menu

Σύνδεση | Εγγραφή

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικών Συμπεριφορών

Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικών Συμπεριφορών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το 1ο Γυμνάσιο Ελευθερίου-Κορδελιού βρίσκεται στη Δυτική Θεσσαλονίκη και ανήκει στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου.


Διευθυντής Σχολείου

ΖΗΣΗΣ ΖΗΣΑΚΗΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το πρόγραμμα ΠΡΟΘΕΣΥ είναι ένα πρόγραμμα με υλοποιείται ήδη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ενώ είναι η  δεύτερη χρονιά που υλοποιείται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Στο σχολείο μας αυτή είναι η πρώτη χρονιά.

Αρχικά, επιλέχθηκαν από τις καθηγήτριες που υλοποιούν το πρόγραμμα 3 αξίες: σεβασμός, υπευθυνότητα ευγένεια. Η επιλογή έγινε μετά από παρατήρηση της συμπεριφοράς των μαθητών, κάποιοι από τους οποίους αγνοούσαν κοινωνικές δεξιότητες που συνδέονταν με αυτές τις αξίες. Στη συνέχεια, αφιερώσαμε χρόνο στην τάξη για να συζητήσουμε τη σημασία κάθε μίας από τις αξίες στην κοινωνία, στη ζωή μας και στο σχολείο. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά σε αυτές τις συζητήσεις. Στη συνέχεια, καταλήξαμε στις επιθυμητές συμπεριφορές που θέλαμε να επιδείξουν οι μαθητές στην τάξη. Οι συμπεριφορές αυτές διατυπώθηκαν με τη μορφή κανόνων που έπρεπε να τηρήσουν οι μαθητές στη διάρκεια του μαθήματος. Έπειτα, ενημερώσαμε τους μαθητές για τους κανόνες που θέλαμε να ακολουθήσουν στην τάξη. Οι κανόνες αυτοί διαβάστηκαν και αναρτήθηκαν σε εμφανές σημείο σε κάθε τάξη.

Για τους κανόνες αυτούς ενημερώσαμε και τους υπόλοιπους καθηγητές του σχολείου και τους ζητήσαμε να κάνουν συστηματική καταγραφή της συμπεριφοράς των μαθητών. Κάθε διδακτική ώρα, οι μαθητές βαθμολογούνταν με 1-3 πόντους, τους οποίους ονομάσαμε αστεράκια, ανάλογα με την τήρηση των κανόνων που είχαμε συμφωνήσει. Οι πόντοι -αστεράκια καταμετρούνταν στο τέλος κάθε εβδομάδας και τελικά  2 από τα 6 τμήματα που είχαν την υψηλότερη βαθμολογία επιβραβεύτηκαν με μία εκπαιδευτική επίσκεψη.


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα αποτελέσματα του προγράμματος ήταν θετικά από την αρχή. Μόλις ενημερώσαμε τους μαθητές ότι αρχίζει η συστηματική βαθμολόγηση της συμπεριφοράς τους, έβαλαν τα δυνατά τους για να κερδίσουν τα πολυπόθητα αστεράκια. Αναπτύχθηκε έτσι μια ευγενής άμιλλά ανάμεσα στα παιδιά. Η αλλαγή αυτή στη συμπεριφορά των μαθητών ευχαρίστησε όλους τους εκπαιδευτικούς και βελτίωσε το κλίμα στο σχολείο. Φυσικά δεν εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας τα προβλήματα, αλλά οι εντάσεις ελαττώθηκαν. Τα παιδιά ηρέμησαν σε μεγάλο βαθμό και σε περίπτωση που είχαμε αποκλίνουσες συμπεριφορές και φασαρία στην τάξη, μια αναφορά στις αξίες του σεβασμού, της ευγένειας ή της υπευθυνότητας μπορούσε να έχει θετική επίδραση στα παιδιά και αποφεύγαμε τις φωνές.Συνεργασίες

Το αποτέλεσμα του προγράμματος ήταν προϊόν συλλογικής προσπάθειας. Καταρχάς, όλοι οι καθηγητές του σχολείου έδειξαν συνέπεια στην βαθμολόγηση της συμπεριφοράς των μαθητών. Αυτό ήταν και το πιο κρίσιμο σημείο, γιατί θα ήταν αδύνατο να προχωρήσει το πρόγραμμα αν δεν το στήριζαν όλοι οι συνάδελφοι. Ένα άλλο ενδιαφέρον αποτέλεσμα του προγράμματος ήταν ότι οι μαθητές έκαναν μια συλλογική προσπάθεια να συλλέξουν τους πόντους για να πάνε την πολυπόθητη εκπαιδευτική επίσκεψη και μάλιστα έκαναν ανάλογες συζητήσεις στις μαθητικές τους κοινότητες.

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν το πρόγραμμα συμμετείχαν σε συζητήσεις με εκπαιδευτικούς από άλλα σχολεία που υλοποιούν το πρόγραμμα για να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, καθώς επικρατούσες προβληματισμός και αβεβαιότητα για την επιτυχία του προγράμματος λόγω της έλλειψης σχετικής εμπειρίας από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς. Οι συζητήσεις έγιναν κατά τη διάρκεια των επιμορφωτικών και ενημερωτικών συναντήσεων που διοργανώθηκαν από την Περιφέρεια κατά το στάδιο της προετοιμασίας πριν την εφαρμογή του προγράμματος.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Παρανού Μαρία, Λιθαρή Αριστέα, Χρήστου Ζωή

Στόχος δράσης

Στόχος του προγράμματος ήταν η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και κανόνων σωστής συμπεριφοράς.

Χρόνος δράσης

Η εφαρμογή του προγράμματος στις τάξεις ξεκίνησε τέλη Ιανουαρίου και συνεχίστηκε μέχρι τον Απρίλιο. Το διάστημα που προηγήθηκε της δράσης έγιναν οι αναγκαίες επιμορφώσεις στους εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν το πρόγραμμα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας