menu

Σύνδεση | Εγγραφή

NΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΡΙΖΑΡΙΟΎ ΤΡΙΚΆΛΩΝ

Συνεργατικά Προγράμματα

Πρωτοβουλία

"Let's make a better world"

"Lets make a better world"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Προτεραιότητα όλων μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Η περιβαλλοντική αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, η βιώσιμη ανάπτυξη και η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας είναι σύστημα αξιών της κοινωνίας και της οικονομίας κατά κύριο λόγο.
Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής και να τα ευαισθητοποιήσει ώστε να κατανοήσουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι θέμα προτεραιότητας όλων μας. Και όλοι μαζί θα πρέπει να αναλάβουμε δράση για να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο πιο καθαρό, πιο πράσινο ,πιο δίκαιο και πιο ανθρώπινο.
Κατά τη διάρκεια του έργου τα θα προτείνουν τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος και καλύτερης ποιότητα ζωής, θα μοιραστούν τις ιδέες και τη δουλειά τους σχετικά με την ειρήνη ,την φιλία ,τα ανθρώπινα δικαιώματα τις ανισότητες ,την κλιματική αλλαγή με παιδιά άλλων 45 χωρών του παγκόσμιου χάρτη.
Με αυτό το έργο θα τονίσουμε επίσης τις πολιτισμικές διαφορές και ομοιότητες. Η οικολογική βάση θα είναι η ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα, να συγκρίνουμε το παρελθόν μας, να μοιραστούμε τις γνώσεις μας και να οικοδομήσουμε την εμπειρία.
Με αυτό το έργο θέλουμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά των μαθητών, της οικογένειας και ορισμένων φορέων της τοπικής κοινότητας, ώστε να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο!
Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στα παιδιά όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες και να τα προετοιμάσουμε να γίνουν οι παγκόσμιοι πολίτες της αυριανής κοινωνίας.
Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες μαθητές
- θα γνωρίσουν τον φυσικό κόσμο που τα περιβάλλει και τα τέσσερα στοιχεία της φύσης ( κίνδυνοι και τις δυνατότητες)
- θα αναπτύξουν προσωπική ευαισθησία για όλα τα είδη ζωής,
- θα μάθουν τι σημαίνει κλιματική αλλαγή
- θα γνωρίσουν τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα και θα προτείνουν λύσεις,
- θα αναπτύξουν θετικές στάσεις για την πρόληψη και επίλυση μελλοντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων,
- θα ασκηθούν στη χρήση της πληροφορικής για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθ’ ότι όλες οι συναντήσεις και οι παρουσιάσεις γίνονται αποκλειστικά και μόνο διαδικτυακά
- θα έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό άλλων εθνών, ευρωπαϊκών και όχι μόνο.
- θα κατανοήσουν τις ομοιότητες μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και τον τρόπο ζωής τους, αποδεχόμενοι την ποικιλομορφία και διαφορετικότητα.
- θα αποδεχτούν τη συνύπαρξή τους και θα φανταστούν ένα κοινό μέλλον, ενισχύοντας έτσι την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ταυτότητά τους .
-θα δημιουργήσουν μακέτα της " Έξυπνης και πράσινης πόλης " που ονειρεύονται να ζήσουν παρουσιάζοντας τις προτάσεις τους.


Αποτελέσματα / επίδραση

Μ αυτό το έργο θέλουμε να κινητοποιήσουμε όλους τους συμμετέχοντες ώστε να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο για όλους, σε όποιο μέρος της γης κι αν ζουν Θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής και να τα ευαισθητοποιήσει ώστε να αντιληφθούν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι θέμα προτεραιότητας όλων μας .
Η Ελληνίδα συντονίστρια έχει αναλάβει διαδικτυακά την εκπαίδευση εκπαιδευτικών κυρίως από την Αφρική σε θέματα νέας τεχνολογίας και τη χρήση διαφόρων εργαλείων ιστού, δίνοντας την ευκαιρία σε συναδέλφους για ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων, σεβόμενοι το γεγονός ότι κάποιοι από τους εταίρους μας υστερούν στον τομέα αυτό. Κάθε τέλος του μήνα μέσα από διαδικτυακές συναντήσεις έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα και κουλτούρα λαών αλλά και καλές πρακτικές διαφόρων σχολείων.
Κατά τη διάρκεια του έργου, τα παιδιά θα εφαρμόσουν τις νέες τους δεξιότητες, θα αναπτύξουν το πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας, παράγουν υλικά και συμμετέχουν σε δραστηριότητες, νιώθοντας τη χαρά της δημιουργικότητας. Θα έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό άλλων εθνών, για να κατανοήσουν τις ομοιότητες μεταξύ διαφορετικών πολιτισμούς, να αποδεχτούν τη συνύπαρξή τους και να φανταστούν ένα κοινό μέλλον, αποκτώντας έτσι την αίσθηση ότι αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου κόσμου.


Λόγω αυτού του έργου η Ελληνίδα ιδρύτρια του είχε την τιμή να προσκληθεί ως εισηγήτρια στο διεθνές συνέδριο του Meriterenean Forum για τους 17 SDGs, στο Μαρόκο, που πραγματοποιήθηκε 24 -27 Φεβρουαρίου 2023 με τη συμμετοχή 2.500 ατόμων από 22 διαφορετικές χώρες ,εκπροσωπώντας τη χώρα μας.

https://www.facebook.com/anna.magkiosi/posts/pfbid02RFsqtAiqgWVy6sM7bsN26fJ2Xi1YPP56zRowm4TLrhaHEE7BwXNCGRmToWdgmYJvl

https://www.facebook.com/anna.magkiosi/posts/pfbid02vMwPL3JMLCjHuXHJQWMGREDryybyrBbRLPvAKJ4SdtpoiBsjoqXxNfyvaioK4SEzl

https://www.facebook.com/anna.magkiosi/posts/pfbid0yZpCty7q1NSYLysYJfpunfkBsoaSehu9Pw4BfFAqbYYyCswuA6CpyYjrgQPhKNxZl

Ευελπιστούμε με το έργο αυτό να αλλάξουμε τη συμπεριφορά των μαθητών, της οικογένειας και της τοπικής κοινότητας και να προσπαθήσουμε μέσα απο τη συλλογική και παγκόσμια προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα πιο πράσινο και πιο καθαρό πλανήτη, πιο δίκαιο κι ανθρώπινο για όλους ,να φυτευτούν πάνω από 4.000 δέντρα σε σύνολο για τη χρονιά που διανύουνε από όλους τους συμμετέχοντες (ήδη έχει γίνει σε αρκετά σχολεία )και να μειώσουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα εμπράκτως.Όλα τα συμμετέχοντα σχολεία θα υπαχθούν στους πρεσβευτές των 17 παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και δεσμεύονται να διοργανώνουν κάθε χρόνο διάφορες σχετικές δραστηριότητες .Mε αφετηρία τα παιδιά επενδύομε σε ένα καλύτερο κόσμο ,ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί η αειφορία είναι θέμα όλων μας!Αλλάζοντας τη συμπεριφορά μαθητών, οικογένειας της τοπικής κοινότητας,μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο! 

 Συνεργασίες

Το έργο ,είναι ένα παγκόσμιο έργο που κατατέθηκε ,αξιολογήθηκε κι εγκρίθηκε προς υλοποίηση από την GSA ( Global School Alliance)και συνδεει 170 εκπαιδευτικούς 46 χωρών από διαφορετικά γεωγραφικά σημεία του παγκόσμιου χάρτη, με διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, έχοντας κοινό στόχο τη δημιουργία ενός πιο πράσινου και καθαρού πλανήτη, πιο ανθρώπινο για όλους ,μαθαίνοντας ταυτόχρονα για τον πολιτισμό διαφορετικών χωρών.

https://platform.globalschoolalliance.com/groups/lets-make-a-better-world/

Οι δραστηριότητες του έργου σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής και να τους ευαισθητοποιήσει ώστε να αντιληφθούν  ότι η δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου είναι θέμα προτεραιότητας όλων μας ,αναλαμβάνοντας ενεργή δράση . Όλοι οι συντονιστές κάθε σχολείου ανέλαβαν ίση ευθύνη για την πρόοδο και την ομαλή υλοποίηση αυτού του έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουλίου ,καθ’ ότι υπάρχει διαφορά στα σχολικά έτη των συμμετεχόντων σχολείων σ αυτό το παγκόσμιο έργο.

Το έργο αυτό αναμένεται να έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, καθώς έχουμε δεσμευτεί να συνεχιστεί αυτή η παγκόσμια  συνεργασία και τα επόμενα έτη ,καταγράφοντας τα αποτελέσματα μετά την υλοποίηση του έργου.

 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Μαγκιώση Άννα ( Συγγραφέας και ιδρύτρια του έργου ,Ελλάδα ) ,Μuhammad Indrees (Συνιδρυτής ,Πακισταν) .Συμμετέχουν επίσης 175 εκπαιδευτικοί απο 46 χώρες της Ευρώπης ,Ασίας ,Αμερικής και Αφρικής

Στόχος δράσης

Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής και να κατανοήσουν ότι όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο.

Χρόνος δράσης

Νοεμβριος 2022- Ιούλιος 2023

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας