menu

Σύνδεση | Εγγραφή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ

Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

"ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ" : Ένα παιχνίδι διαφυγής (Escape Room Game) μέσα από τα μονοπάτια της Ιστορίας

"ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ" :      Ένα παιχνίδι διαφυγής (Escape Room Game) μέσα από τα μονοπάτια της Ιστορίας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Εισαγωγή

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, σ΄ ένα ευρύτερο πλαίσιο βιωσιμότητας, θέλησαν να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη τους και τη διαδρομή της στον χρόνο, προκειμένου να την αγαπήσουν περισσότερο και να συμβάλουν ενεργά ως μελλοντικοί πολίτες της στη συνέχιση αυτής της μακραίωνης πορείας.

Η Θεσσαλονίκη υπήρξε κοσμοπολίτικη και οικονομικά εύρωστη πόλη και επάξια πήρε τα προσωνύμια «Νύφη του Θερμαϊκού», «Θεοφρούρητη πόλη», «πρωτεύουσα των προσφύγων», αφού διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που την κάνουν ξεχωριστή και δίκαια τη χαρακτηρίζουν ως «Η πόλη των πόλεων» και «Σταυροδρόμι ηπείρων και πολιτισμών». Έχει ιστορία και ένδοξο παρελθόν, μνημεία και κειμήλια ανεκτίμητης αξίας, ζωντάνια παράδοσης, και πνεύμα έτοιμο να υποστηρίξει και να τιμήσει κάθε αναφορά που της γίνεται. Όλα αυτά τα στοιχεία θελήσαμε να ερευνήσουμε, να επεξεργαστούμε και να αναδείξουμε σε ένα project για τη «Βιώσιμη Θεσσαλονίκη» με αφορμή τα 2.339 χρόνια ζωής της πόλης μας.  Στόχος του project είναι αρχικά η γνωριμία των μαθητών με την πόλη της Θεσσαλονίκης την ιστορία της, τα μνημεία, την εκκλησιαστική ζωή, τους πνευματικούς ανθρώπους που ξεχώρισαν, την κοινωνική ζωή με τις πολιτιστικές της δραστηριότητες. Το project εστιάζεται στην περίοδο του Βυζαντίου που αποτελεί και το αντικείμενο της Ιστορίας της Ε΄ τάξης. Η καλύτερη γνωριμία των μαθητών με την πόλη τους, θα τους δώσει την ευκαιρία να την αγαπήσουν και να θελήσουν να την αναδείξουν.

Διαθεματική προσέγγιση

Για τη διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης συνδυάσαμε το μάθημα της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, της Γλώσσας, της Πληροφορικής αλλά και τη Μουσειακή Αγωγή. Έγινε  προσπάθεια να οδηγηθούν οι μαθητές σε συνεργασία με  μεθόδους διαφορετικές από τις συνήθεις σχολικές. Αναπτύχθηκαν δραστηριότητες συλλογικές και συνεργατικές. Δόθηκε έμφαση στην εργασία σε ομάδες, ευνοώντας την αλληλεπίδραση και τη μεταξύ τους επικοινωνία. ΟΙ μαθητές αφέθηκαν  ελεύθεροι να διερευνήσουν τα θέματα στα οποία τους οδηγούσαν τα ενδιαφέροντά τους, ενώ ο ρόλος των εκπαιδευτικών ήταν επικουρικός και συντονιστικός. Το υλικό που επεξεργάστηκαν το οργάνωσαν σε παρουσιάσεις power point, αξιοποιώντας και επεκτείνοντας τις γώσεις τους στις Τ.Π.Ε. αφού στη συνέχεια θέλησαν να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον που παρέχει το Genially και ειδικότερα το Gamification με το Escape Room-Game, που συνιστά ένα ευχάριστο περιβάλλον ζωντανών παιχνιδιών δράσης, ιδιαίτερα δημοφιλών στους μαθητές. Η αξιοποίηση των τεχνολογικών αυτών εργαλείων στάθηκε αφορμή για τη συμμετοχή τους στο 16ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής που διοργανώθηκε στο ΝΟΗΣΙΣ στο διάστημα 2-5/4/2024.

 

Μεθοδολογία της εργασίας

Οι μαθητές αρχικά χωρίστηκαν σε ομάδες 3-4 ατόμων προκειμένου να ερευνήσουν συγκεκριμένη θεματολογία την οποία επέλεξαν. Στην έρευνα τους χρησιμοποίησαν βιβλιογραφία και ιστότοπους, αλλά κυρίως αξιοποίησαν τις διερευνητικές επισκέψεις που πραγματοποίησαν σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, εκκλησίες και  μουσεία. Μέσω της επιτόπιας παρατήρησης και της βιωματικής δράσης με κατάλληλα προετοιμασμένα παιχνίδια μπόρεσαν να συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν και να αισθανθούν την αδιάκοπη συνέχεια του πολιτισμού και της εξέλιξης. Μετά τον διαμοιρασμό των παρουσιάσεων της κάθε ομάδας και έχοντας αποκτήσει σφαιρικότερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορίας της πόλης μας, προχώρησαν στη σύνθεση νέων ομάδων για να διευρύνουν τη συνεργασία τους και με άλλα μέλη της σχολικής μονάδας, επεκτείνοντας τη δράση και τη συνεργασία. Αυτή η καινούρια συνεργασία απέβλεπε στον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός Escape Game όπου η κάθε ομάδα ανέλαβε να σχεδιάσει το δικό της Escape Room, με τις συνθήκες και τους όρους διαφυγής από αυτό. Χρησιμοποιώντας ποικίλα πολυμέσα και διαδραστικά στοιχεία θέλησαν να δώσουν τη δυνατότητα και σε άλλους μαθητές να γνωρίσουν την ιστορία της πόλης μας, μέσα από ένα γνώριμο και οικείο παιχνίδι και περιβάλλον.

Συμπεράσματα

Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν προώθησαν το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα, την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών. Ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη, ικανοποίησαν την έμφυτη περιέργειά τους και καλλιέργησαν την παρατηρητικότητα, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα. Έδωσαν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις Νέες Τεχνολογίες και να αναπτύξουν δεξιότητες του μέλλοντος. Μέσα από τη γνώση και τις ποικίλες δράσεις στοχεύσαμε στην καλλιέργεια του σεβασμού για το παλιό και το νέο, το γνωστό και το άγνωστο, το διαφορετικό και το οικείο αλλά και στη συνειδητοποίηση της μορφωτικής αξίας των έργων του παρελθόντος και του παρόντος ώστε να μπορέσουν να προβούν σε συγκρίσεις του χθες με το σήμερα.

Όλα αυτά προκειμένου να αναδειχθεί ο υπερχιλιετής πολιτιστικός και πνευματικός πλούτος, της Θεσσαλονίκης, τα 2339 χρόνια από την ίδρυση της μέχρι και τις ημέρες  μας, ως παράδειγμα και παράγοντα πολιτισμού, βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας.

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε το σχολείο μας, τους δασκάλους και τους καθηγητές μας για τις ίσες ευκαιρίες που παρέχουν σε όλους μας για αναζήτηση της γνώσης, δημιουργία και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, χωρίς να παραβλέπουν τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις του καθενός από εμάς ξεχωριστά.


Στόχος δράσης

Η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών, καλλιέργεια κριτικής σκέψης, η ανάπτυξη συνεργατικότητας και η εδραίωση ισότιμων σχέσεων μεταξύ των μαθητών. Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και η ενίσχυση της κοινής ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η ιστορική διερεύνηση, η αξιοποίηση του ερευνητικού ενδιαφέροντος και η εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων. Η εδραίωση ολιστικής εκπαίδευσης με διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα. Η ενίσχυση του ανήκειν και του μετέχειν ως παράγοντες αειφορίας και βιωσιμότητας σε ένα ενιαίο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας