menu

Σύνδεση | Εγγραφή

1/Θ Νηπιαγωγείο Κοκκωνίου

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

"Μεγάλη Πρόκληση - Δημιουργία νέας γωνιάς: Παιχνίδια στον κήπο-Κηπομαθήματα

"Μεγάλη Πρόκληση - Δημιουργία νέας γωνιάς: Παιχνίδια στον κήπο-Κηπομαθήματα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

1/Θ Νηπιαγωγείο Κοκκωνίου

Δημόσιο Νηπιαγωγείο στο Κοκκώνι Κορινθίας .Τμήμα 20 νηπίων και προνηπίων ηλικίας 4 έως 6 χρόνων.


Διευθυντής Σχολείου

Αριστέα Καρακατσάνη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Βασική φιλοσοφία στο νηπιαγωγείο μας είναι να δίνουμε ευκαιρίες να λένε τα παιδιά τις ιδέες τους για καινούρια «παιχνίδια-δραστηριότητες», προάγοντας έτσι το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής τους, ενώ παράλληλα δίνουμε μια αίσθηση ανανέωσης αλλά και έκπληξης στην καθημερινότητα του νηπιαγωγείου. Η αναζήτηση μίας νέας γωνιάς στο νηπιαγωγείο μας οδήγησε στη διατύπωση της επιθυμίας των νηπίων να φτιάξουμε ένα σχολικό κήπο αξιοποιώντας ένα μικρό κομμάτι γης που βρίσκεται στον αύλειο χώρο του νηπιαγωγείου μας. Η καινούρια μας γωνιά θα μας κρατούσε περισσότερη ώρα σε επαφή με το χώμα και παιχνιώδεις δράσεις που καλλιεργούν τις ήπιες δεξιότητες. Παράλληλα,  οι δραστηριότητες και τα προϊόντα του κήπου θα εναρμονιστούν με το αναλυτικό πρόγραμμα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στα νήπια να αναπτύξουν ποικίλες διεπιστημονικές δεξιότητες με βιωματικό  και παιχνιώδη τρόπο. ως εκ τούτου , ο σχολικός κήπος έγινε πραγματικότητα και η βάση για πρωτότυπα κηπομαθήματα , ενεργό δράση νηπίων και γονέων.

https://blogs.sch.gr/nipkokk


Αποτελέσματα / επίδραση

Ουσιαστική βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω παιδοκεντρικών και ομαδοσυνεργατικών διαδικασιών.

Ανάπτυξη καλλιέργειας δεξιοτήτων στο τομέα της γλώσσας, γραφής και ανάγνωσης καθώς και μαθηματικών εννοιών. Υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών καταναλώνοντας λαχανικά και υποστηρίζοντας πλέον τη βιώσιμη διατροφή. 

Ανάπτυξη μιας κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και κράτους δικαίου, συνεργασίας, κριτικής σκέψης εξασφαλίζοντας έτσι ποιοτική μάθηση και χαρούμενους μαθητές με ερευνητική διάθεση.

Τα οφέλη που προέκυψαν για τη σχολική μας μονάδα είναι πολλαπλά τόσο για το εκπαιδευτικό του προσωπικό όσο και τους μαθητές του. Συγκεκριμένα, δόθηκε χώρος και χρόνος στους μαθητές του να εκφράσουν τις επιθυμίες τους , να εμπλακούν ενεργά σε μαθησιακές διαδικασίες με ουσιαστικό νόημα και ανάγκη, να αναλάβουν αυξανόμενα επίπεδα ευθύνης και λήψης αποφάσεων. Επιπροσθέτως, οι εκπ/κοι εξοικειώνονται με δράσεις  που οικοδομούνται πάνω στις εμπειρίες και στις ικανότητες, κινητικές και πνευματικές των νηπίων μας. Τέλος, συντελείτε το ''άνοιγμα του νηπιαγωγείου μας'' στην τοπική κοινωνία , καθώς έχει νόημα οι δράσεις να διαχέονται και να δημοσιοποιούνται δημιουργώντας αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενηλίκων και μαθητών με κύριο χαρακτηριστικό τη συνεργασία. Συνεργασίες

Ουσιαστικοί συνεργάτες ήταν οι γονείς των παιδιών καθώς και οι εταιρείες και σύλλογοι στις οποίες είναι εμπλεκόμενοι οι γονείς των μαθητών μας. Έγινε μια διάχυση της δράσης στην τοπική κοινωνία. Αφετηρία η φωνή των παιδιών, εισακούστηκε από τους εκπαιδευτικούς διαδόθηκε στις οικογένειές τους και στην τοπική κοινωνία που λειτούργησαν ως ακροατήριό τους.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αριστέα Καρακατσάνη

Στόχος δράσης

Στόχος της πρωτοβουλίας μας είναι να ενθαρρύνουμε από πολύ μικρή ηλικία τη συμμετοχή των μαθητών μας στη λήψη αποφάσεων και την ενεργό συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δράσεις καθώς αποτελούν παράγοντες της ποιοτικής εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως, επιδιώκουμε την ενεργό εμπλοκή των γονέων μέσω δραστηριοτήτων που δημιουργούν γέφυρες επικοινωνίας σχολείου οικογένειας.

Χρόνος δράσης

Από 5 Οκτωβρίου έως 20 Νοεμβρίου και από 28 Μαρτίου έως 15 Απριλίου. Ουσιαστικά αναπτύσσεται στα πλαίσια προσέγγισης των εποχών φθινοπώρου και άνοιξης

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (2)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας