menu

Σύνδεση | Εγγραφή

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Συνεργατικά Προγράμματα

Πρωτοβουλία

"Οι ΓΡΙΦΟΙ της κυρίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

"Οι ΓΡΙΦΟΙ της κυρίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Το σχολείο μας βρίσκεται στον Δήμο Κρωπίας στην Ανατολική Αττική, μετράει λίγα χρόνια λειτουργίας και εντάσσεται στα σχετικά μικρά αλλά πολύ λειτουργικά σχολεία. Διαθέτει λειτουργικούς χώρους και μεγάλη αυλή γεμάτη λουλούδια, δέντρα και φυτά.


Διευθυντής Σχολείου

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Έχοντας ως αφορμή και αφόρμηση την συνάντηση μας με την φίλη του Κυρίου Νεροσταγόνα, την Κυρία Τεχνολογία στην οποία έδωσαν 3διάστατη υπόσταση, σε συνεργασία, οι μαθητές από το 6ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω  και το 7ο Νηπιαγωγείο Κορωπίου, καθώς και  την επιθυμία της να επιλυθούν 7 διαφορετικοί μεταξύ τους γρίφοι, αλλά με κοινό παρονομαστή το Νερό και με την συνδρομή του Google Earth, καταλήξαμε στη δημιουργία μιας υπέροχης και δυναμικής συνεργατικής δράσης.

Τα παιδιά ανακάλυψαν αυτό το ιδιαίτερο υπολογιστικό περιβάλλον, αναζήτησαν τις πληροφορίες που τους ζητήθηκαν, παρακολούθησαν όλη την αυτοματοποιημένη διαδικασία εστίασης της εικόνας, εξερεύνησαν την γύρω περιοχή και αποκωδικοποίησαν τα δεδομένα. Στη συνέχεια και μετά από την προβολή κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού και σχετικής συζήτησης, δημιουργήθηκαν, απομνημονεύτηκαν και καταγράφηκαν, πάντα στο πλαίσιο του κάθε σχολείου, μικρά κειμενάκια που εξιστορούσαν τον κάθε γρίφο και ακολούθως τα παιδιά αποτύπωσαν σε ζωγραφιές τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια των γρίφων,

Με την συμβολή των Νέων Τεχνολογιών και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, όλα αυτά τα επιμέρους κομμάτια, ενώθηκαν και δημιουργήθηκαν τα video που μπορείτε να απολαύσετε πατώντας πάνω στον αρχικό σύνδεσμο.

Σημαντικό κομμάτι της ενότητάς μας, παραμένει, η διάχυση της δράσης μας στους φίλους μας από τα άλλα σχολεία και στην κοινότητα!


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα νήπια εργάστηκαν ομαδικά και συνεργάστηκαν καταφέρνοντας πολύ σύντομα να κάνουν χρήση της εφαρμογής Google Earth, απολαμβάνοντας τις εμπειρίες που τους προσέφερε.

Έμαθαν να αναζητούν πληροφορίες και να τις καταγράφουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο ενώ κάνοντας χρήση του ειδικού προγράμματος στον Η/Υ μπόρεσαν να ηχογραφήσουν τη φωνή τους.

Ανέπτυξαν ικανότητες συντονισμού, καλλιέργησαν τη θετική τους στάση απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες, αντιλήφθηκαν τις μεταβολές στο νερό δια μέσου της φύσης, καλλιέργησαν την αντιληπτική τους ικανότητα, ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη, έμαθαν να επιλύουν προβλήματα και απόλαυσαν την συνεργασία τους με τα άλλα σχολεία ενισχύοντας τους επικοινωνιακούς κανόνες.

Επιπλέον πλούτισαν τις γνώσεις τους και απέκτησαν νέες εμπειρίες ενώ μέσα από ευχάριστες και εποικοδομητικές δραστηριότητες διασκέδασαν και εμπέδωσαν τη νέα γνώση.  

Η καταγραφή τους λεπτομερής  μέσω του εργαλείου https://voicethread.com/Συνεργασίες

Για την συγκεκριμένη δράση δεν υπήρξε συνεργασία με κάποιο φορέα, όμως υπήρξε διαδραστική συνεργασία μεταξύ του 6ου Νηπιαγωγείου Αιγάλεω και του 7ου Νηπιαγωγείου Κορωπίου για την δημιουργία της Κυρίας Τεχνολογίας, αλληλόδραση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και διάχυση της δράσης αυτής σε όλα τα σχολεία και μέσω των blogs των σχολείων και στους γονείς.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ (ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥΡΛΑ, ΜΑΡΙΑ ΞΕΪΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ), 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ), 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ (ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΥ), 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ), 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΜΟΥ), 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ (ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΚΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ), 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΟΥΤΑ)

Στόχος δράσης

Να ενισχυθεί η θετική στάση των παιδιών απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες, Να εξοικειωθούν με το μαθησιακό περιβάλλον τους ως περιβάλλον εργασίας μέσα από απλές βασικές λειτουργίες του Η/Υ, να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις διάφορες χρήσεις του, να γνωρίσουν τα υπολογιστικά περιβάλλοντα GOOGLE, GOOGLE MAPS, GOOGLE EARTH και Street View. Να κατανοήσουν πληροφορίες, να αντιληφθούν την έννοια της απόστασης, να αποκωδικοποιήσουν τις πληροφορίες που παρέχονται σε έναν χάρτη, να συζητήσουν πάνω σε αυτές ανταλλάσσοντας απόψεις και να τις ερμηνεύσουν επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο καλύτερες επιδόσεις κατά τη διαδικασία της μάθησης. Να απολαύσουν την εμπειρική βιωματική μάθηση που τους παρέχεται μέσω του συγκεκριμένου υπολογιστικού περιβάλλοντος, αφού επιτρέπει αφενός τον μηδενισμό της απόστασης και την επεξεργασία μιας τρισδιάστατης τοποθεσίας από διάφορες οπτικές γωνίες και αφετέρου την αναζήτηση σημαντικών πληροφοριών. Να αναδείξουν την πρότερη γνώση τους, να την εμπλουτίσουν και να την χρησιμοποιήσουν για την οικοδόμηση νέας, Να επιλέγουν στρατηγικές και να εισαχθούν στον ψηφιακό τρόπο σκέψης, Να αναπτύξουν συντονισμό κινήσεων και κριτική σκέψη και να καλλιεργηθεί η ικανότητα τους για λήψη απόφασης Να τονώσουν την αυτοεκτίμησή τους και την αυτοεικόνα τους μέσα από ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να ενισχύσουν το κλίμα συνεργασίας και να δημιουργήσουν ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ τους. Να εκφράσουν συναισθήματα, να διασκεδάσουν, να συμμετάσχουν και να απολαύσουν δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης ανταποκρινόμενοι σε νέες προκλήσεις.

Χρόνος δράσης

Η διάρκεια της δράσης ήταν περίπου 1 μήνας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας