από τους εθνικούς και παγκόσμιους οργανισμούς τονίζοντας και τη σπουδαιότητα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης και πρωτοβουλίας.

 Κάθε επιτροπή κατέληξε σε ένα γραπτό πόρισμα που συντάχθηκε από τους γραμματείς και παρουσιάστηκε από τους προέδρους στην ολομέλεια.

 Τα επιμέρους πορίσματα ψηφίστηκαν από την ολομέλεια του Συμποσίου για να συνταχθεί το τελικό πόρισμα του Συμποσίου.

 Επίσης, στο πρώτο μέρος του Συμποσίου παρουσιάστηκαν οι καλλιτεχνικές δημιουργίες-βίντεο των σχολείων, η έμπνευση των οποίων αντλήθηκε από όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος.

Δείτε εδώ το δικό μας: https://www.youtube.com/watch?v=fFljUWcF3iMΣυνεργασίες

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων-Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Unesco

20 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Αττικής.

Πραγματοποιήθηκαν 4 διαδικτυακές συναντήσεις των σχολείων και της Εθνικής Συντονίστριας για τον ορισμό του κεντρικού θέματος του Συμποσίου, τα υποθέματα, την ανατροφοδότηση της εξέλιξης των εργασιών και την ανταλλαγή απόψεων, την επίλυση προβλημάτων και την προετοιμασία των μαθητών και των εκπ/κών για το 7ο Συμπόσιο του Δικτύου των σχολείων.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Μαρία Αντωνίου - Ελένη Αμπανούδη - Παρασκευή Μάγγου

Στόχος δράσης

Oι μαθητές: 1/ να ερευνήσουν τη θέση και το ρόλο της γυναίκας μέσα από τους στόχους του ΟΗΕ. β/ να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τα υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα μας και στον κόσμο. γ/ να προβληματιστούν και να ασκήσουν την κριτική τους σκέψη. δ/ να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με ομότιμους. ε/ να εκφράσουν τεκμηριωμένη άποψη και προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων. στ/ να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης.

Χρόνος δράσης

Νοέμβριος 2021 - Απρίλιος 2022

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας