menu

Σύνδεση | Εγγραφή

16o Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

"Bee friends, Bee active, Βee Happy! Όλοι μαζί για την προστασία των μελισσών"

"Bee friends, Bee active, Βee Happy! Όλοι μαζί για την προστασία των μελισσών"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

16o Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Το 16ο Δημοτικό Λάρισας είναι ένα δημόσιο δημοτικό σχολείο που ιδρύθηκε το 1959 στη Λάρισα. Στο σχολείο μας φοιτούν 187 μαθητές/τριες ηλικίας 6-12 ετών.Το σχολείο μας στοχεύει στην καλλιέργεια ενός συνόλου αξιών, όπως ο σεβασμός, η ανεκτικότητα, η δικαιοσύνη, η ενσυναίσθηση, η εκτίμηση της πολιτισμικής διαφορετικότητας και η αγάπη για τις παραδόσεις. Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής των μαθητών σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και διαπολιτισμικές δραστηριότητες μέσω ευκαιριών εντός και εκτός του σχολικού προγράμματος. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το 16ο Δημοτικό Λάρισας υλοποιεί διάφορες καινοτόμες δράσεις και έχει συμμετάσχει σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με άλλα σχολεία του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές μας έχουν εμπειρία στην εργασία σε διαθεματικά συνεργατικά έργα με μαθητές από άλλα ελληνικά σχολεία ή/και άλλες χώρες, όπως διαθεματικά έργα eTwinning ή έργα Erasmus+. Μέσα από αυτές τις δράσεις οι μαθητές μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά και να επικοινωνούν με μαθητές από άλλες χώρες, τους δίνεται η ευκαιρία να ξεφεύγουν από τα σχολικά όρια και να ταξιδεύουν σε νέα μέρη, να γνωρίζουν άτομα της ίδιας ηλικίας και να μάθαίνουν πράγματα για τον πολιτισμό τους. Το σχολείο μας συμμετέχει επίσης σε πολλά προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, όπως Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικά Προγράμματα και Προγράμματα Αγωγής Υγείας.


Διευθυντής Σχολείου

Ηλίας Θεοδώρου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι σημερινές περιβαλλοντικές προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι μέλισσες και οι άλλοι επικονιαστές, αποτελούν απειλή όχι μόνο για αυτά τα αναντικατάστατα είδη, αλλά και για την παραγωγή τροφής, την οικονομία, την σταθερότητα των οικοσυστημάτων και ενδεχομένως ολόκληρη τη ζωή στον πλανήτη. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης του 16ου Δ.Σ. Λάρισας θα συμμετέχουν στο πλαίσιο περιβαλλοντικού προγράμματος σε μία σειρά δημιουργικών δραστηριοτήτων και θα μελετήσουν τη ζωή και τη συνεισφορά αυτών των τόσο σημαντικών εντόμων στη ζωή του πλανήτη, θα προβληματιστούν, θα ερευνήσουν, θα συνεργαστούν και ως μικροί επιστήμονες θα ετοιμάσουν το δικό τους σχέδιο δράσης, θα προτείνουν λύσεις, και θα αναλάβουν ενεργό δράση για τη διάσωση και την προστασία των μελισσών.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές/τριες του σχολείου, οι οικογένειες τους και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν σε δράσεις για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της ευρύτερης σχολικής και τοπικής κοινότητας σχετικά με το θέμα του προγράμματος. Ενδεικτικά, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

  • Δημιουργία κόμικ/ταινίας stop motion animation: ‘Βοηθήστε τις μέλισσες’

  • Δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού

  • Καμπάνια για περισσότερα αγριολούλουδα στις σχολικές αυλές και στην πόλη μας.

  • Δημιουργία Μελισσόκηπου στο σχολείο μας

  • Δημιουργία του δικού μας ‘Bee Spot’ στο 16ο Δ.Σ. Λάρισας

  • 20 Μαΐου « Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Μέλισσας»- Παρουσίαση του Προγράμματος/Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης

Όλες οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημοσιεύονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://wakelet.com/wake/1bLZ2MwkHvxqo90YxC-FJΣυνεργασίες

  1. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου-Ελασσόνας/Μακρινίτσας: Βιολογική γεωργία, αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά
  2. Δήμος Λαρισαίων
  3. Μελισσοκομικός Σύλλογος Ν. Λάρισας
  4. A.M.K.E. ‘The Bee Camp’: Συμμετοχή σε εργαστήρια και δράσεις για τη διάσωση των μελισσών

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Παρασκευή Μπελόγια, Θεοδώρα Γκανάβα, Αικατερίνη Τζομπανάκη

Στόχος δράσης

1. Η ενημέρωση των μαθητών/τριών για την κοινωνία της μέλισσας, τους κανόνες και τις αρχές που την διέπουν, καθώς και για την ουσιαστική περιβαλλοντική προσφορά των μελισσών στη φύση για τη διατήρηση της αυτοφυούς χλωρίδας και της βιοποικιλότητας. 2. Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για τον ρόλο των μελισσών στο οικοσύστημα. 3. Η κατανόηση των σχέσεων αλληλεξάρτησης των οργανισμών. 4. Ο οικολογικός αλφαβητισμός. 5. Η προώθηση της έννοιας «συμβίωση». 6. Η δημιουργία ενός ‘Πράσινου Βιότοπου’ (Bee Spot) στο σχολείο μας. 7. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης σχολικής και τοπικής κοινότητας. 8. Η προώθηση της συνεργατικής, διεπιστημονικής και δημιουργικής μάθησης, καθώς και η ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης και υπευθυνότητας, μέσω της συμμετοχής των μαθητών σε πρακτικές, δημιουργικές και ερευνητικές εργασίες και δραστηριότητες. 9. Η ανάπτυξη των επικοινωνιακών και ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών. 10.Η ανάπτυξη της αυτόνομης μάθησης, και της κριτικής σκέψης. 11. Η ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία.

Χρόνος δράσης

Νοέμβριος 2022- Ιούνιος 2023

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας