menu

Σύνδεση | Εγγραφή

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Συνεργατικά Προγράμματα

Πρωτοβουλία

"Τα ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ του Κυρίου ΝΕΡΟΣΤΑΓΟΝΑ"

"Τα ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ του Κυρίου ΝΕΡΟΣΤΑΓΟΝΑ"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Το σχολείο μας βρίσκεται στον Δήμο Κρωπίας στην Ανατολική Αττική, μετράει λίγα χρόνια λειτουργίας και εντάσσεται στα σχετικά μικρά αλλά πολύ λειτουργικά σχολεία. Διαθέτει λειτουργικούς χώρους και μεγάλη αυλή γεμάτη λουλούδια, δέντρα και φυτά.


Διευθυντής Σχολείου

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Έχοντας ως αφορμή και αφόρμηση τον Κύκλο του Νερού και την επίσκεψη της φίλης του Κυρίου Νεροσταγόνα, της Κυρίας Επιστήμης στην οποία έδωσαν 3διάστατη υπόσταση οι μαθητές του 3ου Νηπιαγωγείου Χίου, δημιουργήθηκαν συνεργατικά με τα παιδιά δύο (2) πειράματα ανά σχολείο τα οποία και παρουσιάστηκαν διαδικτυακά, από το κάθε σχολείο, στα άλλα.

Τα πειράματα αυτά υλοποίηθηκαν από τα ίδια τα παιδιά υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών σε κάθε στάδιο εξέλιξης, αποτυπώθηκαν φωτογραφικά και ηχητικά και ολοκληρώθηκαν μέσω της δημιουργίας ενός ολιγόλεπτου βίντεο για κάθε πείραμα ενώ παρουσιάζουν και μια ποικιλομορφία. Η καταγραφή τους είναι λεπτομερής  μέσω του εργαλείου https://prezi.com/

Δημιουργήθηκαν με βάση το νερό και τις ιδιότητές του ενώ ενεργό ρόλο έπαιξαν και διάφορα εύκολα και καθημερινά υλικά (π.χ. πετραδάκια, μολύβια, χαρτιά, νερομπογιές, αλάτι, λαχανικά, χώμα) όπου τελικά τα παιδιά ανακάλυψαν ότι το νερό δεν είναι ένα μονοδιάστατο υλικό αλλά μάλλον ένα πολυδιάστατο υλικό που συμπεριφέρεται ανάλογα με τον σεβασμό που του δείχνουμε και την διάδραση με άλλα υλικά.

Οι παρατηρήσεις αυτές των παιδιών αποτυπώθηκαν σε αντίστοιχα φύλλα εργασίας και σε σχετικές ζωγραφιές αλλά σημαντικό κομμάτι της ενότητάς μας, παραμένει, η δημιουργία και διάχυση των βίντεο στους φίλους μας από τα άλλα σχολεία!


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα νήπια εργάστηκαν ομαδικά και συνεργάστηκαν ενώ κατάφεραν πολύ σύντομα να κάνουν χρήση της φωτογραφικής μηχανής ώστε να τραβήξουν τα διάφορα στιγμιότυπα και κάνοντας χρήση του ειδικού προγράμματος στον Η/Υ μπόρεσαν να ηχογραφήσουν τη φωνή τους.

Ανέπτυξαν ικανότητες συντονισμού, καλλιέργησαν τη θετική τους στάση απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες, αντιλήφθηκαν τις μεταβολές στο νερό, ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη, έμαθαν να επιλύουν προβλήματα και απόλαυσαν την συνεργασία τους με τα άλλα σχολεία.

Επιπλέον πλούτισαν τις γνώσεις τους και απέκτησαν νέες εμπειρίες ενώ μέσα από ευχάριστες και εποικοδομητικές δραστηριότητες διασκέδασαν και εμπέδωσαν τη νέα γνώση.  Συνεργασίες

Για την συγκεκριμένη δράση δεν υπήρξε συνεργασία με κάποιο φορέα, όμως ήταν καταλυτική η συμβολή του 3ου Νηπιαγωγείου Χίου για την δημιουργία της Κυρίας Επιστήμης και υπήρξε διάδραση ανάμεσα στα μέλη της ομάδα.

Επιπλέον υπήρξε διάχυση της δράσης αυτής σε όλα τα σχολεία και μέσω των blogs των σχολείων και στους γονείς.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ (ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥΡΛΑ, ΜΑΡΙΑ ΞΕΪΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ), 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ), 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ (ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΥ), 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ), 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΜΟΥ), 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ (ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΚΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ), 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΟΥΤΑ)

Στόχος δράσης

Να ενισχυθεί η θετική στάση των παιδιών απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες και να κατανοήσουν τις διαφορετικές ιδιότητες του νερού και τις αλλαγές που επέρχονται σε αυτό Να συζητήσουν και να διατυπώσουν τις δικές τους ερωτήσεις και υποθέσεις με βάση τα δεδομένα που τους δίνονται, να εκφράσουν τις ιδέες τους για τα φυσικά φαινόμενα, να κάνουν συγκρίσεις και συσχετίσεις, να πειραματιστούν με διάφορα σχετικά με το νερό, υλικά, να καλλιεργήσουν την επιστημονική και κριτική τους σκέψη καθώς και την ικανότητά τους για λήψη απόφασης, να επιλέξουν στρατηγικές και να εισαχθούν στον πειραματικό τρόπο σκέψης, Να ελέγξουν για να δουν αν επαληθεύονται ή διαψεύδονται οι υποθέσεις τους και να παρατηρήσουν τα αποτελέσματα των πειραμάτων τους, να καταλήξουν σε συμπεράσματα, Να αναδείξουν τις πρότερες γνώσεις και εμπειρίες τους, να οικοδομήσουν νέες και να εξοικειωθούν με το μαθησιακό περιβάλλον ως περιβάλλον εργασίας, Να ανακαλύψουν τις δυνατότητες αυτενέργειας και συνέργειας που τους παρέχονται μέσω των Φυσικών Επιστημών καθώς

Χρόνος δράσης

Η διάρκεια των πειραμάτων ήταν περίπου 1,5 μήνας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας