menu

Σύνδεση | Εγγραφή

2ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου - Κορδελιού

Δράσεις συνεργασίας με την τοπική & ευρύτερη κοινωνία

Πρωτοβουλία

"Μαθαίνουμε για τα δέντρα στην πόλη! Φυτεύουμε δέντρα στην πόλη!"

"Μαθαίνουμε για τα δέντρα στην πόλη! Φυτεύουμε δέντρα στην πόλη!"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

2ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου - Κορδελιού

Το σχολείο μας, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου – Κορδελιού, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και στη δυτική περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος, στη Δημοτική Ενότητα του Ελευθερίου – Κορδελιού. Είναι ένα πολυπολιτισμικό σχολείο με πάνω από 240 μαθητές/τριες και περισσότερους από 35 εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Στο σχολείο μας, εκτός των άλλων, λειτουργούν υποστηρικτικές δομές ειδικής αγωγής, όπως τμήματα ένταξης, εξατομικευμένη παράλληλη στήριξη, καθώς και τάξη υποδοχής. Το σχολείο μας διαθέτει ακόμη, σχολική νοσηλεύτρια, ειδικό βοηθητικό προσωπικό καθώς και ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό, που μας επισκέπτονται μία φορά την εβδομάδα. Επίσης, είμαστε μέλος του 2ου ΣΔΕΥ του 1ου ΚΕΔΑΣΥ και στο σχολείο μας λειτουργεί ΕΔΥ (Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης). Όραμά μας είναι ένα ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο. Ένα σχολείο όπου θα φοιτούν όλα τα παιδιά, χωρίς έκπτωση στα μορφωτικά αγαθά για κανένα από αυτά και που θα δρα αντισταθμιστικά σε κάθε είδους κοινωνική ανισότητα και αποκλεισμό. Παράλληλα, θα καλλιεργεί αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που συμβάλλουν στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και διαφορετικότητας, στην ανάπτυξη αλληλεγγύης, ομαδικότητας και συνεργασίας, στη διαμόρφωση δημοκρατικών συνειδήσεων και αντιρατσιστικών νοοτροπιών. Σύμφωνα με τα παραπάνω, επικεντρωνόμαστε σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις και δράσεις που αναπτύσσουν το συνεργατικό πνεύμα, την κριτική σκέψη και την ενσυναίσθηση με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, δίνοντας παράλληλα έμφαση σε εκείνα τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους που θα διαμορφώσουν τους αυριανούς κριτικούς - ενεργούς πολίτες. Έτσι, για πολλά χρόνια εντάσσουμε στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό του σχολείου μας και υλοποιούμε Περιβαλλοντικά και Πολιτιστικά προγράμματα καθώς και Αγωγής Υγείας, Τοπικής Ιστορίας κ.ά., ενώ παράλληλα, επιδιώκουμε τη συνεργασία με φορείς του δήμου μας, Περιβαλλοντικά Κέντρα και Φορείς καθώς και τις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων.


Διευθυντής Σχολείου

Βασίλειος Χατζής

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Γενικά: Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου – Κορδελιού βρίσκεται στη Δυτική Θεσσαλονίκη, μια από τις πιο επιβαρυμένες περιβαλλοντικά περιοχές. Η εγγύτητά του με τη βιομηχανική περιοχή της πόλης έχει ως αποτέλεσμα την ιδιαίτερα αισθητή καθημερινά ρύπανση της ατμόσφαιρας τόσο από τις παρακείμενες βιομηχανίες όσο και από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, γεγονός που επηρεάζει την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και φυσικά των παιδιών. Αναγκαία λοιπόν κρίνεται η υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, υγείας των κατοίκων και γενικότερα βιωσιμότητας των πόλεών μας. Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά σε περιβαλλοντικά ζητήματα, ώστε να αναπτύξουν συμπεριφορές σεβασμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, και να διαμορφώσουμε, κατά το δυνατόν, τους αυριανούς ενεργούς πολίτες, οι οποίοι, συναισθανόμενοι την αξία τόσο της ατομικής όσο και της συλλογικής δράσης για το κοινό καλό, θα παλέψουν στο μέλλον για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους. Δεδομένου ότι στις ελληνικές πόλεις το ποσοστό πρασίνου ανά κάτοικο απέχει πολύ από τα διεθνή πρότυπα και τον μέσο όρο των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πόλεων, κρίνουμε ότι οι δεντροφυτεύσεις και ο εμπλουτισμός του αστικού πρασίνου αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της βιωσιμότητας των πόλεών μας.

Η περιβαλλοντική δράση οργανώθηκε ως εξής:

1η Συνάντηση: «Προβληματισμός»

Τα παιδιά κατά καιρούς στο πλαίσιο υλοποίησης προηγούμενων περιβαλλοντικών προγραμμάτων έχουν προβληματιστεί για την κατάσταση στην αυλή του Σχολείου μας και έχουν σκεφτεί τρόπους βελτίωσής της (αντικατάσταση τσιμέντου με χλοοτάπητα, περισσότερα δέντρα, φύτεμα παρτεριών κ.ά.).

 • Καταγράφουμε τα υπάρχοντα δέντρα της αυλής και συζητάμε για το είδος και την προσφορά τους.

Διαπιστώνουμε μετά από συζήτηση ότι τα δέντρα στην αυλή μας είναι λίγα, γεγονός που υποβαθμίζει τον χώρο που ζούμε τόσο αισθητικά όσο και ως προς την ποιότητα ζωής μας (ιδιαίτερα τις ζεστές ημέρες δεν υπάρχει σκιά και η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή).

2η Συνάντηση: «Τα οφέλη των δέντρων στην πόλη».

Μετά την προβολή σχετικών βίντεο και power point συζητούμε για τα οφέλη των δέντρων στην πόλη (καθαρισμός ατμοσφαιρικού αέρα, χαμηλότερες θερμοκρασίες, επίδραση στο μικροκλίμα, ανάπτυξη μικρών οικοσυστημάτων, αναβάθμιση περιοχής, ποιότητα ζωής κ.ά.) και για τα προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη πρασίνου 

 • Συμπληρώνουμε μια αφίσα με τα οφέλη των δέντρων στην πόλη. (Υλικό Κ.Ε.ΠΕ.Α.).
 • Κατασκευάζουμε αφισούλες ευαισθητοποίησης.

3η Συνάντηση: «Το χιούμορ χωράει παντού»

Επιστρατεύουμε όλο το χιούμορ που διαθέτουμε και γράφουμε λεζάντες σε γελοιογραφίες σχετικές με το πράσινο στην πόλη (έλλειψη πρασίνου, σεβασμός και προστασία περιβάλλοντος, ποιότητα ζωής κ.ά.) (Υλικό Κ.Ε.ΠΕ.Α.).

Παράλληλα, δημιουργούμε δικά μας κόμικς με θέμα τα οφέλη των δέντρων στην πόλη και τις επιπτώσεις από την έλλειψή τους, την καταστροφή των δασών κ.ά.

4η Συνάντηση: «Οι ποιητές των δέντρων»

Γινόμαστε ποιητές και γράφουμε ποιήματα σχετικά με τα δέντρα και την προσφορά τους στον άνθρωπο! Με τα ποιήματά μας κατασκευάζουμε ένα δεντροποίημα!

5η Συνάντηση: «Τι δέντρα χρειαζόμαστε;»

Μετά την ενημέρωση από το Κ.Ε.ΠΕ.Α Ελευθερίου - Κορδελιού σχετικά με τα είδη των δέντρων που θα φυτευτούν στο σχολείο μας, βρίσκουμε πληροφορίες γι’ αυτά, ενημερωνόμαστε για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (ανάπτυξη, ανάγκες σε νερό, αντοχή στην ατμοσφαιρική ρύπανση, περιποίηση κ.ά.) και παρουσιάζουμε τα ευρήματά μας στην τάξη. Με τις πληροφορίες αυτές κατασκευάζουμε καρτελάκια τα οποία θα κρεμαστούν στα δέντρα ώστε να γνωρίσουν όλα τα παιδιά του σχολείου τα χαρακτηριστικά του κάθε δέντρου και τις ανάγκες του.

6η Συνάντηση: «Δέντρα και τέχνη!»

Κατασκευάζουμε εικαστικές συνθέσεις με διάφορα υλικά και με θέμα τα δέντρα.

7η Συνάντηση: «Αγαπητέ κ. δήμαρχε…»

Ήδη έχουμε συζητήσει και καταγράψει κάποια βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής μας στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών προγραμμάτων που υλοποιήσαμε καθώς και του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος, οπότε συντάσσουμε μια επιστολή προς τον Δήμαρχο με τις ανησυχίες μας, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις μας! 

Ημέρα Δεντροφύτευσης (14 Ιουνίου 2021)

 • Τα έργα των παιδιών και τα ποιήματά τους εκτίθενται στην αυλή του σχολείου.
 • Οι υπάλληλοι του δήμου έχουν ήδη ανοίξει τις τρύπες στο τσιμέντο της αυλής με την επίβλεψη της γεωπόνου του δήμου.
 • Οι εκπαιδευτικοί του Κ.Ε.ΠΕ.Α, οργανώνουν περιβαλλοντικά παιχνίδια κατά ομάδες παράλληλα με τη δεντροφύτευση.
 • Διαβάζονται τα ποιήματα των παιδιών.
 • Παραδίδεται στην Αντιδήμαρχο Πρασίνου κ. Α. Κορωνίδου, η επιστολή προς τον δήμαρχο κ. Κ. Μανδαλιανό.

Φωτογραφίες από τις δραστηριότητές μας μπορείτε να δείτε στο βίντεο


Αποτελέσματα / επίδραση

 • Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα, εντοπίζοντας προβλήματα της γειτονιάς και του σχολείου.
 • Να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
 • Να αναπτύξουν την υπευθυνότητά τους και να μάθουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, φροντίζοντας τα δέντρα του Σχολείου μας.
 • Να αναπτύξουν τη συνεργατικότητα και ομαδικότητά τους με στόχο το κοινό καλό.
 • Να καλλιεργήσουν το αισθητικό τους κριτήριο και παράλληλα τη φαντασία και δημιουργικότητά τους.
 • Να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή των δέντρων στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και την αξία του πρασίνου για τη διατήρηση της ψυχικής και σωματικής τους υγείας.


Συνεργασίες

Για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής δράσης: «Μαθαίνουμε για τα δέντρα στην πόλη! Φυτεύουμε δέντρα στην πόλη!» το Σχολείο μας συνεργάστηκε με:

 • Το Κ.Ε.ΠΕ.Α Ελευθερίου – Κορδελιού
 • Το Τμήμα Πρασίνου του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.
 • Την ημέρα της δεντροφύτευσης συνεργαστήκαμε και με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου – Κορδελιού.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Στεργιανή Μπαξεβάνου (Δ1), Χαράλαμπος Σπινθηρόπουλος (Δ2)

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

 • Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση και των υπόλοιπων παιδιών του Σχολείου μας (ξενάγηση στην έκθεση, ενημέρωση για τα δέντρα που φυτεύτηκαν, για τις ανάγκες τους, την περιποίησή τους κ.ά.).
 • Ενημέρωση γονέων.
 • Δημοσιοποίηση και προβολή της δράσης μας, μέσω της ιστοσελίδας και της εφημερίδας του Σχολείου μας.

Στόχος δράσης

- Συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, ευαισθητοποίηση και υιοθέτηση συμπεριφορών σεβασμού και προστασίας της φύσης. - Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και συνεργασίας – ομαδικότητας για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων. - Συνειδητοποίηση της αξίας και της δύναμης της συλλογικής δράσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στην ποιότητα ζωής μας. - Διαμόρφωση και ανάπτυξη εκείνων των στοιχείων της προσωπικότητας των παιδιών που θα συμβάλλουν μελλοντικά στην ενεργό δράση τους σε ζητήματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος (ενεργοί - υπεύθυνοι πολίτες).

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Στη σχολική κοινότητα και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία.

Χρόνος δράσης

Μάιος - Ιούνιος 2021

Τόπος Δράσης

Σχολείο - Αυλή Σχολείου 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερίου - Κορδελιού

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας