menu

Σύνδεση | Εγγραφή

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

" Φροντίζω τη ψυχή μου" - Προαγωγή Ψυχικής Υγείας (PROMEHS)

" Φροντίζω τη ψυχή μου"   -  Προαγωγή Ψυχικής Υγείας (PROMEHS)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

Το 2ο δημοτικό σχολείο Ακράτας είναι μια σχολική μονάδα σε ημιαστική περιοχή στον νομό Αχαϊας. Βρίσκεται στο Κράθιο (Δημοτική ενότητα Ακράτας) και ανήκει στον Δήμο Αιγιάλειας. Διδάσκουν σε αυτό 15 εκπ/κοί και έχει 94 μαθητές κατανεμημένους σε 7 τμήματα. Βασικά χαρακτηριστικά του σχολείου είναι α) η μονιμότητα πολλών εκπ/κών, πράγμα που σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί ενας πυρήνας ανθρώπων που δρουν από κοινού για την συνολική βελτίωση της σχολικής μονάδας και β) ο μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαθητών, περίπου 45%, προερχόμενοι από Αλβανία που φοιτούν στο σχολείο και του προσδίδουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του. Η εκπαιδευτική μονάδα υιοθετεί ανοικτό επικοινωνιακό κλίμα, παροτρύνει την ισοτιμία στις επικοινωνιακές σχέσεις, δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και ελευθερίας στους εκπαιδευτικούς της. Προωθεί αποτελεσματικά την άτυπη μαθητεία μέσα στο σχολείο και την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιτυγχάνοντας έτσι τη στήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου και την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το σχολείο συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς και τους πολιτιστικούς Συλλόγους του τόπου για τη διενέργεια εκδηλώσεων και συμμετέχει με όλες του τις δυνάμεις στις δράσεις της τοπικής κοινότητας. Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και η παρουσίαση έργων των μαθητών προωθεί την εξωστρέφεια του σχολείου και τη σύνδεσή του με την κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν πρωτοβουλιακή δράση για την ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων στη σχολική μονάδα.


Διευθυντής Σχολείου

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΜΩΝΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρουσιάζονται στους μαθητές νέοι τρόποι επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων, καθώς και τρόποι λήψης αποφάσεων και συνειδητής επιλογής.

Οι μαθητές όχι μόνο πληροφορούνται για το θέμα αλλά παράλληλα αναπτύσσουν αίσθημα αυτοεκτίμησης και υπευθυνότητας μέσα από έκφραση και βιωματικές δραστηριότητες.

Οι θεματικές του προγράμματος ήταν  11 οι οποίες ήταν κατανεμημένες σε τρεις ενότητες:

 Α. Προαγωγή κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης

1) Αναγνώριση συναισθημάτων, 2) αυτογνωσία, 3) αυτοδιαχείριση, 4) κοινωνική επίγνωση, 5) δεξιότητες σχέσεων, 6)υπεύθυνη λήψη αποφάσεων,

Β. Προαγωγή ανθεκτικότητας

7) αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προκλήσεων, 8) αντιμετώπιση τραυματικών εμπειριών,

Γ. Πρόληψη Προβλημάτων συμπεριφοράς

 9) Αντιμετώπιση εσωτερικευμένων προβλημάτων, 10) αντιμετώπιση εξωτερικευμένων προβλημάτων, 11) αντιμετώπιση συμπεριφορών σε επίπεδο κινδύνου .

Η εμπλοκή των γονέων ήταν εποικοδομητική και απαραίτητη για την εμπέδωση και διαμόρφωση αλλαγής στις στάσεις και συμπεριφορές, καθώς ανάλογες δραστηριότητες οι οποίες επεξεργάστηκαν στο σχολείο , επεκτάθηκαν στο σπίτι μαζί με τους γονείς και είχαμε και ανατροφοδότηση.

Επιτυγχάνεται η γνωριμία με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους αλλά και με τον εαυτό τους, ενισχύοντας την προσωπικότητά τους και καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση.

Επίσης, με την ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και συνεργασίας στην τάξη και προωθείται η καλλιέργεια του σεβασμού και της αποδοχής της διαφορετικότητας.

Οι στρατηγικές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση κάθε επιμέρους στόχου, στο πλαίσιο της ενεργητικής και βιωματικής μάθησης για την υποστήριξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών, είναι οι εξής:

  • κοινωνικές ιστορίες,
  • καταιγισμός ιδεών με συζήτηση ανάμεσα στους μαθητές,
  • βιβλιοπαρουσιάσεις,
  • προβολές ταινιών/βίντεο,
  • παιχνίδι ρόλων,
  • θεατρικό παιχνίδι,
  • εικαστικά εργαστήρια με δημιουργίες των μαθητών, ακολουθούμενα από συζήτηση και έκθεση των έργων σε χώρους του σχολείου και
  • διαλέξεις από ειδικούς επιστήμονες και εκπροσώπους συνεργαζόμενων φορέων

Αποτελέσματα / επίδραση

Αποτελέσματα / επίδραση

-Να αντιμετωπίζουν επιθετική και αντικοινωνική συμπεριφορά, εκφοβισμό και διαδικτυακό εκφοβισμό, ενδοσχολική βία, εθισμό στο διαδίκτυο , στα ηλεκτρονικά παιχνίδια εφαρμόζοντας λύσεις ,  τεχνικές και συγκεκριμένες στρατηγικές   που προτείνονται.

-Οι μαθητές κατάφεραν να συνάψουν πιο ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους, μέσα από τη αναγνώριση και την έκφραση των συναισθημάτων τους.

-Ανέπτυξαν κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες κι έμαθαν πώς να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους.

-Τα παιδιά μπορούν να βρουν τη λύση, η οποία δεν βλάπτει αυτά ή τους άλλους, για αρνητικά συναισθήματα και συμπεριφορές που βιώνουν σε ένα νέο πλαίσιο.

-Συνειδητοποίησαν το αίσθημα της απογοήτευσης που βιώνεται σε μια κατάσταση αποτυχίας ή και κοινωνικής απόρριψης και είναι σε θέση να επιλέξουν μια αποτελεσματική στρατηγική για την αντιμετώπιση της αποτυχίας( σχολικής ή επαγγελματικής) και της απόρριψης.

- Να αναπτύξουν επιμονή, κίνητρα και αφοσίωση σε προσωπικούς και ακαδημαϊκούς στόχους.

-Να βελτιώσουν την αυτοεκτίμηση και αυτό-αποτελεσματικότητά τους.

-Να είναι σε θέση να διαχειρίζονται διαφωνίες και να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές για τη διαχείριση της επικοινωνίας και της αποφασιστικότητας.

-Τα παιδιά είναι σε θέση να δουν τον κόσμο από τη σκοπιά άλλων ανθρώπων που μπορεί να έχουν  ατομικές διαφορές (π.χ.μια συγκεκριμένη  αναπηρία) και να κατανοήσουν από επιλογή διαφόρων τρόπων που μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη.

-Βασική απόρροια του προγράμματος υπήρξε η δημιουργία θετικού κλίματος στη δυναμική της ομάδας και η ενθουσιώδης συμμετοχή τους.

 

 Συνεργασίες

Συνεργασίες

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών (Πρόγραμμα Erasmus + Key Actions 3 )

Τμήμα Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Ακράτας

Κοινότητα Κραθίου

 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Χαρίκλεια Μαμωνά, Αγγελική Κατούφα, Αγγελική Τσαφογιάννη

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Δημοσίευση σε ιστοσελίδα του σχολείου

Δημοσίευση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολείου

Ανάρτηση στον ψηφιακό τόπο του σχολείου στο Facebook


Στόχος δράσης

Η βελτίωση της ψυχικής υγείας τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενίσχυσης της ευημερίας των μαθητών, βελτιώνοντας τη στάση απέναντι στον εαυτό τους, στους άλλους και στη μάθηση και μειώνοντας τα αρνητικά συναισθήματα και τα προβλήματα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση των μαθητών με ποικίλες καταστάσεις της ζωής, τη γνωριμία με τον εαυτό τους και την απόκτηση δεξιοτήτων, έτσι ώστε να μπορούν να υιοθετούν θετικές στάσεις και συμπεριφορές στη ζωή τους. Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην τάξη, καθώς και η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης αποτελούν επιπλέον βασικούς στόχους.

Χρόνος δράσης

6 μήνες- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 5Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας