menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ε.Κ. Καλαμαριάς

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

"Οι μαθητές προγραμματίζουν και αλλάζουν τον τρόπο ζωής τους"

"Οι μαθητές προγραμματίζουν και αλλάζουν τον τρόπο ζωής τους"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

Ε.Κ. Καλαμαριάς

Το Ε.Κ. Καλαμαριάς είναι ένα εργαστηριακό κέντρο που υποστηρίζει δύο Επαγγελματικά Λύκεια με τους εργαστηριακούς χώρους και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει. Το Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ Καλαμαριάς, μία από τις μεγαλύτερες σχολικές μονάδες της Ελλάδας με περίπου 800 μαθητές και 120 καθηγητές, και το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Καλαμαριάς με περίπου 400 μαθητές και 55 καθηγητές. Στο Ε.Κ. Καλαμαριάς διατίθενται συνολικά 90 εκπαιδευτικοί από τις παραπάνω σχολικές μονάδες για την υλοποίηση των εργαστηριακών μαθημάτων. Επιπλέον η σχολική μονάδα εκπονεί προγράμματα ERASMUS διαφόρων δράσεων καθώς και είναι πολύ ενεργή σε συμμετοχές σε προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Πολιτιστικά, Μαθητικούς/Σχολικούς διαγωνισμούς, Φεστιβάλ, Εκθέσεις, Μαθητικά Συνέδρια κ.α.


Διευθυντής Σχολείου

Τσιβίκης Κωνσταντίνος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το έργο που υλοποιήθηκε ήταν βασισμένο σε τρεις πυλώνες: τη διατροφή, την άσκηση και την υγεία. Οι νέες τεχνολογίες και η ανάπτυξη από τους ίδιους τους μαθητές του ιστότοπου  https://erasmus.ilo.pl/#/home με τίτλο «Prohealthy lifestyle with your mobile phone»  βοήθησε στην οργάνωση, στην παρουσίαση και στη διάχυση των επιμέρους πονημάτων των παραπάνω βασικών πυλώνων, στους μαθητές, στις οικογένειες τους και στο ευρύ κοινό. Η χρήση του ιστότοπου  https://erasmus.ilo.pl/#/home κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος από όλους τους συμμετέχοντες,  οδήγησε σε εντυπωσιακά συμπεράσματα, μετά τη συμπλήρωση και επεξεργασία ειδικά σχεδιασμένων ερωτηματολογίων με τη χρήση της εφαρμογής survey monkey και την εφαρμογή και αξιολόγηση ειδικά επιλεγμένων fitness tests για τα οποία ήταν υπεύθυνη η Ελληνική ομάδα.

Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν και τα fitness tests πραγματοποιήθηκαν  από τους 100 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα πριν και μετά τη χρήση του ιστότοπου  https://erasmus.ilo.pl/#/home. Καταγράφηκαν οι πρότερες γνώσεις για τη διατροφή και για τις μοντέρνες ασθένειες και τον υγιή και ενεργό τρόπο ζωής καθώς και η αρχική φυσική τους κατάσταση.

Στο τέλος του έργου αξιολογήθηκαν οι μεταγενέστερες γνώσεις τους στη διατροφή και την υγεία και επανεκτιμήθηκε η φυσική τους κατάσταση με τα ίδια τεστ, για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα του ιστοτόπου. Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά, έστω και μετά την ολιγόμηνη χρήση του ιστοτόπου, μιας και η φυσική κατάσταση των συμμετεχόντων βελτιώθηκε κατά 10%, ανέπτυξαν τη συνήθεια να προετοιμάζουν ένα υγιεινό πρωινό και δεκατιανό για το σχολείο κατά 60%, και πλούτισαν τις γνώσεις τους σχετικά με τις μοντέρνες ασθένειες της εποχής μας και πώς αυτές σχετίζονται με τη διατροφή και τον μη υγιή τρόπο ζωής.

Επιπλέον η Ελληνική ομάδα ανέλαβε

 • να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει μέσα από δράσεις τους συμμετέχοντες για την Μεσογειακή διατροφή και τον υγιή τρόπο ζωής,
 • να επιλέξει ασκήσεις για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης που μπορούν να υλοποιηθούν μέσα στον χώρο του σχολείου ή/και του σπιτιού, με τη χρήση απλών αντικειμένων αντί οργάνων γυμναστικής, οι οποίες βιντεοσκοπήθηκαν,
 • να δημιουργήσει τα ερωτηματολόγια και να εξάγει τα τελικά στατιστικά συμπεράσματα και
 • να επιλέξει τα κατάλληλα fitness tests που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των συμμετεχόντων.

Ο ιστότοπος  σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με σκοπό να περιλαμβάνει για κάθε έναν από τους τρεις πυλώνες του έργου αρκετά πλούσιο πολυμεσικό υλικό που προτάθηκε και από τις τρεις συμμετέχουσες χώρες. Το υλικό αυτό αφορούσε στην άθληση με προτεινόμενες ασκήσεις, στη διατροφή με προτεινόμενες συνταγές ισορροπημένης διατροφής και στην υγεία με επιλεγμένες υγιεινές συνταγές. Τέλος όλα τα παραπάνω είχαν διανθιστεί με ποικίλα γνωμικά και γιατροσόφια της «γιαγιάς», ενώ το λογότυπο του έργου σχεδιάστηκε από την Ελληνική ομάδα.


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά έστω και μετά την ολιγόμηνη χρήση του ιστότοπου από τους συμμετέχοντες, μιας και σύμφωνα με την στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων και των μετρήσεων

 • η φυσική τους κατάσταση βελτιώθηκε κατά 10%
 • ανέπτυξαν τη συνήθεια να προετοιμάζουν ένα υγιεινό πρωινό και δεκατιανό για το σχολείο κατά 60%
 • εμπλούτισαν τις γνώσεις τους σχετικά με τις μοντέρνες ασθένειες της εποχής μας και το πώς αυτές σχετίζονται με τη διατροφή και τον μη υγιή τρόπο ζωής
 • βελτίωσαν βασικές προγραμματιστικές δεξιότητες τους, που αφορούν στην σχεδίαση και στην ανάπτυξη ενός ιστοτόπου.

Τέλος η υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος είχε πολλαπλά οφέλη και είχε θετική επίδραση τόσο σε μαθησιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης δεξιοτήτων και αλλαγής στάσης ζωής.Συνεργασίες

Κατά τη διάρκεια του πονήματος η παιδαγωγική ομάδα συνεργάστηκε με φορείς όπως: 

 • το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα BigO, “ Big data against childhood Obesity”, που υλοποιείται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΑΠΘ)
 • το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής της Ιατρικής Σχολής (ΑΠΘ)
 • το εγκεκριμένο πρόγραμμα Medschool της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κωστελίδου Θεοδώρα - Ραζάκου Φωτεινή

Στόχος δράσης

• Να αντιληφθούν οι μαθητές την αναγκαιότητα της ισορροπημένης διατροφής και της συστηματικής άσκησης στη ζωή τους και την άμεση σχέση τους με την υγεία. • Με παιγνιώδη τρόπο να μάθουν για τα τρόφιμα και τα θρεπτικά τους συστατικά αλλά και τη δομή της πυραμίδας της μεσογειακής διατροφής, που θεωρείται η διατροφή της μακροζωίας. • Με τη χρήση καλά επιλεγμένων ασκήσεων για όλο το σώμα, που οι ίδιοι οι μαθητές πρότειναν και βιντεοσκόπησαν, να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους. • Να ερευνήσουν τη χρήση βοτάνων και άλλων εναλλακτικών τρόπων θεραπείας και τη σχέση τους με την υγεία και την ευεξία. • Με τη χρήση του ιστότοπου https://erasmus.ilo.pl/#/home που εμπεριέχει όλα τα παραπάνω, να αντιληφθούν τη χρησιμότητά τους στην πρόληψη και στην προαγωγή ενός υγιούς τρόπου ζωής. • Να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά μέσα από παιχνίδια, τηλεδιασκέψεις, παρουσιάσεις powerpoint, online διαλέξεις, δράσεις εντός και εκτός του σχολείου και να χρησιμοποιήσουν τις Νέες Τεχνολογίες και εφαρμογές στις δράσεις τους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας