menu

Σύνδεση | Εγγραφή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ

Δράσεις συνεργασίας με την τοπική & ευρύτερη κοινωνία

Πρωτοβουλία

"+ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΙΣ" - Το στοίχημα Βιώσιμης Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης.

"+ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΙΣ" - Το στοίχημα Βιώσιμης Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

+ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΙΣ

Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ –

ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΗΠΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ (315π.Χ – 2024μ.Χ)

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θεσσαλονίκη υπήρξε κοσμοπολίτικη και οικονομικά εύρωστη πόλη και επάξια πήρε τα προσωνύμια «Συμβασιλεύουσα Πόλις» «Νύφη του Θερμαϊκού», «Θεοφρούρητη Πόλη», «Πρωτεύουσα των Προσφύγων», αφού διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που την κάνουν ξεχωριστή και δίκαια τη χαρακτηρίζουν ως «Η Πόλη των Πόλεων» και «Σταυροδρόμι Ηπείρων και Πολιτισμών». Έχει τεράστια ιστορία και ένδοξο παρελθόν, μνημεία και κειμήλια ανεκτίμητης αξίας, ζωντάνια παράδοσης, και πνεύμα έτοιμο να υποστηρίξει και να τιμήσει κάθε αναφορά που της γίνεται.

Όλα αυτά τα στοιχεία ερευνώνται, επεξεργάζονται και αναδεικνύονται στο project για τη Θεσσαλονίκη.

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ – ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

 Γενικός στόχος του Project είναι η γνωριμία των μαθητών με την ίδια την πόλη στην οποία ζουν και μεγαλώνουν. Να μάθουν την ιστορία της, να αγγίξουν τα μνημεία της, να νιώσουν την εκκλησιαστική ζωή, να «συνομιλήσουν» με τους πνευματικούς ανθρώπους της, αλλά και να γίνουν συμμέτοχοι στην κοινωνική της ζωή με τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Βασικός σκοπός, λοιπόν, του Σχεδίου Εργασίας είναι να συστηθούν τα παιδιά με την Πόλη τους. Αυτό θα αποτελέσει και μια ευχάριστη εμπειρία με έμφαση στο ψυχαγωγικό στοιχείο, ώστε να δημιουργηθούν τα κατάλληλα ερεθίσματα για να αγαπήσουν την πόλη τους και να θελήσουν να την αναδείξουν στο πλαίσιο των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Μέσω του Project γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν καλές πρακτικές και καινοτόμες δράσεις. Με τη διασύνδεση εκπαιδευτικών επισκέψεων στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία με την επιτόπια βιωματική παρατήρηση των μνημείων, τη διεπιστημονική-διαθεματική έρευνα αλλά και το παιχνίδι τα παιδιά συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και αισθάνονται την αδιάκοπη συνέχεια του πολιτισμού και της εξέλιξης.

Σημαντικοί στόχοι του project είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, η ικανοποίηση της περιέργειάς τους, η δημιουργική κι εκφραστική απελευθέρωσή τους, η συνειδητοποίηση της μορφωτικής αξίας των έργων του παρελθόντος και του παρόντος. η καλλιέργεια της συγκριτικής ικανότητας και η ευχέρεια διασύνδεσης του χθες με το σήμερα. Μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες που σχεδιάζονται μεθοδικά δίνεται η δυνατότητα να καλλιεργηθεί η παρατηρητικότητα, η φαντασία και η δημιουργικότητα. Από την πρόσκτηση γνώσεων και την εμπειρία των βιωματικών  δράσεων στοχεύουμε να καλλιεργηθεί παράλληλα και ο σεβασμός για το παλιό και το νέο, το γνωστό και το άγνωστο, το διαφορετικό και το μη οικείο, ως παράγοντες κοινωνικής ανάπτυξης και αειφορίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΦΟΡΜΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:

Το Project +ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΙΣ προέκυψε με αφορμή την ένταξη του Δημοτικού Σχολείου στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Δίκτυο: «Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη, Μια Εκπαιδευτική Συνύπαρξη - Πολίτες της Πόλης, Έλληνες της Οικουμένης».

Το συγκεκριμένο δίκτυο έχει ως στόχο να αναδείξει περιβαλλοντικά και πολιτιστικά ζητήματα αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης, αξιοποιώντας την περιβαλλοντική Ατζέντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030). Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης διοργάνωσης σκοποθετείται η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης από την ίδρυση της μέχρι και τις ημέρες μας ως παράδειγμα και παράγοντα πολιτισμού, βιώσιμης κοινωνικής κι οικονομικής ανάπτυξης και αειφορίας. Το αξίζει η πόλη μας και το δικαιούνται οι πολίτες της.

Το Project έχει διάρκεια 3 εκπαιδευτικών μηνών (Δεκέμβριος 2023-Μάρτιος 2024)

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

 Το Σχέδιο Εργασίας ωθεί τα παιδιά να εργαστούν με νέους τρόπους και μεθόδους διαφορετικές από τις συνηθισμένες, να αναπτύξουν καλές πρακτικές και σχέδια δράσης που ενισχύουν τη συμμετοχικότητα, τη συνεργατικότητα, τον αλληλοσεβασμό, την άρση ανισοτήτων και να εδραιώνουν την Κοινωνία των Πολιτών. δημιουργώντας τους Ενεργούς Πολίτες του Αύριο!

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται είναι συλλογικές με εργασία σε ομάδες, ευνοώντας την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών της ίδιας, αλλά και διαφορετικών τάξεων. Συντίθεται μια εικόνα ζωής και ιστορίας της πόλης μας ανά τάξη και επίπεδο. Ψηφίδα ψηφίδα «ζωγραφίζεται» η εξέλιξη της πόλης και των ανθρώπων, μέσα από ιστορικά αρχεία, μνημεία, παραδόσεις, λειτουργίες, θεσμούς, μνήμες, ήθη και έθιμα.

 Πραγματοποιούνται διερευνητικές επισκέψεις, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικές ενημερώσεις σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως :

Μουσεία:

 • Αρχαιολογικό Μουσείο
 • Βυζαντινό Μουσείο
 • Εβραϊκό Μουσείο
 • Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
 • Πολεμικό Μουσείο

Αρχαιολογικά μνημεία:

 • Λευκός Πύργος – τείχη και πύλες της πόλης
 • Γαλεριανό συγκρότημα
 • Ρωμαϊκή Αγορά – Ιππόδρομος
 • Βυζαντινές εκκλησίες και μνημεία

Σημαντικοί χώροι και νεότερα μνημεία:

 • Το Λιμάνι
 • Νεοκλασικά κτίρια
 • Τον Τύπο της Θεσσαλονίκης

Προγραμματίζονται και γίνονται επαφές, γνωριμίες και συζητήσεις με πνευματικούς ανθρώπους, λογοτέχνες, καλλιτέχνες, μουσικούς κ.ά που όλοι τους είναι «γέννημα θρέμμα» της πόλης και με το έργο τους έχουν προσφέρει στην κοινωνία και την πόλη.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

 Χωρίζουμε το θέμα του Project με βάση την ιστορία της πόλης σε τρεις περιόδους, ανάλογα με το γνωσιακό επίπεδο των μαθητών σε:

 1. Κλασσική Αρχαιότητα για την Δ΄,
 2. Βυζαντινή Χριστιανική περίοδος για την Ε΄ τάξη
 3. Οθωμανική και Νεότερη περίοδος ως τη Σύγχρονη εποχή για τη Στ΄ τάξη

Κάθε τάξη και τμήμα χωρίζεται σε ομάδες των τεσσάρων/πέντε ατόμων και τους ανατίθεται ένα συγκεκριμένο θέμα για έρευνα και επεξεργασία με ευδιάκριτα και σαφή υποθέματα. Η κάθε ομάδα συγκεντρώνει πληροφορίες ανάλογα με το θέμα και με τα υποθέματά της. Στη συνέχεια αναλαμβάνει να μελετήσει και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και στη συνέχεια να τις παρουσιάσει στις άλλες ομάδες της τάξης της σε κοινές, προκαθορισμένες και ειδικά σχεδιασμένες  με κοινό μοτίβο και θέμα διαφάνειες του Power Point. Εφόσον παρουσιαστούν οι πληροφορίες γίνεται  διαλογική συζήτηση μέσα στην τάξη, λύνονται απορίες με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών και την καθοδήγηση του δασκάλου ή της δασκάλας.

Στη Β΄ φάση του Project επεξεργάζονται από τους συντονιστές εκπαιδευτικούς όλες οι παρουσιάσεις και συντίθενται  σε μία κοινή παρουσίαση. Από αυτήν και με τη χρήση πάντα των Τ.Π.Ε. δημιουργείται ένα ολιγόλεπτο βίντεο με τη συμμετοχή επιλεγμένων παιδιών για την προβολή της πολιτιστικής-ιστορικής ταυτότητας της πόλης και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης της στο 1ο Μαθητικό Συνέδριο για το Περιβάλλον στο Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης υπό την Αιγίδα της Α.Θ.Π. Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στο πλαίσιο του Εθνικού Εκπαιδευτικού Δικτύου «Κωνσταντινούπολη Θεσσαλονίκη. Μια Εκπαιδευτική Συνύπαρξη, Πολίτες της Πόλης Έλληνες της Οικουμένης». Για τη δημιουργία του βίντεο και τη συμμετοχή μαθητών σε αυτό εξασφαλίζεται αρχικά η οικειοθελής συμμετοχή των μαθητών και η σύμφωνη γνώμη των γονέων. Με τα ίδια κριτήρια και προαπαιτούμενα διαμορφώνεται και η Ομάδα Παρουσίασης στο Συνέδριο.

Στην Γ΄ φάση του Project αναμένεται να ανακοινωθούν στο κοινό και τους φορείς (εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και πολιτειακούς) οι ολοκληρωμένες ανά τάξη και ιστορική περίοδο παρουσιάσεις των μαθητών στον εορτασμό των 30 χρόνων της «Πράσινης Εβδιμάδας». Μέσω της θεσμοθετημένης περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής δράσης του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων μας, που διοργανώνεται κάθε χρόνο με τη λήξη του σχολικού έτους, θα επιτευχθεί η διάχυση του έργου στον τοπική κοινωνία και θα ολοκληρωθεί η στοχοθεσία του.


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα Εκπαιδευτήριά μας όπως κάθε χρόνο εδώ και 30 χρόνια οργάνωσαν και φέτος με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα της "Πράσινης Εβδομάδας" με θέμα «+Βασιλεύουσα Πόλις» το όραμά μας για μια βιώσιμη πόλη τη Θεσσαλονίκη μας. Όλο το σχολείο και πάλι έδρασε συστηματικά και οργανωμένα, καθώς με σχέδια εργασίας (projects) που επεξεργάστηκαν από τους μαθητές μας, προβολές βίντεο, διαδραστικές επισκέψεις, βιωματικό πρόγραμμα (με την μορφή περιήγησης στην πόλη) πέτυχε την ενδελεχή ενημέρωση για την αξία και την προστασία της πόλης μας, αρχές που οφείλουμε όλοι να καλλιεργούμε. Με τη συνέργεια γραφίστα και γονέα μαθητή του σχολείου μας δημιουργήσαμε έντυπο και πανό (μπάνερ) – θεσμός πια για κάθε οργανωμένο πρόγραμμα των εκπαιδευτηρίων μας και για το πρόγραμμα που επεξεργαστήκαμε – ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό τη σωστή ενημέρωση μαθητών, γονέων και πολιτών.

Οι παραπάνω ενέργειες σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνέβαλαν στην εμπέδωση της αξίας της διατήρησης της μνήμης μας ως πηγής έμπνευσης και δημιουργίας στην εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού και στη σημασία της προστασίας της πόλης ως πνεύμονα της ζωής και της εξέλιξής μας.

Πιο συγκεκριμένα, οργανώσαμε στοχευμένα σχέδια εργασίας και δράσεις σχετικά με την βιωσιμότητα της πόλης μας (σκοπός η δημιουργία βίντεο), εμπλέκοντας ενεργά γονείς και φορείς επιτυγχάνοντας τον 11ο στόχο Βιώσιμης ανάπτυξης και συγκεκριμένα τον 11.4 που αναφέρεται στην ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία και τη διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, συνδυάζοντας τη γνώση με την έρευνα.

Το εγχείρημα ήταν αξιόλογο, λειτούργησε εκπαιδευτικά, δημιουργικά, καθώς συνέβαλε στην ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή των παιδιών, στη συνεργατικότητα την ευρηματικότητα και στην ανάπτυξη της φαντασίας τους, ερευνώντας μαθαίνοντας και διασκεδάζοντας.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν περίτρανα ότι το πρόγραμμα της Πράσινης Εβδομάδας ενεργοποιεί τους μαθητές, καλλιεργεί την περιβαλλοντική τους συνείδηση, μαθαίνοντάς τους συγχρόνως να αγαπούν το περιβάλλον που ζουν με ό,τι αυτό περιλαμβάνει ώστε να το διατηρούν, να το προστατεύουν, προφυλάσσοντας συγχρόνως τη ζωή, την υγεία και τον πολιτισμό τους!!

Η σύγχρονη τεχνολογία συμβάλλει καθοριστικά στη μετεξέλιξη της διδακτικής της Ιστορίας και στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διερευνητικής μάθησης. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά και το διαδίκτυο μπορούν να χρησιμοποιηθούν υποστηρικτικά και παράλληλα με τα σχολικά εγχειρίδια, της Ιστορίας. Με το σκεπτικό αυτό δημιουργήσαμε το βίντεο για την ένταξη της τέχνης μέσω του παιχνιδιού με τη χρήση ενός εργαλείου, του Acrobat, στη διδασκαλία της Ιστορίας, προκειμένου να ενισχυθεί η δημιουργική έκφραση των μαθητών και να επιτευχθεί εμπέδωση της διδακτέας ύλης. Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού αυτού λογισμικού και του διαδικτύου, ως δυναμικών εργαλείων μάθησης, υποστηρίζουν την υλοποίηση πολλών στόχων της σύγχρονης διδακτικής. Η νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα αναδεικνύει την ανάγκη της παροχής της πληροφορίας με ποικίλους σημειωτικούς τρόπους, οπτικούς, ακουστικούς και άλλους και όχι μόνο με το γλωσσικό....

Έγινε λοιπόν μια συστηματική προσπάθεια να εμπεδωθεί ότι προβάλλει διαρκώς η ανάγκη για προστασία και διατήρηση της βιωσιμότητας της Θεσσαλονίκης και φυσικά η αέναη εξέλιξή της.

Στην Γ΄ φάση του Project αναμένεται να ανακοινωθούν στο κοινό και τους φορείς (εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και πολιτειακούς) οι ολοκληρωμένες ανά τάξη και ιστορική περίοδο παρουσιάσεις των μαθητών στον εορτασμό των 30 χρόνων της «Πράσινης Εβδομάδας». Μέσω της θεσμοθετημένης περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής δράσης του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων μας, που διοργανώνεται κάθε χρόνο με τη λήξη του σχολικού έτους, θα επιτευχθεί η διάχυση του έργου στον τοπική κοινωνία και θα ολοκληρωθεί η στοχοθεσία του.Συνεργασίες

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κεχαγιά Αικατερίνη ΠΕ70, Σαούλιας Αναστάσιος ΠΕ70, Τερζανίδης Κωνσταντίνος ΠΕ70, Καραμήτρος Ιωάννης ΠΕ08, Τζοτζουδάκη Δέσποινα ΠΕ86

Στόχος δράσης

Γενικός στόχος του Project είναι η γνωριμία των μαθητών αρχικά με την ίδια τη Θεσσαλονίκη, τη μητρόπολη στην οποία ζουν και μεγαλώνουν. Να μάθουν την ιστορία της, να αγγίξουν τα μνημεία της, να νιώσουν τη ζωή της, να «συνομιλήσουν» με τους πνευματικούς ανθρώπους της και να γίνουν συμμέτοχοι στην κοινωνική της ζωή. Να έρθουν σε επαφή με τον πλούτο της και τον πολιτισμό της. Να δραστηριοποιηθούν μέσα από πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες και να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες και τις ανάγκες της. Βασικός σκοπός να συστηθούν τα παιδιά με την «Πόλη τους». Αυτό θα αποτελέσει και μια ευχάριστη εμπειρία , ώστε να δημιουργηθούν τα κατάλληλα ερεθίσματα για να αγαπήσουν την πόλη τους και να θελήσουν να την αναδείξουν στο πλαίσιο των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η στοχοθεσία του Project κινείται στην ανάδειξη της βιωσιμότητας της πόλης βλέποντας ολιστικά και διεπιστημονικά τη διερεύνηση της ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Μέσα στους μαθησιακούς στόχους εντάσσεται η ανάπτυξη της συνεργατικότητας και η ενίσχυση της ακαδημαϊκής κοινότητας. Με την υλοποίηση δράσεων σκοποθετείται η διάπλαση και καλλιέργεια «ενεργών πολιτών» που θα εργαστούν για την αλλαγή της καθημερινότητας της πόλης και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σε αυτήν. Οι εργασίες των μαθητών οι οποίες καταγράφουν και αναδεικνύουν τις απόψεις τους παρουσιάζονται ως καλές πρακτικές στο πλαίσιο του 1ου Μαθητικού Συνεδρίου για το Περιβάλλον στην Κωνσταντινούπολη, που διοργανώθηκε από το Εθνικό Εκπαιδευτικό Δίκτυο «Κωνσταντινούπολη Θεσσαλονίκη, Μια Εκπαιδευτική Συνύπαρξη, Πολίτες της Πόλης, Έλληνες της Οικουμένης» υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Χρόνος δράσης

Δεκέμβριος 2023 - Μάρτιος 2024

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας