menu

Σύνδεση | Εγγραφή

1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου

Δράσεις συνεργασίας με την τοπική & ευρύτερη κοινωνία

Πρωτοβουλία

Save water and grow

Save water and grow
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου

Το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ευόσμου στεγάζεται στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου μαζί με το 2ο ΕΠΑΛ, το Εσπερινό ΕΠΑΛ, το ΙΕΚ και το Εργαστηριακό Κέντρο Ευόσμου. Στο 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου λειτουργούν οι τομείς Μηχανολογίας, Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων αποτελείται από 61 εκπαιδευτικούς όλων των προβλεπόμενων ειδικοτήτων και ο αριθμός των μαθητών είναι 458. Οι μαθητές προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα και μαθησιακά περιβάλλοντα. Το σχολείο μας παρέχει Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση η οποία αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας και της τεχνικής επαγγελματικής γνώσης. Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια το σχολείο μας το διακρίνει εξωστρέφεια καθώς υλοποιούνται ποικίλα προγράμματα καινοτόμων δράσεων όπως περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, αγωγής υγείας, ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus, e-tweening , projects στα πλαίσια της ΜΝΑΕ, συμμετοχή σε συνέδρια και διαγωνισμούς.


Διευθυντής Σχολείου

Γιοβανούδη Αλεξάνδρα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις κυριότερες παγκόσμιες απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει ο πλανήτης αυτόν τον αιώνα. Επηρεάζει πολλούς οικονομικούς τομείς, με τη γεωργία να αποτελεί έναν από τους πλέον ευάλωτους τομείς, καθώς η βιωσιμότητά της εξαρτάται άμεσα από κλιματικούς παράγοντες όπως θερμοκρασία, ηλιοφάνεια και βροχόπτωση. Ειδικότερα, μια από τις αρνητικές επιπτώσεις στη γεωργία  είναι η αύξηση της ζήτησης νερού για άρδευση και η μείωση της διαθεσιμότητας του νερού λόγω παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας.  Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και ειδικότερα η συλλογή και αξιοποίηση των όμβριων υδάτων απορροών στις πόλεις μπορεί να εξασφαλίσει ικανή ποσότητα νερού άρδευσης των αστικών κήπων.

Οι μαθητές του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος, με τη συνεργασία και την καθοδήγηση του τμήματος υδραυλικών του Δήμου Ευόσμου, σχεδίασαν και κατασκεύασαν σύστημα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού από τις υδρορροές του σχολείου.

Στη συνέχεια, οι μαθητές στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων σχεδίασαν και εγκατέστησαν αυτόματο αρδευτικό δίκτυο, το οποίο αξιοποιεί το βρόχινο νερό που συλλέγεται από τις απορροές του σχολικού συγκροτήματος του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου. Για ορθολογική διαχείριση του νερού, εφαρμόσθηκε η άρδευση με σταγόνες, με την οποία παρέχεται η απαιτούμενη ποσότητα νερού στην περιοχή του ριζικού συστήματος των φυτών και ελαχιστοποιούνται οι απώλειες λόγω εξάτμισης και βαθιάς διήθησης. Τέλος, ακολούθησε επιλογή και εγκατάσταση των ανθεκτικότερων καλλωπιστικών φυτών, έπειτα από διερεύνηση των εδαφοκλιματικών συνθηκών στον σχολικό κήπο.


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα αποτελέσματα της δράσης συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Δημιουργική καλλιέργεια της γνώσης μέσα από συμμετοχική και βιωματική διαδικασία
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας και ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας
 • Συνεργασία με δημόσιους φορείς για το σχεδιασμό και την εγκατάσταση του συστήματος
 • Απόκτηση στάσεων και δεξιοτήτων για την επίλυση σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων
 • Αξιοποίηση και συντήρηση χώρων πρασίνου του σχολείου
 • Προώθηση της δημιουργικότητας και της συνεργασίας με ειδικευμένα συνεργεία εγκατάστασης και συντήρησης κήπων
 • Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθησίας καθώς και η μεταφορά της φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς στην σχολική κοινότητα

Τέλος, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο  θεματικός σχολικός κήπος που προέκυψε αποτελεί πόλο έλξης των μαθητών του σχολικού συγκροτήματος (1ο & 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου, Εσπερινό ΕΠΑΛ Ευόσμου, ΙΕΚ Ευόσμου) αλλά και αντικείμενο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από μαθητές άλλων σχολείων.    Συνεργασίες

 • Εργαστηριακό Κέντρο Ευόσμου
 • Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήματος Γεωπονίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Τμήμα Υδραυλικών Δήμου Ευόσμου
 • Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Δήμου Θεσσαλονίκης

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Παπαδοπούλου Παρθένα, Τσαντηρίδου Σοφία, Μητάκης Απόστολος, Αγγελίδης Νικόλαος

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

 • αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου
 • αποστολή ενημερωτικού υλικού στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου
 • πρόσκληση για ξενάγηση στην υπεύθυνη του Γραφείου Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ώστε η δράση μας να αποτελέσει αντικείμενο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από μαθητές άλλων σχολείων

Στόχος δράσης

Διαχείριση βρόχινου νερού: Συλλογή όμβριων υδάτων απορροών και αξιοποίηση τους για άρδευση σχολικού κήπου

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, ερασιτέχνες καλλιεργητές

Χρόνος δράσης

Φεβρουάριος - Απρίλιος

Τόπος Δράσης

1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου

Δίκτυο

Συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ» (Κωδικός έργου MIS-5011051) που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας