menu

Σύνδεση | Εγγραφή

3ο Δημοτικό Σχολείο Αισωνίας Σέσκλου

Συνεργατικά Προγράμματα

Πρωτοβουλία

Robomaker (Stem και ευαισθητοποίηση πάνω στην κλιματική αλλαγή)

Robomaker (Stem και ευαισθητοποίηση πάνω στην κλιματική αλλαγή)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

3ο Δημοτικό Σχολείο Αισωνίας Σέσκλου

Είμαστε ένα μικρό 6 θέσιο σχολείο έξω από το Βόλο, με πολλές διακρίσεις και δράσεις τόσο στον Αθλητικό όσο και στον Γνωστικό τομέα. Συμμετέχουμε σε προγράμματα e twinning, σε ψηφιακούς διαγωνισμούς και σε δράσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής. Μπορείτε να δείτε μια ψηφιακή παρουσίαση του σχολείου μας εδώ https://youtu.be/NMjriA0HW-k


Διευθυντής Σχολείου

Κοκκάλας Αντώνης

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές μας κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων δεξιοτήτων, συνεργάστηκαν στο etwinning πρόγραμμα με

Οι μαθητές μας κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων δεξιοτήτων, συνεργάστηκαν στο etwinning πρόγραμμα με άλλα 4 Ευρωπαικά Σχολεία, στο θέμα που Robomaker που αφορά στη δράση σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Δέχθηκαν σχετικά ερεθίσματα για στοχασμό. Συζήτησαν μεταξύ τους και συν- αποφάσισαν μαζί με τους ετέρους μας,  να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν λύσεις που θα βοηθήσουν στην υιοθέτηση  πιο φιλικών επιλογών όσον αφορά : 

  1. στην επιλογή ενεργειακών αποθεμάτων
  2. στην διατήρηση της βιοποικιλότητας
  3. στην ανακύκλωση στη ζωή μας.  

Χρησιμοποιήθηκαν πέρα από τα βίντεο και τα σχολικά εγχειρίδια για γνώσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή και δεξιότητες μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική ώστε οι μαθητές μετά την επιθυμία τους λάβουν δράση, να έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία και να μπορούν να δημιουργήσουν δυναμικές και ρεαλιστικές (όσο το δυνατόν) προτάσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν στον δήμαρχο της περιοχής για να αντιληφθεί εμπράκτως αφενός ότι όλοι ενδιαφερόμαστε και ανησυχούμε και πως μπορούμε όλοι μαζί να συνεισφέρουμε στην βελτίωση των συνθηκών που συμβάλουν στην κλιματική αλλαγή.  

Σε σχέση με τις 3 ενότητες που αποφασίστηκε να ασχοληθούν οι μαθητές κατασκεύασαν κατόπιν συμφωνίας, ως τελικό προιόν, ένα wind car, αφού αποφάσισαν ότι τα αυτοκίνητα δαπανά μεγάλο μέρος των ενεργειακών πηγών.

Για τη διατήρηση της ζωής των ζώων και των φυτών αποφάσισαν ότι η μέλισσα θα πρέπει να διατηρηθεί οπωσδήποτε και κατασκεύασαν μια μέλισσα η οποία καλεί τις ελεύθερες μέλισσες να έρθουν να βρουν τροφή η οποία αλληλεπιδρά με τους μαθητές μέσω αισθητήρων.

Τέλος κατασκευάστηκε ένα όχημα το οποίο μπορεί ναι κινείται στον εγγύτερο βυθό της πόλης τους και να συλλέγει τα απορρίμματα που έχουν καταλήξει εκεί. Επίσης εφοδιασμένο με αισθητήρες και αυτοματισμούς.

Διαδραστικό βίντεο που δημιούργησε η Ελληνική ομάδα στην πλατφόρμα e-me και διαμοιράστικε σε όλες τις ομάδες: https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1155909

Πριν το πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν στο EU School net shorturl.at/mwDM5


Αποτελέσματα / επίδραση

Ως αποτελέσματα μπορούμε να εκτιμήσουμε και να τονίσουμε το γεγονός ότι οι μαθητές μας μετά το τέλος της παρέμβασης γνώριζαν καλά τι σημαίνει κλιματική αλλαγή και ποιος ευθύνεται για αυτήν. Ποιες λύσεις μπορούν να υιοθετηθούν από όλους και κυρίως από τους ίδιους ώστε να σταματήσει η επιδείνωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Επίσης καλλιεργήθηκαν δεξιότητες κατασκευαστικές, προγραμματισμού και επίλυσης προβλημάτων μέσα από την χρήση καινοτόμων εργαλείων όπως αυτών της ρομποτικής και συγκεκριμένα του wedo2 (STEM). Οι μαθητές εκδήλωσαν την επιθυμία να μιλήσουν για το πρόβλημα και τις λύσεις που προτείνουν προκειμένου να παρακινήσουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο να αναλάβει δράσει. Ενημέρωσαν τους γονείς τους για το πρόβλημα και ανάρτησαν δράσεις και σποτάκια στο διαδίκτυο. 

web page: https://3dim-aison.mag.sch.gr/?p=655 Συνεργασίες

Στο πρόγραμμα συνεργάστηκαν σχολεία από 4 χώρες, Ελλάδα, Πολωνία, Τουρκία, Πορτογαλία. 

Την κάθε δραστηριότητα συντόνιζαν εκπρόσωποι από 2 τουλάχιστον χώρες.  

Οι από κοινού δραστηριότητες: 

  1. Όλοι οι μαθητές είδαν το ίδιο διαδραστικό βίντεο αφόρμησης και ενεπλάκησαν με τις δραστηριότητές του
  2. Συζήτησαν σύμφωνα με τα όσα έχουν διδαχθεί αλλά και τις πληροφορίες που συνέλεξαν από το βίντεο σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τι είναι, τι επιπτώσεις έχει, πως εμπλέκονται οι ίδιοι, ποιοι είναι οι ενδεδειγμένοι τρόποι αντιμετώπισης της κατάστασης για εκείνους (τους μαθητές)
  3. Μέσα από διαδραστικά διαδικτυακά εργαλεία και το forum στο etwinningspace ψήφισαν και έθεσαν σε προτεραιότητα τα έργα που θεώρησαν πιο σημαντικά για το σκοπό τους.
  4.  Κατασκεύασαν, προγραμμάτισαν εργαλεία, αυτοκίνητα, συσκευές που είναι φιλικές και βοηθητικές για το περιβάλλον. Σκέφτηκαν πως θα μπορούσαν να τις αξιοποιήσουν στην πραγματική ζωή και συναποφάσισαν να κοινοποιήσουν τις λύσεις τους κάθε ένας όπου του ήταν δυνατόν (η ελληνική ομάδα στο δήμαρχο της περιοχής, η Πολωνία στην Ιστοσελίδα του σχολείου κοκ) 

Η διαδικασία 

Οι μαθητές της Ελλάδας για παράδειγμα όταν τις δραστηριότητες τις συντόνιζε η ελληνική ομάδα, δημιούργησε το προτεινόμενο αυτοκίνητο που κινείται με τον άνεμο, το προγραμμάτισε και στην τηλεδιάσκεψη που ακολούθησε δίδαξε στους μαθητές των άλλων χωρών πως να κάνουν κι εκείνοι το ίδιο. Δημιουργήθηκαν και λεπτομερείς οδηγίες για την επιτυχία την κατασκευής και διαμοιράστηκαν. Στη συνέχεια μια άλλη χώρα ανέλαβε να διδάξει στους partners τη δική της ιδέα. Κοκ 

Οι καλύτερες κατασκευές εν τέλει δημιούργησαν ένα τελικό βίντεο με προτάσεις των μαθητών σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και την  αναχαίτηση της περεταίρω επιδείνωσης.  

 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ανδρεάδου Ευαγγελία, 3ο Δ.Σ. Αισωνίας Σέσκλου, Ana Lúcia Mouta, Dorota Stanałowska, JOANNA SAPOTA, Marina Hussein, Renata Szczyglewska

Στόχος δράσης

Το πρόγραμμά μας δημιουργήθηκε για να εκπαιδεύσει τους μαθητές μας ηλικίας 7-11 ετών ως άτομα εξοπλισμένα για την οικοδόμηση και την προστασία ενός βιώσιμου κόσμου, να προσελκύσει την προσοχή τους στην εκμάθηση θετικών επιστημών και μαθημάτων μηχανικής και να τους παρακινήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Στο πρόγραμμά μας, στόχος είναι οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον κόσμο μας, να αναπτύξουν λύσεις για το πρόβλημα αυτό με τις τεχνολογικές και μηχανολογικές τους δεξιότητες, να δημιουργήσουν σχέδια με το lego wedo 2.0, ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, και να ενεργοποιήσουν τα σχέδιά τους αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες κωδικοποίησης.

Χρόνος δράσης

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2020-21

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 24


Videos 6

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας