menu

Σύνδεση | Εγγραφή

6ο Γυμνάσιο Κοζάνης

Συνεργατικά Προγράμματα

Πρωτοβουλία

"Οι μαθητές ζωγραφίζουν για την κλιματική αλλαγή"

"Οι μαθητές ζωγραφίζουν για την κλιματική αλλαγή"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

6ο Γυμνάσιο Κοζάνης

To 6o Γυμνάσιο Κοζάνης είναι ένα ημερήσιο Γυμνάσιο, το οποίο αποτελείται από 10 τμήματα και έχει συνολικά στο δυναμικό του 230 μαθητές και μαθήτριες. Οι ηλικίες μαθητών/τριων είναι 12-15 ετών. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου αποτελείται από 25 εκπαιδευτικούς. Το Γυμνάσιο δέχεται μαθητές και μαθήτριες από την πόλη της Κοζάνης (114 μαθητές), αλλά και από τα γύρω χωριά της Κοζάνης (116 μαθητές) χαρακτηριστικό το οποίο δημιουργεί μία ποικιλομορφία στο μαθητικό δυναμικό, αφού πολλοί μαθητές προέρχονται από διαφορετικές περιοχές, με άλλα ήθη και έθιμα και με διαφορετικό οικογενειακό, πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η διαφορετικότητα αυτή άλλοτε προσδίδει θετικό και άλλοτε αρνητικό πρόσημο στη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς δείχνουν ενδιαφέρον για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων με σκοπό τη διαφοροποιημένη και διαθεματική προσέγγιση της σχολικής ζωής.


Διευθυντής Σχολείου

Νικολέτα Σταθοπούλου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Σύμφωνα με το «Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το κλίμα» η κλιματική αλλαγή αποτελεί επείγουσα απειλή για τον πλανήτη μας, αλλά όλοι μας μπορούμε να κάνουμε κάτι για να την καταπολεμήσουμε και να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον.Ο έλεγχος της κλιματικής αλλαγής παραμένει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Β2 του 6ου Γυμνασίου Κοζάνης προβληματίστηκαν και αποφάσισαν να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Κλιματική Αλλαγή. Τι με νοιάζει; Τι με πειράζει;» σε συνεργασία με τη Β’ τάξη Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης με Λ.Τ.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώθηκαν για την κλιματική αλλαγή, τις αιτίες και τις επιπτώσεις στον πλανήτη και στη ζωή μας. Επιπλέον τους δόθηκε η ευκαιρία να αναστοχαστούν και να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη τους για ζητήματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον. Συζήτησαν, συνεργάστηκαν, σχεδίασαν, δημιούργησαν, διασκέδασαν. Σε αυτό συνέβαλε και η επίσκεψη της εκπαιδευτικής βαλίτσας «ΓΗ 2030» με τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως έχουν διαμορφωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Τη δράση υλοποιεί η οργάνωση Άγονη Γραμμή Γόνιμη με πρωτοβουλία της HELLENiQ ENERGY. Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό καλλιεργεί τον σεβασμό και την ενεργοποίηση των μαθητών και προτρέπει στην αλλαγή στάσης με στόχο την προστασία του ανθρώπινου και του φυσικού περιβάλλοντος.  Οι μαθητές και οι μαθήτριες ασχολήθηκαν με τον Στόχο 13 για το κλίμα και τον Στόχο 14 για τη ζωή στο νερό.

Στο τέλος δημιούργησαν τα δικά τους εικαστικά έργα με θέμα την κλιματική αλλαγή. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές μετά το τέλος του προγράμματος θα είναι ικανοί:
- να αναγνωρίζουν τα ακραία φυσικά φαινόμενα (π.χ. τυφώνες, πλημμύρες)
- να απαριθμούν τις αιτίες και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
- να υιοθετήσουν μια θετική στάση ως προς το περιβάλλον, αλλάζοντας
μικρές καθημερινές συνήθειες
- να μην εγκρίνουν καταστροφικές ανθρώπινες ενέργειες στο περιβάλλον.Συνεργασίες

Το τμήμα Β2 του 6ου Γυμνασίου Κοζάνης συνεργάστηκε με τη Β’ τάξη Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης με Λ.Τ.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Τσουκαλά Αναστασία

Στόχος δράσης

Οι παιδαγωγικοί στόχοι που επιτεύχθηκαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος είναι : 1. Να διακρίνουν και να περιγράφουν τα φυσικά φαινόμενα (πχ τυφώνες, πλημμύρες) , 2.Να αναγνωρίζουν και να απαριθμούν τις αιτίες που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, 3.Να υπολογίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 4.Να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για ενημέρωση και επικοινωνία, 5.Να υιοθετήσουν θετική στάση ως προς το περιβάλλον, 6.Να απορρίπτουν καταστροφικές ανθρώπινες παρεμβάσεις στο περιβάλλον

Χρόνος δράσης

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Νοέμβριο και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο. Πιο αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα είναι το εξής: 1. Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2023: Έρευνα για την κλιματική αλλαγή, 2.Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2024: Συλλογή πληροφοριών 3.Μάρτιος 2024: Το εκπαιδευτικό κιτ Earth 2030 επισκέπτεται το σχολείο μας, 4.Απρίλιος 2024: Δημιουργίες έργων τέχνης

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας