menu

Σύνδεση | Εγγραφή

3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

«Προωθώντας την ευημερία των παιδαγωγών μέσω της ενίσχυσης θετικής συμπεριφοράς στην αγωγή πρώιμης παιδικής ηλικίας» (ProW).

«Προωθώντας την ευημερία των παιδαγωγών μέσω της ενίσχυσης θετικής συμπεριφοράς στην αγωγή πρώιμης παιδικής ηλικίας» (ProW).
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Το όραμα του νηπιαγωγείου μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σχολικό περιβάλλον, το οποίο θα υποστηρίζει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, βοηθητικό προσωπικό) ώστε να αναπτύξουν στάσεις, δεξιότητες και αξίες που καθορίζουν και ορίζουν το προφίλ του/της ενεργού πολίτη/ισσας της δημοκρατικής κοινωνίας, στην οποία όλοι είναι αποδεκτοί, χωρίς αποκλεισμούς. «Στο σχολείο μας θέλουμε τα παιδιά μας να εκφράζονται και να νοιώθουν ελεύθερα για να βελτιώνουν τον εαυτό τους».

ΚΟΙΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ

Μέσω του Προγράμματος δίνουμε επίσης έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς στοχεύοντας

 • στην αύξηση της θετικής συμπεριφοράς
 • στη βελτίωση και ενδυνάμωση των ανθρώπινων σχέσεων στο πλαίσιο του σχολείου
 • στη μείωση των αρνητικών συμπεριφορών
 • στην ενίσχυση των κινήτρων και της εμπλοκής των μαθητών/τριων στη μάθηση
 • στη βελτίωση της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης και
 • στη δημιουργία ασφαλέστερου και θετικότερου σχολικού κλίματος.

Στην περίπτωση επαναλαμβανόμενης ανεπιθύμητης συμπεριφοράς παιδιού ή συμπεριφοράς η οποία προκαλεί σοβαρή ενόχληση στο χώρο του σχολείου ακολουθούνται οι πιο κάτω τρόποι διαχείρισης:

 • Επαναφορά παιδιού (π.χ. με βλέμμα ή νόημα)
 • Επαναδιδασκαλία συμπεριφοράς
 • Παιδαγωγικός διάλογος με το παιδί και όλη την ομάδα.
 • Επικοινωνία και συνεργασία σχολείου με γονείς/κηδεμόνες.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Στο σχολείο μας επικεντρωνόμαστε στο να αναγνωρίζουμε τις θετικές συμπεριφορές, δίνοντας έτσι έμφαση στη δημιουργία θετικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και παιδιών. Έχουμε αναπτύξει ένα Σύστημα Επιβραβεύσεων, το οποίο διακρίνεται στα εξής:

 1. ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Το κάθε παιδί έχει τη δική του ατομική καρτέλα. Όταν δείχνει την επιθυμητή συμπεριφορά τότε η εκπαιδευτικός συμπληρώνει ένα κουτάκι. Όταν συμπληρωθεί η κάρτα ανταλλάζεται με μια ατομική επιβράβευση (πχ μετάλλιο).

 1. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΛΕΚΤΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ

Όταν ένα παιδί επιδεικνύει θετική συμπεριφορά, ιδιαίτερα στις δεξιότητες που διδάσκονται και είναι υπό έμφαση, η εκπαιδευτικός του απευθύνει συγκεκριμένο λεκτικό έπαινο π.χ. «Μπράβο που ακολουθείς οδηγίες κι αυτό δηλώνει ευγένεια».

 1. ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Για κάθε θετική συμπεριφορά των παιδιών της τάξης, κερδίζουν μια επιβράβευση. (πχ το αγαπημένο τους παιχνίδι).

 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε το παιδί σας στην υιοθέτηση των αναμενόμενων θετικών συμπεριφορών;

 • Συζητήστε τις αξίες του σχολείου μαζί με το παιδί σας.
 • Ζητήστε από το παιδί σας να συζητήσει παραδείγματα τρόπων που χρησιμοποιεί τους κανόνες στο σχολείο, με βάση αυτές τις αξίες.
 • Ρωτήστε το παιδί σας για τη μέρα του στο σχολείο κάθε μέρα.
 • Διατηρήστε επαφή με τις εκπαιδευτικούς του παιδιού σας.
 • Ενθαρρύνετε το παιδί σας να χρησιμοποιεί κατάλληλη και θετική γλώσσα.
 • Κάντε εξάσκηση με θετικές φράσεις, όπως «Σας παρακαλώ», «Ευχαριστώ» ή «Συγγνώμη»
 • Επιβραβεύστε το παιδί σας όταν επιδεικνύει τις επιθυμητές κοινωνικές συμπεριφορές στο σπίτι, δίνοντας έμφαση στα θετικά (παρά σε αρνητικές συμπεριφορές).

 

Θεωρούμε επίσης σημαντικό παράλληλα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουμε εμείς στο σχολείο να καλλιεργήσετε την αξία της συνεργασίας και στο σπίτι. Προτείνουμε να ζητάτε από τα παιδιά τους  και στο σπίτι να συνεργάζονται σε διάφορες ρουτίνες της καθημερινότητας π.χ. ετοιμασία φαγητού, στρώσιμο τραπεζιού, τακτοποίηση προσωπικών ειδών, δωματίου.

 

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Αναμενόμενα αποτελέσματα η διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών των παιδιών όσον αφορά έννοιες συνεργασία, ευγένεια. Αυτά αναμένεται να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και την αλληλεπίδραση των παιδιών. Σαν προέκταση αναμένεται να έχουμε την βελτίωση της ευημερίας των παιδαγωγών και του γενικότερου σχολικού κλίματος.Συνεργασίες

Συνεργασία με την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαιδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Δήμος Καλαμαριάς σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιοτης Ελλάδας( ΔΙΠΑΕ) συντονίζουντην εφαρμογή του προγράμματος.Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την συμμετοχή έντεκα εταίρων, στην Ελλάδα,την Κύπορου, την Πορτογαλία  και την Ρουμανία.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΕΝΕΧΕΙΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΟΥΪΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΓΚΙΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΟΦΥΤΙΔΟΥ ΑΝΣΤΑΣΙΑ

Στόχος δράσης

Με βάση τις αξίες «Συνεργασία και Ευγένεια» οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας έχουμε αναπτύξει σχέδια μαθήματος, μέσω των οποίων τα παιδιά διδάσκονται συγκεκριμένες κοινωνικές δεξιότητες. Στόχος μας, όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλα τα παιδιά να μιλούν μια κοινή γλώσσα όσο αφορά στην επιθυμητή συμπεριφορά και για αυτό τον σκοπό είναι σημαντικό και εσείς οι γονείς να είστε συμμέτοχοι σε αυτή την προσπάθεια.

Χρόνος δράσης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 -ΜΑΪΟΣ 2023

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 11

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας