menu

Σύνδεση | Εγγραφή

3ο Δημοτικό Σχολείο Αισωνίας Σέσκλου

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Robomaker and climate change

Robomaker and climate change
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

3ο Δημοτικό Σχολείο Αισωνίας Σέσκλου

Είμαστε ένα μικρό 6 θέσιο σχολείο έξω από το Βόλο, με πολλές διακρίσεις και δράσεις τόσο στον Αθλητικό όσο και στον Γνωστικό τομέα. Συμμετέχουμε σε προγράμματα e twinning, σε ψηφιακούς διαγωνισμούς και σε δράσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής. Μπορείτε να δείτε μια ψηφιακή παρουσίαση του σχολείου μας εδώ https://youtu.be/NMjriA0HW-k


Διευθυντής Σχολείου

Κοκκάλας Αντώνης

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές μας κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων δεξιοτήτων, δέχθηκαν ερεθίσματα για στοχασμό από διαδραστικό βίντεο σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Και κατόπιν συζήτησης, αποφάσισαν μάθουν, να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν λύσεις που θα βοηθήσουν στην υιοθέτηση  πιο φιλικών επιλογών όσον αφορά 1. στην επιλογή ενεργειακών αποθεμάτων 2. στην διατήρηση της βιοποικηλότητας 3. στην ανακύκλωση στη ζωή μας.  

Πέρα από τα βίντεο και τα βιβλία τους σχετικά με την κλιματικά αλλαγή χρησιμοποιήθηκαν και δεξιότητες μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική ώστε οι μαθητές μετά την επιθυμία τους λάβουν δράση, να έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία να δημιουργήσουν δυναμικές και ελκυστικές προτάσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν στον δήμαρχο της περιοχής ώστε να λάβει γνώση πως μπορούμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε για να μειωθεί η ταχύτατα της κλιματικής αλλαγής. 

Σε σχέση με τις 3 ενότητες που αποφασίστηκε να ασχοληθούν οι μαθητές κατασκεύασαν ένα wind car, αφού αποφάσησαν ότι τα αυτοκίνητα δαπανά μεγάλο μέρος των ενεργειακών πηγών, για τη διατήρηση της ζωής των ζώων και των φυτών αποφάσισαν ότι η μέλισσα θα πρέπει να διατηρηθεί οπωσδηποτε και κατασκεύασαν μια μέλισσα η οποία καλεί τις ελεύθερες μέλισσες να έρθουν να βρουν τροφή και τέλος κατασκευάστικε ένα όχημα το οποίο μπορεί ναι κινείται στον εγγύτερο βυθό της πόλης τους και συλλέγει τα απορρίματα που έχουν καταλήξει εκεί. 


Αποτελέσματα / επίδραση

Ως αποτελέσματα μπορούμε να εισπράξουμε το γεγονός ότι οι μαθητές μας μετά το τέλος της παρέμβασης γνώριζαν καλά τι σημαίνει κλιματική αλλαγή και ποιος ευθύνεται γιαυτό. Ποιες λύσεις μπορούν να υιοθετηθούν από όλους και κυρίως από τους ίδιους ώστε να σταματήσει η επιδύνωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Επίσης καλλιεργηθηκαν δεξιότητες κατασκευαστικές, προγραμματισμού και επίλυσης προβλημάτων μέσα από την χρήση καινοτόμν εργαλείων όπως αυτών της ρομποτικής και συγκεκριμένα του wedo2. Συνεργασίες

Στο πρόγραμμα συνεργάστηκαν σχολεία από 4 χώρες, Ελλάδα, Πωλονία, Τουρκία, Πορτογαλία.

Την κάθε δραστηριότητα συντόνιζαν εκπρόσωποι από 2 τουλάχιστον χώρες. 

Οι αποκοινού δραστηριότητες:

1. Όλοι οι μαθητές είδαν το βίντεο αφόρμησης

2. Συζήτησαν σύμφωνα με τα όσα έχουν διδαχθεί σχετικά με την κλιματική αλλαγή

3. Μέσα από διαδραστικά διαδικτυακά εργαλεία και το forum στο etwinningspace ψήφισαν και έθεσαν σε προτεραιότητα τα έργα που θεώρησαν πιο σημαντικά για το σκοπό τους. 

4. 

 

Οι μαθητές της Ελλάδας για παράδειγμα 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ανδρεάδου Ευαγγελία, 3ο Δ.Σ. Αισωνίας Σέσκλου

Στόχος δράσης

Βασικός στόχος : Μετά το πέρας του προγράμματος οι μαθητές επιδιώκεται να έχουν αναπτύξει ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που ενισχύουν ταχύτητα μεταβολής του κλίματος, τις επιπτώσεις από την μεταβολή αυτή γύρω μας και στον κόσμο και τέλος να προβληματιστούν πάνω στους παράγοντες με τους τους οποίους θα καταφέρει η ανθρωπότητα και καθένας ξεχωριστά να μειώσουμε την ταχύτητα της μεταβολής αυτής.
Videos 4

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας