menu

Σύνδεση | Εγγραφή

8/θ Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου Ιωαννίνων

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

The revolution of 3Rs (Reduce - Reuse - Recycle) – διαχείριση των απορριμμάτων στη σχολική μονάδα με την υλοποίηση «Ζωντανών Εργαστηρίων».

The revolution of 3Rs (Reduce - Reuse - Recycle) – διαχείριση των απορριμμάτων στη σχολική μονάδα με την υλοποίηση «Ζωντανών Εργαστηρίων».
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

8/θ Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου Ιωαννίνων

Το 8/θ Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου είναι ένα περιφερειακό σχολείο του δήμου Ιωαννιτών και απέχει 4 Km από το κέντρο της πόλης. Έχει 190 μαθητές και λειτουργεί ως 12/θέσιο, ολοήμερο σχολείο. Είναι ένα σχολείο με πολλές διακρίσεις και έντονη εξωστρέφεια, ενώ βρίσκεται σε άμεση επαφή και συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Οι κτιριακές του υποδομές είναι πολύ περιορισμένες όπως και οι βοηθητικές αίθουσες και ο αύλειος χώρος του. Παρόλα αυτά στο σχολείο μας υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια αρκετά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτισμού και τοπικής ιστορίας, προγράμματα eTwinning εθνικά και ευρωπαϊκά, ενώ έχουμε προχωρήσει σε πολλές διασχολικές συνεργασίες. Επίσης συνεργαζόμαστε με φορείς όπως το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο δήμος Ιωαννιτών, το ΕΚΦΕ Ιωαννίνων, ο σύλλογος γονέων του σχολείου καθώς και με μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, με εθελοντικές ομάδες και πολιτιστικούς συλλόγους. Βρισκόμαστε σε διαδικασία συνεχούς εξωστρέφειας και ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία ενώ στους πρωταρχικούς μας στόχους είναι η ανάπτυξη στους μαθητές και στις μαθήτριές μας του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, της συμμετοχικής διαδικασίας και της ενεργούς πολιτειότητας. Στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου, συνεχίζουμε με συνέπεια τις δράσεις μας και υλοποιούμε το όραμά μας ώστε να δημιουργήσουμε ένα σχολείο ευχάριστο, βιωματικό, ανοιχτό στην κοινωνία, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών μας παρέχοντάς τους αυξημένου επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αρετές που θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως ενεργοί, ευαισθητοποιημένοι και συνειδητοποιημένοι πολίτες. Το σχολείο μας έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια κουλτούρα διασχολικών συνεργειών όχι μόνο με σχολεία της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας αλλά και με σχολεία από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στο πνεύμα αυτό των συνεργασιών έχει εκπονήσει, συντονίσει και υλοποιήσει διασχολικά προγράμματα τοπικής ιστορίας και ανάδειξης της περιοχής [https://diasxoliko.wordpress.com/] συνεργαζόμενο με 10(!) σχολεία της δυτικής περιοχής των Ιωαννίνων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκειο) καθώς και με το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. [http://www.uoi.gr/vravefsi_ekpaideftikou_programmatos/]


Διευθυντής Σχολείου

Ελένη Κωλέτση

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο  υλοποιήθηκε  ως  σχολική δράση  «Ζωντανού Εργαστηρίου» (“Schools as Living  Labs"-SALL) και ακολουθήθηκαν τα βήματα που προβλέπονται στα Ζωντανά Εργαστήρια.

Ως μεθοδολογία προκρίθηκαν η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η μέθοδος project, που παρέχουν ευκαιρίες καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων, ανάπτυξης των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και, κυρίως, προσαρμόζουν τη γνώση στα ενδιαφέροντα των παιδιών, δίνοντας τις ευκαιρίες για μέγιστο αποτέλεσμα στη μάθηση μέσα από την αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας γνώσης, η οποία και θα αποτελέσει την έναρξη της όλης προσπάθειας.

Το πόσο σημαντικό είναι να εμπλέκονται ενεργά οι μαθητές και οι μαθήτριες στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως και το να ασχολούνται και να επιλύουν πραγματικά προβλήματα που αφορούν τη σχολική αλλά και την ευρύτερη τοπική κοινότητα είναι πλέον κοινώς παραδεκτό και τη λύση έρχονται να δώσουν τα «Zωντανά Eργαστήρια».

Το “Schools as Living  Labs"  (SALL)  είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που συγκεντρώνει γνώσεις και εμπειρία από δώδεκα χώρες, για να προτείνει μια νέα προσέγγιση για την Ανοικτή Εκπαίδευση  και το Ανοικτό Σχολείο  (Open Schooling). 

Τα τέσσερα βήματα της μεθοδολογίας του ζωντανού εργαστηρίου είναι:

 1. Συν-δημιουργία: Προσδιορισμός αναγκών - Διατύπωση ιδεών από όλους τους συμμετέχοντες - Προσδιορισμός του ζητήματος.
 2. Εξερεύνηση: Εμβάθυνση σε κάποιες ιδέες - Προσδιορισμός κύριων ερωτήσεων ή στοιχείων που θα δοκιμαστούν - Ανάπτυξη λύσεων στον πραγματικό κόσμο - Αντιμετώπιση ανατροφοδότησης, απρόοπτων, νέων ερωτήσεων.
 3. Πειραματισμός: Δοκιμή του πρωτοτύπου ή σεναρίου στον πραγματικό κόσμο.
 4. Αξιολόγηση: Ανάλυση των αποτελεσμάτων του πειραματισμού για την επικύρωση ή τη βελτίωση της λύσης.

Τα τρία απαραίτητα χαρακτηριστικά μιας σχολικής δράσης ζωντανού εργαστηρίου:

 1. Πραγματικό ζήτημα - πραγματική λύση, με αξιοποίηση της προσωπικής εμπειρίας των συμμετεχόντων.
 2. Συν-δημιουργία, με συμμετοχή όλων των κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζονται.
 3. Γρήγορη ανάπτυξη πρωτοτύπου, με τις ιδέες να εφαρμόζονται στην πράξη και να δοκιμάζονται άμεσα.

Το σενάριο υλοποιήθηκε σε 10 διδακτικές ώρες, στη διάρκεια του Α’ τριμήνου κατά το σχολικό έτος 2021-2022 από την Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Σταυρακίου Ιωαννίνων και εντάχθηκε στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Η ενασχόληση των μαθητών με το ζήτημα επεκτάθηκε και σε χρόνο εξωδιδακτικό (διαλείμματα, απογεύματα κλπ)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική: 1. Οικολογία

Λέξεις κλειδιά: οικολογική συνείδηση,  κλιματική αλλαγή, 17 ΠΣΒΑ, ανακύκλωση, τεχνολογία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη, αειφορία, κυκλική οικονομία.

Ωστόσο μπορεί να διαφοροποιηθεί σε διάρκεια ανάλογα με τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών καθώς και τον σχεδιαστικό προσανατολισμό των εκπαιδευτικών σε κάθε τάξη.

---------------

Αναλυτικά τα στάδια υλοποίησης του σεναρίου μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο.


Αποτελέσματα / επίδραση

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου, τα παιδιά επέδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό και συμμετείχαν με ζήλο σε όλα τα στάδια εξέλιξής του ενώ αφιέρωσαν ικανό χρόνο εκτός τάξης και μέρος του ελεύθερου χρόνου τους.

Τους δόθηκε η δυνατότητα να εκφραστούν με πολλούς τρόπους και να συμμετέχουν στην ομάδα τους αλλά και στην ολομέλεια της τάξης.

Ιδιαίτερα ενθουσιάστηκαν με τους ρόλους που ανέλαβαν και χάρηκαν με τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και τα ενθαρρυντικά σχόλια των συμμαθητών τους από όλες τις τάξεις.

Οι γονείς αξιολόγησαν με ερωτηματολόγιο τη συμμετοχή των παιδιών τους ενώ οι εκπαιδευτικοί σε συνάντηση εργασίας επεξεργάστηκαν τα στοιχεία αξιολόγησης παιδιών και γονέων και αναστοχάστηκαν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μαθητές, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί φορείς και η διεύθυνση του σχολείου εξέφρασαν, με ερωτηματολόγια, τις απόψεις τους για το πρόγραμμα SALL “Schools as Living  Labs".

Στο προτεινόμενο διδακτικό σενάριο εφαρμόσαμε τις αρχές του Ζωντανού Εργαστηρίου και τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό στο πρόγραμμα και αφιέρωσαν αρκετό από τον προσωπικό τους χρόνο για τις δράσεις. Επίσης μοντελοποίησαν το πρωτότυπο που δημιούργησαν και αφού είδαν στην πράξη πολύ σημαντική βελτίωση στη διαχείριση των απορριμμάτων στη σχολική μονάδα συνολικά, θέλησαν να μεταφέρουν αυτή την εμπειρία και τη γνώση και έξω από το σχολείο. Με επιστολή τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Ιωαννιτών πρότειναν τη δημιουργία «πράσινων γωνιών» σε κάθε συνοικία της πόλης και σε κάθε σχολική μονάδα, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την ιδιαίτερα σημαντική αξία της διαχείρισης των απορριμμάτων που έχει άμεσο αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος και των διαθέσιμων πόρων του πλανήτη. Έτσι, τα σκουπίδια και η σωστή διαχείρισή τους μπορούν από ένα μεγάλο πρόβλημα να μετατραπούν σε μια μεγάλη ευκαιρία για τα σχολεία, για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και τον πλανήτη γενικότερα.Συνεργασίες

Στη διάρκεια της δράσης συνεργαστήκαμε με:

 • τους συντονιστές του Ευρωπαϊκού Έργου SALL
 • την υπεύθυνη καθαριότητας του σχολείου μας
 • τη διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες του σχολείου μας
 • τον σύλλογο γονέων
 • τον δήμο Ιωαννιτών
 • τον φορέα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης
 • τον ΕΟΑΝ - «Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης»

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Χριστόφορος Πουλίζος (ΠΕ 70- δάσκαλος), Παρασκευή Λώλη (ΠΕ 70 - δασκάλα), Ελένη Αγγέλη (ΠΕ 70 - δασκάλα), Ευθαλία Μπόζιου (ΠΕ 06 - αγγλικών), Αγγελική Βήχα (ΠΕ 16 - μουσικής)

Στόχος δράσης

Ο γενικός σκοπός της δράσης είναι να αντιληφθούν και να αναγνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες πως είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουν και να θέσουν μόνοι τους το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων που αφορά όλους και να δώσουν λύσεις που θα εφαρμοστούν σε όλη τη σχολική κοινότητα αλλά και έξω από αυτήν. Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης είναι από τα πιο βασικά για τη θεματική της Οικολογικής Συνείδησης και οι μαθητές/τριες το γνωρίζουν από πολύ μικρή ηλικία. Η διαφοροποίηση έγκειται στο ότι τώρα θα πρέπει να αναλάβουν μόνοι τους δράση, να συνεργαστούν με φορείς και κοινωνικούς παράγοντες, να προτείνουν λύσεις που θα πρέπει να δοκιμάσουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν οι ίδιοι. Οι μαθητές, ως πολίτες του κόσμου, είναι σημαντικό να προβληματίζονται για όσα συμβαίνουν γύρω τους σε προσωπικό, τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, να αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με το περιβάλλον γύρω τους, πώς αλληλεπιδρούν μαζί του και πώς αλληλοεξαρτώνται από αυτό. Απώτερος στόχος είναι η εκπαίδευση σε θέματα αειφορίας, η συμπερίληψη, η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα, η ενεργός πολιτειότητα. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο, τα παιδιά θα είναι ικανά: • να γνωρίσουν και να συμμετέχουν σε συζητήσεις, χρησιμοποιώντας επιχειρηματολογία σχετικά με την ανακύκλωση και το περιβάλλον. Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών: • να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες με ψηφιακά μέσα. • να μπορούν να αντλούν και να επεξεργάζονται πληροφορίες χρησιμοποιώντας τον Η/Υ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: • να μάθουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις μέσα από την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. • να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν σωστά τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους στην οικοδόμηση των νέων γνώσεων και εννοιών. • να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη.

Χρόνος δράσης

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2021/1ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων (Σημείωση: Οι δράσεις συνεχίστηκαν καθ' όλη τη σχολική χρονιά)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας