menu

Σύνδεση | Εγγραφή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

"ΝΕΡΟ, ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ"

"ΝΕΡΟ, ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Η εργασία «Νερό, Πηγή Ζωής» στηρίχτηκε στη μέθοδο Project, η οποία είναι μαθητοκεντρική. Κύρια μεθοδολογική προσέγγιση αποτέλεσε η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων και ερευνητικών δεδομένων τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και μεταξύ αυτών και των συντονιστών του Σχεδίου Εργασίας – Project.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ

· Να γνωρίσουν τα δικαιώματα των παιδιών και ιδιαίτερα το καθαρό πόσιμο νερό ως ένα από τα βασικά δικαιώματά τους.

· Να αντιληφθούν ότι το καθαρό νερό αποτελεί έναν από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

· Να αντιληφθούν την άρρηκτη σχέση που συνδέει το νερό με την ειρήνη.

· Να συνειδητοποιήσουν ότι το νερό αποτελεί πηγή ζωής.

· Να αναζητήσουν το νερό στην ελληνική γλώσσα και στην ελληνική λαογραφία.

· Να ακολουθήσουν τον κύκλο του νερού.

· Να εντοπίσουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες που επιβαρύνουν το νερό και τις συνέπειες των ενεργειών αυτών στον άνθρωπο και τη φύση.

· Να προτείνουν και να εφαρμόσουν ως ενεργοί πολίτες λύσεις απαραίτητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ορθής και συνετής χρήσης του πόσιμου νερού.

· Να συνειδητοποιήσουν τον πολύτιμο ρόλο του κάθε πολίτη του κόσμου αλλά και όλων μαζί στη βιώσιμη διαχείριση του νερού.

Οι Διαθεματικές Ενότητες του Σχεδίου Εργασίας «Νερό, Πηγή Ζωής» με τις οποίες ασχολήθηκαν οι μαθητές της Γ΄τάξης είναι οι εξής:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η

α)Είμαστε παιδιά και έχουμε δικαιώματα

β)Διαθεματική προσέγγιση: Ανάλυση λογοτεχνικού βιβλίου «Το παιδί από τη θάλασσα» της Λότης Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου.

γ)Διαθεματική προσέγγιση: Εικαστική αποτύπωση των δικαιωμάτων των παιδιών (ζωγραφική, κολλάζ).

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η

α)Νερό και 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Παγκόσμιοι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης – Παγκόσμια ημέρα του νερού – Δικαιώματα των παιδιών).

β)Διαθεματική προσέγγιση: Εικαστική αποτύπωση του θέματος της Παγκόσμια ς ημέρας του Νερού «Νερό για την ειρήνη» (με ζωγραφική – κολλάζ, εικαστική δημιουργία στα ταμπλό της τάξης).

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η

α) «Νερό, ένα πολύτιμο αγαθό»

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

α) «Το νερό στη Γη»

β)Διαθεματική προσέγγιση: «Πειράματα με το νερό» - Εξαγωγή συμπερασμάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η

α) «Διψάμε για καθαρό – πόσιμο νερό. Είναι δικαίωμά μας».

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η

α) «Ακόμη και μια σταγόνα νερό είναι πολύτιμο αγαθό!» (Ενεργοί Πολίτες)

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και δράσεις:

α)Στο Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης

β)Οικοξενάγηση και παρατήρηση στον Υδροβιότοπο των λιμνών Βόλβης – Κορώνειας

γ)Σε συνεργασία με την Helmepa, πραγματοποιούμε εθελοντικό καθαρισμό ακτής στην περιοχή της Περαίας.


Αποτελέσματα / επίδραση

Το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νερό , Πηγή Ζωής» που εκπονήσαμε για το Δίκαιωμα στο Νερό είχε πολλαπλές θετικές επιδράσεις και οφέλη για τους μαθητές της Γ΄ τάξης, όπως:

α) Ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με τη σημασία του νερού και της σωστής διαχείρισής του, ως πολύτιμο κοινωνικό αγαθό.

β) Καλλιέργεια δεξιοτήτων και ανάπτυξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

γ) Κατανόηση της σημασίας της πρόσβασης σε καθαρό – πόσιμο νερό για την εξασφάλιση της υγείας τους και την ευημερία της κοινότητάς τους.

δ) Ενθάρρυνση της συνεργασίας και της ενεργούς συμμετοχής σε ομαδικές εργασίες.

ε) Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών, ανάληψη πρωτοβουλιών και προετοιμασία για τη μετέπειτα παρουσία τους στην κοινωνία ως ευαισθητοποιημένοι και ενεργοί πολίτες.Συνεργασίες

1.Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης

2.Helmepa

3. Με ειδικό οικοξεναγό για την επιτόπια βιωματική δράση στον υδροβιότοπο Αγαθούπολης Πιερίας.

 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κανελλή Ευσταθία ΠΕ70, Καραμήτρος Γιάννης ΠΕ08, Μωιτσίδου Φωτεινή ΠΕ70, Τζοτζουδάκη Δέσποινα ΠΕ86

Στόχος δράσης

1. Η αναγνώριση του δικαιώματος ισότιμης πρόσβασης σε ασφαλές και προσιτό πόσιμο νερό για όλους. 2. Η αναγνώριση του δικαιώματος στη βελτίωση της ποιότητας του νερού. Η καλλιέργεια απόψεων και στάσεων για τη μείωση της ρύπανσης και την εξάλειψη των απορρίψεων σκουπιδιών. 3. Ο περιβαλλοντικός εγγραμματισμός στην προστασία των υδατικών οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των βουνών, των δασών, των υδροβιότοπων, των ποταμών, των υδροφόρων οριζόντων και των λιμνών. 4. Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές πάνω στους 17 ΠΣΒΑ και να αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους, ανταλλάσσοντας ιδέες και απόψεις. 5. Να γίνουν πολλαπλασιαστές των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στην οικογένεια και την κοινωνία και να διαμορφώσουν προφίλ ενεργού συμμετοχικού και υπεύθυνου πολίτη.

Χρόνος δράσης

Μάρτιος - Απρίλιος

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας