menu

Σύνδεση | Εγγραφή

2ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας

Συνεργατικά Προγράμματα

Πρωτοβουλία

Στο κοινό μας σπίτι / το κοινό μας μέλλον

Στο κοινό μας σπίτι / το κοινό μας μέλλον
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Το πρόγραμμα “Το κοινό μας σπίτι / το κοινό μας μέλλον ” υλοποιείται στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κατά το σχολικό έτος 2021-2022. Συμμετέχουν οι μαθητές των Α1 2ου Δ.Σ. Ορεστιάδας - Στ2 2ου Δ. Σ. Ορεστιάδας, Α1- 31ου Δ.Σ. Ηρακλείου Κρήτης  , Δ.Σ. Τελένδου τμημάτων. Μέσω της εφαρμογής του προγράμματος επιχειρείται η απόκτηση γνώσεων από τους μαθητές αναφορικά με τη βιοποικιλότητα, κυρίως όμως η διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών τέτοιες που να προστατεύουν και να βελτιώνουν το φυσικό περιβάλλον που ζουν. 

Επιπλέον, με τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και σχολείων  επιδιώκεται η συζήτηση μεταξύ των μαθητών, η ανταλλαγή απόψεων, βιωμάτων σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν τη βιοποικιλότητα, η συνειδητοποίηση ότι το θέμα αυτό δεν αφορά μια μικρή γεωγραφικά περιοχή αλλά αφορά όλους μας. Εξίσου σημαντική είναι και η συνεργασία με φορείς - τους Δήμους, τα ΜΜΕ, γεοπόνους, κτηνιάτρους, αγρότες της περιοχές - για διεύρυνση των γνώσεων αλλά και τη διάχυση του μηνύματος για την ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας στους μαθητές του ίδιου του σχολείου και την ευρύτερη κοινότητα 

Η προσέγγιση του θέματος είναι ομαδοσυνεργατική, πολυαισθητητιακή, βιωματική. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι ιδεογράμματα, συζητήσεις, παρουσιάσεις, έρευνα πεδίου. Η συνεργασία αυτών των διαφορετικών ομάδων, ως προς την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο,  αποσκοπεί αφενός στο να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών, αφετέρου να τους κινητοποιήσει, καθώς μοιράζονται, αναπαράγουν και γίνονται οι ίδιοι εκπαιδευτές. Οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους και παύουν να είναι παθητικοί δέκτες των γνώσεων που τους προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί. 

Η επιλογή του θέματος έχει τις ρίζες της στην κατά κοινή ομολογία αλλά και τη συμφωνία των εκπαιδευτικών που συνεργαζόμαστε για την υλοποίηση της δράσης, για τη θετική διάθεση των παιδιών αυτής της ηλικιακής ομάδας σε θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον. Οι ζωντανοί οργανισμοί, φυτά και ζώα, είναι ένα από τα προσφιλή θέματα, ιδιαίτερα για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Εντούτοις,  ο σύγχρονος τρόπος ζωής μακριά από την ύπαιθρο, όπως είναι για τα παιδιά που ζουν στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης, αλλά ακόμη και για τα παιδιά που ζουν σε επαρχιακές και αγροτικές περιοχές, όπως είναι οι περιοχές της Ορεστιάδας και της Τελένδου, δε δίνει πολλές ευκαιρίες για να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Κατά συνέπεια, οι γνώσεις και τα βιώματά τους για τη σημασία των ζώων και των φυτών για τους ανθρώπους, το περιβάλλον, τη συνύπαρξή τους, τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση και με τον τόπο που ζουν, είναι πολύ φτωχά. Κρίνεται γι’ αυτό σημαντικό οι μαθητές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους αναφορικά με τους ζωντανούς οργανισμούς, να μάθουν τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει στα ποικίλα οικοσυστήματα του τόπου που ζουν, ώστε να διαμορφώσουν στάσεις και συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον αποσκοπώντας στη βιώσιμη ανάπτυξή του. 

Στις δράσεις περιλαμβάνονται:

  • Ιδεοθύελλα.
  • Συναντήσεις δια ζώσης και εξ αποστάσεως για γνωριμία, συζητήσεις και ανταλλαγές.
  • Κατασκευές.
  • Μελέτη πεδίου για παρατήρηση και καταγραφή των φυτών και των ζώων της περιοχής.
  • Παρουσιάσεις.
  • Αφηγήσεις ιστοριών από τους ίδιους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
  • Αναζήτηση πληροφοριών σχετικές με το θέμα της βιοποικιλοτητας.
  • Έκθεση με τα παραχθέντα έργα των μαθητών.
  • Ενημέρωση από ειδικούς

 

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Αποτελέσματα

Οι μαθητές απέκτησαν γνώσεις και εμπειρίες μέσα και έξω από την τάξη σχετικά με τα φυτά και τα ζώα, ενθουσιάστηκαν με το παιχνίδι της αναζήτησης διαφορετικών μορφών βιοποικιλότητας, φύλλων και ζώων, παρακολούθησαν με ενδιαφέρον αυτά που τους είπαν οι ειδικοί, διατύπωσαν τις απορίες τους, κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Ταξίδεψαν στον χώρο με τις επισκέψεις μας σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος και τον χρόνο με την αναζήτηση πληροφοριών για το χθες, το σήμερα και το μέλλον των ζωντανών οργανισμών είδη που εξαφανίστηκαν, είδη που απειλούνται με εξαφάνιση / στην αλληλεπίδρασή τους με τους ανθρώπους παλιά και τώρα . Είδαν και κατέγραψαν τα στάδια ανάπτυξης των φυτών που έσπειραν τα οποία περιποιήθηκαν με μεγάλη φροντίδα. Συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις δραστηριότητες: κατασκευές, δραματοποίηση, τηλεσυναντήσεις με τα άλλα σχολεία όπου αντάλλαξαν γνώσεις, εμπειρίες, υλικό, πήραν και έδωσαν ιδέες. Οι γονείς εξ αρχής έδειξαν ενδιαφέρον συμμετείχαν και παρακολούθησαν τις δράσεις μας. 

Στις 5 Ιουνίου 2022 που είναι η παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος είναι η λήξη, η μέρα που όλα όσα έγιναν και γίνονται θα παρουσιαστούν στα σχολεία μας και όχι μόνο καθώς οι δράσεις μας θα παρουσιαστούν στην ευρύτερη κοινότητα μέσω των ΜΜΕ. Συνεργασίες

Για το πρόγραμμα συνεργάζονται το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, το Δημοτικό Σχολείο Τελένδου, το 31ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης

Οι συνεργασία μεταξύ των μαθητών θα γίνει δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webex.

Για τις ανταλλαγές υλικού θα χρησιμοποιηθούν η ηλεκτρονική πλατφόρμα webex. οι online ηλεκτρονικές πλατφόρμες το google drive και padlet.

Στις συνεργασίες με τους φορείς περιλαμβάνονται:

η συνεργασία με Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την ενημέρωση μας και βιωματικές δράσεις

η συνεργασία με τους Δήμους,

η συνεργασία με γεωπόνους που θα μας δείξουν και θα μας μιλήσουν για τα φυτά που που υπάρχουν στον τόπο που ζούμε εντός κι εκτός σχολείου- τα είδη, τις ανάγκες τους 

η συνεργασία με κτηνίατρο

η συνεργασία και επικοινωνία με άλλα σχολεία ως επιμέρους δράση για τη μεταφορά του μηνύματος

η συνεργασία με τους γονείς οι οποίοι αφενός θα μας βοηθήσουν στις δράσεις μας και αφετέρου γίνονται γνώστες και συμμέτοχοι στην όλη προσπάθεια. 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Πασχαλίδου Σταματούλα, Μπεχτσούδη Αγγελική, Παπάζογλου Ευαγγελία, Καλαϊτζίδης Παναγιώτης Δραμανίδου Ελένη, Γιαννακάκη Θεοδώρα, Καραβέλας Μιχαήλ, Καρανικολάου Μαρία, Χαλκιαδάκη Ανθή

Στόχος δράσης

Οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με το φυσικό περιβάλλον, να ενημερωθούν για την βιοποικιλότητα, να κατανοήσουν τη σημασία της για το οικοσύστημα για τον άνθρωπο. Επίσης, να κατανοήσουν πως συνδέεται η ανθρώπινη δραστηριότητα με τη μείωση της βιοποικιλότητας, τα περιβαλλοντικά προβλήματα ώστε να διαμορφώσουν συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον, να αναλάβουν δράση για να το προστατεύσουν, να το βελτιώσουν και να μεταδώσουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν στο κοινωνικό τους περίγυρο.

Χρόνος δράσης

Μάρτιος 2022-Ιούνιο 2022

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 5Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας