menu

Σύνδεση | Εγγραφή

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

Συνεργατικά Προγράμματα

Πρωτοβουλία

" Little citizens take action about environmental issues"

" Little citizens take action about environmental issues"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

To 3o Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Τριλόφου, βρίσκεται στα ανατολικά προάστια του Ν. Θεσσαλονίκης και έχει ιδρυθεί το 2007. 'Εχει ενεργό συμμετοχή σε eTwinning Projects με προσανατολισμό STEM και δράσεις Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και τη συνεργασία και και επαφή με εκπαιδευτικούς από τις άλλες χώρες τις Ευρώπης αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει η δράση. Στενή και εποικοδομητική συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου,.Συμμετοχή σε προγράμματα περισυλλογής και ανακύκλωσης υλικών και απορριμμάτων, προγραμμάτων που προάγουν τον εθελοντισμό και σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΥΠΕΠΘ.


Διευθυντής Σχολείου

ΠΑΡΤΑΛΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η  εκπαιδευτική πρακτική που παρουσιάζεται  αποτελεί μέρος μιας διδακτικής πρότασης και  παρέμβασης που  σχεδιάστηκε και υλοποιείται  για το Erasmus+ project  KA1 " Little citizens take action about environmental issues",  και  υλοποιείται τη σχολική χρονιά 2022-23.  Εφαρμόζεται από τα Νηπιαγωγεία: 3ο Τριλόφου Θεσσαλονίκης και  14ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Κέρκυρας. Περιλαμβάνει  διδακτικές προτάσεις υλοποίησης δραστηριοτήτων STEM και εισαγωγής στην Εκπαιδευτική Ρομποτική, σε μια  προσπάθεια  εκμάθησης  προγραμματισμού και  ανάπτυξης  της υπολογιστικής σκέψης στην προσχολική εκπαίδευση μέσω διασφάλισης  της ανθεκτικότητας του οικοσυστήματος: Προστασίας  του φυσικού περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων του και των ροών του οικοσυστήματος.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι δύο συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες  απέκτησαν μια ιδιαίτερη δυναμική, προάγοντας τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών, σχολείων, γονέων και τοπικής και ευρύτερης κοινότητας. Εμπλέχθηκαν σε δημιουργικές δράσεις στο πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας, εμπλουτίζοντας έτσι την παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση και επιτυγχάνοντας ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία. Η συμμετοχή των νηπίων στο έργο ωφέλησε σε γνωστικό–γλωσσικό, συναισθηματικό, ψυχοκινητικό και κοινωνικό επίπεδο.

 Τα παιδιά έμαθαν να επικοινωνούν, να μοιράζονται πληροφορίες και υποχρεώσεις, με μαθητές άλλων σχολείων, να συνεργάζονται,  να αναλαμβάνουν καθήκοντα και να τα φέρνουν σε πέρας, να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για αναζήτηση πληροφοριών, παρουσίαση και επικοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί αντάλλαξαν εμπειρίες και πρακτικές αναβαθμίζοντας το διδακτικό τους έργο.

Μέσα από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν, τις κατασκευές, τη συμμετοχή σε δράσεις,  τη συνεργασία με τα άλλα σχολεία, την ενημέρωση και συνεργασία των γονέων, την εμπλοκή φορέων και τη διάχυση του Προγράμματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σχολικό μπλογκ, πιστεύουμε όπως φάνηκε και από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης του έργου, ότι συμβάλλαμε στην αλλαγή της νοοτροπίας των μαθητών και γονέων, γύρω από περιβαλλοντικά θέματα , ώστε να αναπτυχθούν στάσεις και συμπεριφορές φιλικές προς το φυσικό περιβάλλον.

Οι δραστηριότητες θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του Προγράμματος, της σχολικής μονάδας και του προσωπικού εκπαιδευτικού ιστολογίου.Συνεργασίες

ΠΕΖΑΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΜΕΡΟΠΗ ΜΑΣΤΟΡΗ

Στόχος δράσης

Να αναγνωρίσουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να διαταράξει ή να διαφυλάξει την ισορροπία της φύσης, και να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Να αναγνωρίσουν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς και το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Να αποκτήσουν απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοήσουν τα προβλήματα που υπάρχουν στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα να συμμετέχουν στην ανάπτυξη κατάλληλων δράσεων για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Να αποκτήσουν δεξιότητες για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, να κατανοήσουν την έννοια της βιοποικιλότητας και την ανάγκη ύπαρξης των απειλούμενων ειδών

Χρόνος δράσης

2022-23

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας