menu

Σύνδεση | Εγγραφή

ο μικρός Ναυτίλος

Δράσεις συνεργασίας με την τοπική & ευρύτερη κοινωνία

Πρωτοβουλία

"Clean Water Challenge"

"Clean Water Challenge"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

ο μικρός Ναυτίλος

Στον μικρό Ναυτίλο, η εκπαίδευση δεν είναι απλώς μια διαδικασία μάθησης, αλλά μια εμπειρία που στοχεύει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μαθητών μας. Βασιζόμαστε σε πρωτοποριακές μεθόδους που επικεντρώνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού, προωθώντας τη δημιουργικότητα, την επιμονή και την εξέλιξή τους. Ακαδημαϊκή Πορεία: Παρέχουμε μια εκπαιδευτική εμπειρία που ενισχύει την κριτική σκέψη, την πρόκληση και την αυτοεκτίμηση. Οι μικροί μας μαθητές αποκτούν ισχυρές βάσεις σε όλα τα μαθησιακά πεδία, ενώ ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη: Καλλιεργούμε τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων ανάπτυξης της κριτικής σκέψης. Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή σε πολλαπλές δραστηριότητες όπως ο αθλητισμός, η τέχνη, η μουσική και η τεχνολογία. Καινοτομία: Στηριζόμαστε σε σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας για τον ασταμάτητα εξελισσόμενο κόσμο. Στόχος μας είναι τα παιδιά να νιώθουν οικεία στο περιβάλλον του σχολείου, σα να είναι το σπίτι τους.


Διευθυντής Σχολείου

Τσελίκης Κωνσταντίνος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια πλούσια εκπαιδευτική δραστηριότητα μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα "Clean Water Challenge".

Η πρώτη στάση αυτού του ταξιδιού μας ήταν στο φράγμα του Μαραθώνα, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μάθουν και να δουν από κοντά την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία ενός φράγματος. Εκεί, ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με τους  μηχανισμούς διαχείρισης και καθαρισμού του νερού που εγγυώνται την παροχή καθαρού πόσιμου νερού στην πόλη της Αθήνας.

Συνεργαζόμενοι με την περιβαλλοντική ομάδα της Action Fun, οι μαθητές απέκτησαν πρακτική εμπειρία και γνώση σχετικά με την οικολογική σημασία των φραγμάτων στη διατήρηση των υδάτινων πόρων.

Η επόμενη στάση ήταν το χημικό εργαστήριο CheMa Laboratories, όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη χρησιμότητα του επαγγέλματος ενός χημικού και τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στα εργαστήρια Χημείας. Μέσα από συζητήσεις και παρουσιάσεις, τονίστηκαν οι τεχνικές και οι μέθοδοι καθαρισμού του νερού, αποκτώντας έτσι μια βαθύτερη κατανόηση των διαδικασιών που εξασφαλίζουν την ποιότητα του νερού που καταναλώνουμε.

Στη συνέχεια οι Χημικοί με τους οποίους συνεργαστήκαμε επισκέφθηκαν το σχολείο μας. Οι μαθητές μας ανέλαβαν οι ίδιοι τον ρόλο των χημικών και η αποστολή τους ήταν να κατασκευάσουν ένα αποτελεσματικό φίλτρο νερού με τη χρήση φυσικών υλικών. Χωριστήκαμε σε ομάδες. Αυτή η δραστηριότητα μετατράπηκε σε ένα πείραμα, με τους μαθητές να γίνονται "Ναυτιλοερευνητές", εξερευνώντας τις διαδικασίες φιλτραρίσματος και επεξεργασίας του νερού.

Τέλος, η επίσκεψη της Ένωσης Ελλήνων Χημικών στο σχολείο μας σήμανε την κορύφωση αυτής της σειράς δραστηριοτήτων, με την παρουσίαση πειραμάτων στα οποία οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά. Αυτή η διαδραστική προσέγγιση όχι μόνο ενίσχυσε την κατανόηση των μαθητών για τη χημεία πίσω από την επεξεργασία νερού, αλλά τους παρείχε και πολύτιμες γνώσεις για την επιστήμη που εμπλέκεται στην καθημερινή μας ζωή.

Η συμμετοχή των μαθητών στο "Clean Water Challenge" όχι μόνο ενίσχυσε τις γνώσεις τους στις Επιστήμες, αλλά και τους καλλιέργησε μια βαθύτερη συνείδηση για τη σημασία της περιβαλλοντικής διατήρησης και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων.


Αποτελέσματα / επίδραση

 1. Ενίσχυση Επιστημονικής Γνώσης και Κριτικής Σκέψης: Οι μαθητές αποκτούν σημαντική γνώση σε θέματα χημείας, περιβαλλοντολογίας και μηχανικής σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Αυτό βοηθά στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και επιλυτικών δεξιοτήτων, καθώς οι μαθητές μαθαίνουν να αναλύουν και να προσεγγίζουν πολύπλοκα προβλήματα.

 2. Ανάπτυξη Τεχνικών Δεξιοτήτων: Οι διδακτικές επισκέψεις και η πρακτική εφαρμογή της γνώσης μέσω πειραμάτων και κατασκευής φίλτρων νερού ενισχύουν τις τεχνικές δεξιότητες των μαθητών.

 3. Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και Δράση: Μέσω της ενεργού συμμετοχής σε δραστηριότητες που προάγουν την αειφόρο διαχείριση των υδάτων, οι μαθητές γίνονται πρεσβευτές της περιβαλλοντικής αλλαγής, ευαισθητοποιώντας τους συμμαθητές τους και τις οικογένειές τους.

 4. Κοινωνική Επιρροή και Κοινοτική Ανάπτυξη: Οι δραστηριότητες αυτές βοηθούν στην καλλιέργεια ενός αισθήματος κοινοτικής ευθύνης και συμμετοχής, καθώς οι μαθητές μαθαίνουν την αξία της συνεισφοράς στην επίλυση τοπικών και παγκόσμιων προβλημάτων.

 5. Ενίσχυση της Δια βίου Μάθησης: Με την ενσωμάτωση διαδραστικών και πρακτικών στοιχείων στην εκπαίδευση, οι μαθητές ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν περαιτέρω και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους πέρα από το σχολείο.

 6. Προώθηση της Εκπαιδευτικής Ισότητας: Προσφέροντας πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση περιβαλλοντικών επιστημών και τεχνολογίας, αυτές οι δράσεις βοηθούν στην εκπλήρωση της αρχής της ισότητας στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από κοινωνικό ή οικονομικό προφίλ.

Συνολικά, αυτές οι δραστηριότητες συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πιο ενημερωμένης και ενεργής γενιάς με βαθύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών αναγκών και της ανάγκης για βιώσιμη ανάπτυξη.Συνεργασίες

Το πρόγραμμα "Clean Water Challenge" στο οποίο συμμετείχαν οι μαθητές περιελάμβανε πολλές σημαντικές συνεργασίες, κάθε μία από τις οποίες είχε έναν κρίσιμο ρόλο στην υλοποίηση και επιτυχία του προγράμματος. Αναλυτικά, οι συνεργασίες αυτές ήταν:

 1. Φράγμα του Μαραθώνα: Οι μαθητές επισκέφθηκαν το φράγμα για να μάθουν πώς λειτουργεί και πώς έχει βοηθήσει στην επιστράτευση και επεξεργασία καθαρού νερού για την Αθήνα. Η επίσκεψη αυτή παρείχε πρακτικές γνώσεις για την κατασκευή και τη σημασία των φραγμάτων στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

 2. Action Fun (περιβαλλοντική ομάδα): Η συνεργασία με την περιβαλλοντική ομάδα επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνειδητοποίησης των μαθητών. Οι δραστηριότητες με την Action Fun βοήθησαν τους μαθητές να κατανοήσουν βαθύτερα την αξία της βιώσιμης διαχείρισης του νερού.

 3. CheMa Laboratories (χημικό εργαστήριο): Η επίσκεψη στο εργαστήριο προσέφερε στους μαθητές την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη δουλειά ενός χημικού, τις τεχνικές και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την ανάλυση και επεξεργασία του νερού.

 4. Ένωση Ελλήνων Χημικών: Η τελική φάση του προγράμματος περιελάμβανε μια επίδειξη πειραμάτων από την Ένωση Ελλήνων Χημικών, κατά την οποία οι μαθητές μπόρεσαν να συμμετάσχουν ενεργά. Αυτό βοήθησε στην καλλιέργεια του ενδιαφέροντος και της κατανόησης των χημικών διαδικασιών.

Κάθε μία από αυτές τις συνεργασίες είχε σαφείς ρόλους και συνέβαλε σημαντικά στην εκπλήρωση των εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών στόχων του προγράμματος, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να μάθουν μέσα από την πρακτική εμπειρία και την ουσιαστική διαδραστική συμμετοχή.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Σγουράκη Βασιλική, Λέκκα Ιωάννα, Δεδεμπίλη Άννα, Τσέτσου Μαριάνθη, Αγγιστριώτη Αγλαΐα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

 1. Επισκέψεις και Εκδρομές: Οι μαθητές επισκέπτονται τοποθεσίες όπως το φράγμα του Μαραθώνα και εργαστήρια όπως το CheMa Laboratories. Αυτές οι δραστηριότητες προσφέρουν πρακτική μάθηση και ενισχύουν την κατανόηση μέσω άμεσης εμπειρίας.

 2. Συνεργασίες με Οργανώσεις και Ερευνητικά Κέντρα: Η συνεργασία με οργανώσεις όπως η περιβαλλοντική ομάδα Action Fun και η Ένωση Ελλήνων Χημικών προσφέρει στους μαθητές πρόσβαση σε ειδικευμένη γνώση και πόρους.

 3. Διαδραστικές Εργαστηριακές Δραστηριότητες: Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε εργαστηριακά πειράματα και κατασκευάζουν φίλτρα νερού, εφαρμόζοντας τις θεωρητικές τους γνώσεις σε πρακτικά προβλήματα.

 4. Επιδείξεις και Πρακτικά Εργαστήρια στο Σχολείο: Η επίδειξη πειραμάτων από την Ένωση Ελλήνων Χημικών δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να βιώσουν την επιστήμη "στην πράξη", αυξάνοντας την εμπλοκή και την ενθουσιώδη συμμετοχή.

Κάθε μία από αυτές τις δράσεις όχι μόνο αποτελεί μέρος της διαδικασίας διάχυσης των θεμάτων και στόχων του προγράμματος, αλλά και ενισχύει την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση γύρω από την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων.


Στόχος δράσης

Οι μαθησιακοί στόχοι των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν εστιάζουν στην ενίσχυση της επιστημονικής κατανόησης και της περιβαλλοντικής συνειδητοποίησης των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι αυτοί είναι: Κατανόηση της Διαδικασίας Κατασκευής και Λειτουργίας Φραγμάτων: Οι μαθητές μαθαίνουν πώς τα φράγματα συμβάλλουν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την παροχή καθαρού νερού. Εξοικείωση με Περιβαλλοντικά Πρότυπα και Πρακτικές: Εκπαίδευση και μύηση των μαθητών στις σύγχρονες μεθόδους προστασίας του περιβάλλοντος και τη σημασία της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων. Ενδυνάμωση των Δεξιοτήτων στη Χημεία: Μέσω των επισκέψεων σε εργαστήρια και την αλληλεπίδραση με επαγγελματίες χημικούς, οι μαθητές αποκτούν πρακτική εμπειρία και κατανοούν τις χημικές διαδικασίες που εμπλέκονται στον καθαρισμό και ανάλυση του νερού. Ανάπτυξη Ερευνητικών και Επιστημονικών Δεξιοτήτων: Καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης και η δυνατότητα εφαρμογής της θεωρίας σε πρακτικά πειράματα και έρευνες. Διαδραστική Μάθηση και Συμμετοχή: Προώθηση της ενεργού μάθησης μέσω της αλληλεπίδρασης σε πειράματα και έργα, καθιστώντας τους μαθητές συμμέτοχους και πρωτοστάτες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας και Ευαισθησίας: Ενίσχυση της συνειδητοποίησης των μαθητών για την περιβαλλοντική διατήρηση και την ανάγκη για δράσεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες αποσκοπεί να καταστήσει τους μαθητές πιο έμπειρους και καταρτισμένους σε θέματα που αφορούν την επιστήμη και το περιβάλλον, ενισχύοντας την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν τις σχετικές προκλήσεις του μέλλοντος.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

1)Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες προσφέρουν την ευκαιρία να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση στις επιστήμες και να εξελίξουν τις περιβαλλοντικές τους αξίες. 2)Εκπαιδευτικοί και Παιδαγωγοί: Οι δραστηριότητες αυτές παρέχουν εργαλεία και μεθόδους που μπορούν να ενσωματωθούν στα διδακτικά πλάνα, προσφέροντας στους εκπαιδευτικούς τρόπους να κάνουν το μάθημα πιο διαδραστικό και ενδιαφέρον. 3)Γονείς και Κηδεμόνες: Οι γονείς ενθαρρύνονται να στηρίξουν και να συμμετάσχουν σε αυτές τις δραστηριότητες, ενισχύοντας έτσι την εκπαιδευτική εμπειρία των παιδιών τους και παράλληλα να προωθήσουν τη σημασία της εκπαίδευσης στο περιβάλλον και την επιστήμη. 4) Κοινότητα: Μέσω της κοινοποίησης των δράσεών μας , οι μαθητές και το σχολείο μας συνολικά ανέδειξε τη σημασία της περιβαλλοντικής συνειδητοποίησης και της επιστημονικής γνώσης στην ευρύτερη κοινότητα. Καθώς οι δραστηριότητες αυτές έχουν έναν ευρύ εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό στόχο, απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιών και ενδιαφερόντων, καθιστώντας τες ιδανικές για την ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων και αξιών σε νέους μαθητές.

Χρόνος δράσης

Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Τόπος Δράσης

Φράγμα Μαραθώνα, Εγκαταστάσεις του σχολείου, CheMa Laboratories Κόρινθος

Δίκτυο

Περιβαλλοντικά Δίκτυα: Η συνεργασία με οργανώσεις όπως η Action Fun και άλλες περιβαλλοντικές ομάδες εντάσσει το πρόγραμμα σε ένα ευρύτερο δίκτυο αφοσιωμένο στη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Δίκτυα Επαγγελματιών και Επιστημονικών Οργανισμών: Η συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Χημικών είναι ένα παράδειγμα ενσωμάτωσης σε επιστημονικά και επαγγελματικά δίκτυα. Αυτές οι συνεργασίες μπορούν να ενισχύσουν την επιστημονική βαρύτητα του προγράμματος και να προσφέρουν πρόσβαση σε ειδικευμένη γνώση. Διαδικτυακές Πλατφόρμες και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Η αξιοποίηση του διαδικτύου για τη διάχυση των δραστηριοτήτων μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου μας μπορεί να προσελκύσει ένα ευρύτερο κοινό και να δημιουργήσει μια παγκόσμια κοινότητα ενδιαφερόμενων και ενεργών μελών. Κάθε ένα από αυτά τα δίκτυα προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για επέκταση, βελτίωση και ενίσχυση των δραστηριοτήτων του προγράμματος, προωθώντας ταυτόχρονα τη συνεργασία και τη συνειδητοποίηση σχετικά με τη σημασία της διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 39


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας