menu

Σύνδεση | Εγγραφή

18ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ψηφιακές αφηγήσεις για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Ψηφιακές αφηγήσεις για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

18ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Οκταθέσιο δημοτικό σχολείο στη Δυτική Θεσσαλονίκη.Το σχολείο μας είναι ανοικτό στην κοινωνία και προσανατολισμένο στην καλλιέργεια του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Στο σχολείο μας οι μαθητές μαθαίνουν να μαθαίνουν, να παίζουν, να αυτοβελτιώνονται, να εξελίσσονται σε ενεργούς πολίτες με κριτική σκέψη, υπευθυνότητα, κοινωνικές ευαισθησίες, ενσυναίσθηση και αγάπη για τους συμμαθητές τους και όλους τους ανθρώπους σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό μαθησιακό περιβάλλον. Επίσης, στοχεύουμε στην καλλιέργεια στάσεων στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης κοινωνικής συμμετοχής και της συνειδητής ανάληψης πρωτοβουλιών για συγκεκριμένες δράσεις, ώστε οι μαθητές να νοιάζονται και να δρουν.


Διευθυντής Σχολείου

Ιωάννα Σαρρούδη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Με αφορμή τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών της Δ΄ τάξης του σχολείου μας στο πρόγραμμα Σχολικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Οδυσσέας 2022» τα παιδιά συνεργάστηκαν με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ασημίου, Ηρακλείου, Κρήτης και με την αρωγή και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Αγγίδου Χρυσή, δασκάλα της Δ΄ τάξης του 18ου Δημοτικού Ευόσμου, Μπαρμπάτση Κωνσταντίνου, πληροφορικός του 18ου Δημοτικού Ευόσμου και Τάσιου Ιωάννη, δάσκαλος της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Ασημίου, δημιούργησαν ψηφιακές αφηγήσεις.

Οι ψηφιακές αφηγήσεις ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας των παιδιών των δύο σχολείων. Το θέμα τους ήταν η ασφαλής πλοήγηση και η δημιουργικότητα στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, τα παιδιά των δύο σχολείων χωρίστηκαν σε τρεις μεικτές ομάδες (που αποτελούνταν από παιδιά και των δύο σχολείων). Επέλεξαν ένα θέμα σχετικό με την ασφάλεια στο διαδίκτυο (1η ομάδα - προσωπικό δεδομένα, 2η ομάδα – ψευδείς ειδήσεις, 3η ομάδα – αποπλάνηση στο διαδίκτυο) και για να μπορέσουν να συνεργαστούν αξιοποιήθηκε η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα της e-me. Η εκπαιδευτικός Αγγίδου Χρυσή δημιούργησε τρεις κυψέλες, μία για την κάθε ομάδα μέσω της οποίας τα παιδιά των δύο σχολείων επικοινωνούσαν μεταξύ τους, ενώ αναρτούσαν στον τοίχο της κυψέλης τους υλικό σχετικό με τη θεματική τους με στόχο να το μελετήσουν όλα τα μέλη της ομάδας, να αποκτήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο που θα τα οδηγούσε στη δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης και να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους στα υπόλοιπα παιδιά των δύο σχολείων, μέσω τηλεδιάσκεψης, αξιοποιώντας το συνεργατικό εργαλείο της google drive των παρουσιάσεων. Παράλληλα, τα παιδιά αξιοποίησαν εργαλεία της e-me content για να φτιάξουν παιχνίδια, ώστε να τα παρουσιάσουν στην ολομέλεια και να εξασκηθούν παίζοντας πάνω στις νέες γνώσεις.

Στην κατανόηση των θεματικών που επέλεξαν βοήθησε πολύ και η συμμετοχή της Δ΄ τάξης του Δημοτικού Ευόσμου στην Ημέρα Ασφαλούς διαδικτύου (7.2.2022) που διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ

Στη συνέχεια τα παιδιά της κάθε ομάδας αξιοποίησαν την πλατφόρμα της webex, ώστε να συναντιούνται σε πραγματικό χρόνο, εντός του σχολικού πρωινού ωραρίου, και να οργανώσουν την ιστορία τους. Έτσι, άρχισε μία διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ τους, συζητούσαν, μοιράζονταν ιδέες, σκέψεις, εικόνες, με απώτερο στόχο τη δημιουργία της ψηφιακής ιστορίας τους.

Αφού βρήκαν τους ήρωες της ιστορίας τους και όρισαν τον χρόνο, τον τόπο και τα επεισόδια από τα οποία θα αποτελείται αυτή, προχώρησαν στη αποτύπωση της ιστορίας τους ψηφιακά αξιοποιώντας το ψηφιακό εργαλείο Book Creator.

Βασικός σκοπός της δράσης αυτής ήταν η ενθάρρυνση της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των παιδιών μέσω της παιδαγωγικής αξιοποίηση της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Παράλληλα, στόχος του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν τους κινδύνους του διαδικτύου μέσω της διερεύνησης των θεματικών.

Αν και οι τηλεσυναντήσεις της κάθε ομάδας γίνονταν σε χρόνο εντός του πρωινού σχολικού ωραρίου, και παρά τις ποικίλες δυσκολίες, τα παιδιά κατάφεραν να συνεργαστούν και μέσα σε κλίμα αυτοσεβασμού, κατανόησης, υγιούς διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων επιτεύχθηκε ο στόχος του προγράμματος.


Στόχος δράσης

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να συνεργαστούν τόσο μεταξύ τους όσο και με τους μαθητές και τις μαθήτριες του άλλου σχολείου, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, να ερευνήσουν και να μελετήσουν το θέμα της ασφάλειας του διαδικτύου, να συνδυάσουν τις γνώσεις και τις πληροφορίες που θα συλλέξουν, ώστε να παράγουν τις δικές τους ιστορίες, να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο προκειμένου να δημιουργήσουν ελκυστικές αλλά ταυτόχρονα και ουσιαστικές ιστορίες με μηνύματα για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά. Παράλληλα, τα παιδιά να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές τους δεξιότητες, να αντιμετωπίσουν προβληματικές καταστάσεις που θα κληθούν να τις διεκπεραιώσουν, να μάθουν να αυτενεργούν και να αποκτήσουν ενεργητικό ρόλο στη μάθησή τους και τη γνωστική τους ανάπτυξη.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας