menu

Σύνδεση | Εγγραφή

14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Δράσεις συνεργασίας με την τοπική & ευρύτερη κοινωνία

Πρωτοβουλία

"To νερό....νεράκι"

"To νερό....νεράκι"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Το 14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης είναι ένα 15θέσιο σχολείο που φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό μαθητών από όλες τις κοινωνικές ομάδες της πολυπολιτισμικής περιοχής μας. Το σχολείο μας είναι ανοιχτό στις καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και ενεργό όσον αφορά σε δράσεις που προωθούν την μαθητοκεντρικότητα, την βιωματική εμπειρία, την δημοκρατία και τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.


Διευθυντής Σχολείου

Ευθύμιος Ευθυμίου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές και μαθήτριες της Δ΄ τάξης δημιούργησαν μία αφίσα για να την τοποθετήσουν στον διάδρομο αλλά και στον αύλειο χώρο του σχολείου, με την οποία ενημερώνουν τους συμμαθητές τους για την σωστή χρήση του νερού στο σπίτι και στο σχολείο. 

Είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑ Ξάνθης κοντά στο χωριό Διομήδεια και να ενημερωθούν για τη διαδικασία μέσω της οποίας διαχωρίζονται οι μολυσματικές ουσίες από το νερό των λυμάτων.

Τέλος επισκέφτηκαν τα Στενά του Νέστου , έναν από τους 5 σημαντικότερους υγροβιότοπους της Ευρώπης, όπου εκεί αντιλήφθηκαν μέσα από την ξενάγηση που έγινε από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τη σηµασία που έχει ο συγκεκριμένος ποταμός για τον τόπο και το περιβάλλον στο οποίο ζουν.


Αποτελέσματα / επίδραση

Το θέμα της σημασίας και της αξίας του νερού στη ζωή του ανθρώπου και του φυσικού του περιβάλλοντος προσφερόταν για εποικοδομητική προσέγγιση αξιοποιώντας τα βιώματα των μαθητών .

Η ανακαλυπτική και βιωματική μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις δράσεις, καθώς θεωρούμε ότι συμβάλλει στην αποτελεσματική ανάπτυξη και πρόσληψη της γνώσης.

 Έγινε ακόμη διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, επεξήγησης και αιτιολόγησης της σημασίας και της αξίας του νερού στη ζωή του ανθρώπου.

Η συνεργατική μεθοδολογία ανέδειξε τον ενεργό ρόλο του κάθε παιδιού κατά τον διαμοιρασμό εργασιών, την ανάληψη πρωτοβουλιών με σεβασμό στην προσωπικότητα του καθενός.

Η ολιστική μεθοδολογία ενίσχυσε τη συλλογική μάθηση και επιτεύχθηκε η ψυχολογική  και συναισθηματική ενδυνάμωσή τους.

Συνολικά παρατηρήθηκε ότι επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και προσπάθησαν να ανταποκριθούν σε μεγάλο βαθμό σε όλες τις δράσεις με ιδιαίτερη προσήλωση. Συνεργασίες

Δήμος Ξάνθης

ΔΕΥΑ Ξάνθης

Τμήμα Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Ξάνθης


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ηλίας Μπουναρτζής ΠΕ70, Σόφη Μανδά ΠΕ70

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου

Ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών μέσω του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων


Στόχος δράσης

Βασικός στόχος είναι οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την αξία του νερού στη ζωή του ανθρώπου και του φυσικού του περιβάλλοντος διαχρονικά και να ευαισθητοποιηθούν στο πρόβλημα της μείωσης του νερού ως αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης του από τον άνθρωπο και το πρόβλημα της ρύπανσης

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Γονείς, μαθητές υπόλοιπων τάξεων, τοπική κοινωνία

Χρόνος δράσης

Μάρτιος 2022 - Απρίλιος 2022

Τόπος Δράσης

Αίθουσα διδασκαλίας , Βιολογικός Καθαρισμός Ξάνθης, Ποταμός Νέστος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 8Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας