menu

Σύνδεση | Εγγραφή

14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Save a stray - Brighten your day!

Save a stray - Brighten your day!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Το 14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης είναι ένα 15θέσιο σχολείο που φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό μαθητών από όλες τις κοινωνικές ομάδες της πολυπολιτισμικής περιοχής μας. Το σχολείο μας είναι ανοιχτό στις καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και ενεργό όσον αφορά σε δράσεις που προωθούν την μαθητοκεντρικότητα, την βιωματική εμπειρία, την δημοκρατία και τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.


Διευθυντής Σχολείου

Ευθύμιος Ευθυμίου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Εισαγωγή:

Η Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων θεσπίστηκε το 2010 για την ευαισθητοποίηση  σχετικά με την τύχη των εκατομμυρίων αδέσποτων που υπολογίζεται ότι ζουν κάτω από πολύ κακές συνθήκες στον πλανήτη μας. Οι φιλοζωικές οργανώσεις προωθούν με την ευκαιρία αυτή την υιοθεσία των αδέσποτων ζώων ενώ τονίζουν την ανάγκη φροντίδας και προστασίας τους από διάφορους κινδύνους, μεταξύ των οποίων η έλλειψη φαγητού και νερού, η εγκατάλειψη, η ανθρώπινη βία, ο υπερπληθυσμός, οι καιρικές συνθήκες, η παράνομη εκτροφή, οι ασθένειες κ.α. Ειδικότερα στη χώρα μας και μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής η συγκεκριμένη ημέρα καθιερώνεται ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτής της ημέρας εντάσσεται και η παρακάτω πρωτοβουλία, η οποία αποτελεί διδακτική και μαθησιακή παρέμβαση στην Αγγλική γλώσσα.

Σύνδεση με την κοινωνική και την σχολική πραγματικότητα:

Το σχολείο μας γίνεται καθημερινά παρατηρητής της δύσκολής ζωής των αδέσποτων ζώων που "φιλοξενεί" το πάρκο απέναντι του. Οι μαθητές είναι ιδιαίτερως ευαισθητοποιημένοι απέναντι στις διάφορες μορφές εχθρότητας που κάποιες φορές αντιμετωπίζουν τα ζώα. Αυτή είναι μια προσπάθεια να συζητήσουμε συλλογικά την στάση μας και να προτείνουμε ρεαλιστικές λύσεις στην σχολική μας κοινότητα.

Ακολουθεί η παρέμβαση μας. Για να την παρακολουθήσετε ολοκληρωμένα, παρακαλούμε ανοίξτε το Επισυναπτόμενο Αρχείο. 

STAGE 1.

WARM-UP:

Συζήτηση στην ολομέλεια:

* Ερωτήσεις σχετικές με τα προσωπικά βιώματα των μαθητών αναφορικά με τα ζώα συντροφιάς, την συναισθηματική και ψυχολογική τους σύνδεση με αυτά και τις υποχρεώσεις τους ως φροντιστές και κηδεμόνες τους.

Setting the tone:

Συζήτηση στην ολομέλεια

* Σύγκριση του επιπέδου φροντίδας που απολαμβάνουν τα ζώα συντροφιάς σε σχέση με τα αδέσποτα ζώα μέσω σύγκρισης εικόνων και προσωπικών βιωμάτων.

* Εστίαση στα προβλήματα που αποτυπώνονται μέσω αυτής της σύγκρισης και συζήτηση για το είδος της βοήθειας που απαιτείται να δοθεί.

Pre-watching:

Συζήτηση στην ολομέλεια

* Εισαγωγή του εθελοντικού οργανισμού RSPCA.

* Τι είναι ο οργανισμός RSPCA? Με τι ζώα ασχολείται? Τι υπηρεσίες παρέχει?

While-watching:

Εργασία σε ζεύγη / Συζήτηση στην ολομέλεια

* Παρακολούθηση βραβευμένου video του εθελοντικού οργανισμού RSPCA. Stars - the RSPCA Christmas advert 2017

* Κατανόηση του πολυμεσικού υλικού μέσω Kahoot Volunteers and Animal Aid

Post-watching:

Εργασία σε γκρούπ / Συζήτηση στην ολομέλεια

* Αποσαφήνιση και καταγραφή σκέψεων και συναισθημάτων παραδειγμάτων άγνοιας, αδιαφορίας, κακομεταχείρισης και σύνδεση τους με την ικανοποίηση των βασικών αναγκών των αδέποτων ζώων ως ζώντων οργανισμών στο οικοσύστημα μας.

* Σύγκριση με αυτά των ζώων συντροφιάς.

STAGE 2.

Pre-watching:

Συζήτηση στην ολομέλεια

* Εισαγωγή των διεθνώς αποδεκτών στάνταρντ φροντίδας "5 Freedoms" (ασφαλές καταφύγιο,σωστή διατροφή, καλή υγεία, παρέα/παιχνίδι, ψυχολογική & συναισθηματική ασφάλεια).

* Τι πιστεύετε οτι είναι τα "5 Freedoms?" Ας φτιάξουμε μία λίστα.

While -watching:

Ατομική εργασία 

* Παρακολούθηση animation βίντεο που περιγράφει τα "5 Freedoms" The "5 Freedoms"

* Κατά την παρακολούθηση οι μαθητές καταγράφουν σε λίστα όσες ανάγκες φροντίδας μπορούν να διακρίνουν.

* Καταγράφουν τα ευρήματα τους.

* Τα συγκρίνουν με την λίστα στο στάδιο "Pre-watching".

Post-watching:

 Συζήτηση στην ολομέλεια

Παρουσίαση αφίσας "5 Freedoms"https://marinhumane.org/wp-content/uploads/2020/04/Screenshot-2020-04-13-16.34.01.png

* Συζήτηση επι του κειμένου / εισαγωγή & αποσαφήνιση λεξιλογίου. 

* Αντιστοίχιση των 5 Freedoms με σχετικά σύμβολα https://edgardcooperfoundation.org/assets/5_freedoms_ALL_Outlined%201.png

* Ερώτημα/συζήτηση : Σε τι μετατρέπονται οι ανάγκες? (σε δικαιώματα).

STAGE 3.

Pre-reading:

Συζήτηση στην ολομέλεια

Οταν σκεφτόμαστε ελευθερίες και δικαιώματα, τι μας έρχεται στο μυαλό? (τα Ανθρώπινα Δικαιώματα / τα Δικαιώματα του Παιδιού).

* Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιες που εσείς απολαμβάνετε?

* Μπορείτε να κάνετε συνδέσεις μεταξύ των "5 Freedoms" και των Δικαιωμάτων του Παιδιού?

While-reading:

Activity 1.

Εργασία σε γκρούπ/εργασία σε ζεύγη

Οι μαθητές χωρίζονται σε γκρούπ των 10 ατόμων.

* Η πρώτη ομάδα παίρνει ένα κείμενο με τα "5 Freedoms" (ορισμός/περιγραφή της κάθε μίας).

* Η δεύτερη ομάδα παίρνει ένα κείμενο με 5 αντίστοιχα σε αυτά των "5 Freedoms", Δικαιώματα του Παιδιού.

* Οι ομάδες δουλεύουν στην κατανόηση των κειμένων τους.

* Μόλις είναι έτοιμες, μοιράζονται, ανα δύο, μία ελευθερία ή ένα δικαίωμα (αναλόγως της ομάδας που ανήκουν).

Σημείωση: Για να δείτε τα κείμενα,παρακαλούμε επισκεφτείτε το Επισυναπτόμενο Αρχείο.

Activity 2. - "Βρες κάποιον που..."

Εργασία σε ζεύγη

* Στην τάξη υπάρχουν αναρτημένα 5 κενά πόστερ με τους εξής τίτλους : "Καταφύγιο", "Φαγητό & Νερό", "Υγεία", "Παρέα/Παιχνίδι", "Ασφάλεια".

* Οι ομάδες διασκορπίζονται στον χώρο. Η κάθε δυάδα πρέπει να βρεί την αντίστοιχη της. Π.χ. Η δυάδα με την ελευθερία για ασφαλές καταφύγιο πρέπει να συνδεθεί με αυτή που έχει το δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγαση.

* Μόλις βρεθούν οι  δύο δυάδες μεταξύ τους, στέκονται δίπλα στο πόστερ που περιγράφει το θέμα τους.

* Οι καινούργιες ομάδες παρουσιάζονται στην ολομέλεια.

Post-reading:

Εργασία σε γκρούπ

* Οι μαθητές παίρνουν το κενό πόστερ τους με το τίτλο που αναγράφεται και δημιουργούν μια ρεαλιστική πρόταση προς την κοινότητα για την ανακούφιση του προβλήματος.

* Το κάθε γκρούπ παρουσιάζει την εργασία του στην ολομέλεια.

* Οι εργασίες αποτυπώνονται σε κοινή αφίσα.

Επόμενα βήματα:

* Ανάρτηση της αφίσας στον σχολικό χώρο.

* Επίσκεψη των μαθητών στις υπόλοιπες τάξεις και παρουσίαση της εργασίας.

* Ανάρτηση της εργασίας στην είσοδο του σχολείου.

Extension:

Δείτε εδώ την ψηφιακή μας αφίσα Celebrate Stray Animal Day Digital Poster.png

Δείτε εδώ ένα photo gallery από τις εργασίες της ημέρας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Αποτελέσματα / επίδραση

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤA ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ):

Μοιράζουμε χαρτάκια post-it και ζητάμε από τα παιδιά να γράψουν ανώνυμα κάτι θετικό και κάτι αρνητικό σχετικά με τη δράση, παρουσίαση, βίντεο, συζήτηση ή ζητάμε να γράψουν όποια σκέψη ή συναίσθημα τους έχουν προκαλέσει οι παραπάνω δράσεις. Κολλάνε σε ένα τοίχο τα θετικά και σε ένα άλλο τα αρνητικά. Στο τέλος όλοι μαζί διαβάζουν τα χαρτάκια και συζητούν για το περιεχόμενο τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η ποιότητα των συζητήσεων, η συναισθηματική εμπλοκή και η ενέργεια των μαθητών ήταν εξαιρετική. Το σημαντικότερο κέρδος ήταν η απόλυτη συνειδητοποίηση της αλληλεξάρτησης που έχουν όλοι οι ζώντες οργανισμοί, ανεξαρτήτως "θέσης" στο οικοσύστημα καθώς και ο αδιαπραγμάτευτος σεβασμός που οφείλουμε σε κάθε μορφή ζωής.Συνεργασίες

Συνεργασία, συνδημιουργία και συνδιδασκαλία με πρωτοβουλία της κ. Γκαντίδου Ευαγγελίας, Σ.Ε. Αγγλικής Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΓΚΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας. - ΤΖΙΩΡΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΕ-06

Στόχος δράσης

Με το τέλος του μαθήματος, οι μαθητές αναμένεται να έχουν: • Συγκρίνει το επίπεδο φροντίδας που απολαμβάνουν τα ζώα συντροφιάς σε σχέση με τα αδέσποτα ζώα μέσω σύγκρισης εικόνων και προσωπικών βιωμάτων • Διερευνήσει, καταγράψει και συζητήσει ποιες είναι οι συνισταμένες που ορίζουν την έννοια της ευζωίας • Καταλήξει στο ποιες είναι οι βασικές ανάγκες των ζώων ως ζώντων οργανισμών • Παρακολουθήσει ένα βίντεο και γνωρίσει την εργασία των εθελοντών της RSPCA κάνοντας συνδέσεις με τα αποτελέσματα της προηγούμενης διερεύνησης, καταγραφής, συζήτησης • Συνδέσει το θέμα των Αναγκών των αδέσποτων ζώων, εισάγοντας τα διεθνώς αποδεκτά στάνταρντ φροντίδας “5 Freedoms”, με την έννοια του Δικαιώματος στη ζωή • Φωτίσει τη σύνδεση των “5 Freedoms” με τα Δικαιώματα του Παιδιού • Χρησιμοποιήσει τη σύνδεση αυτή για να προτείνει συγκεκριμένες και ρεαλιστικές δράσεις στην ευρύτερη κοινωνία μέσω δημιουργίας αφίσας

Χρόνος δράσης

Απρίλιος 2024 - 6 ώρες

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας