menu

Σύνδεση | Εγγραφή

6ο ΔΣ Νέας Ιωνίας

Συνεργατικά Προγράμματα

Πρωτοβουλία

Πράσινα αποτυπώματα

Πράσινα αποτυπώματα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Οι μαθητές/τριες μέσα από ομαδοσυνεργατικές δράσεις αντιλαμβάνονται τις συνέπειες που έχει το αποτύπωμά τους στο περιβάλλον. Διαμορφώνουν ένα πράσινο αποτύπωμα με μηδενική επιβάρυνση στο περιβάλλον μέσα από την υιοθέτηση πράσινων συνηθειών και τη διάχυση των πράσινων συνηθειών τους στην κοινότητα.

Δραστηριότητα 1: Γνωριμία των συνεργατών

Αρχικά, οι μαθητές και οι μαθήτριες των συνεργαζόμενων σχολείων γνωρίστηκαν μεταξύ τους με διάφορες δράσεις, μεταξύ των οποίων και η ανταλλαγή αλληλογραφίας, προκειμένου να δημιουργηθούν διακρατικές ομάδες συνεργασίας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρουσίασαν το σχολείο τον τόπο και τη χώρα τους και αντάλλαξαν μηνύματα προκειμένου να γνωριστούν καλύτερα.

Δραστηριότητα 2: Λογότυπο και μασκότ του έργου

Το επόμενο βήμα ήταν να σχεδιάσουν όλοι μαζί το λογότυπο και τη μασκότ του έργου και να ψηφίσουν ποια από αυτά θα αντιπροσωπεύσουν το έργο. Σε ό,τι αφορά το λογότυπο του έργου, αποφάσισαν να συμπεριλάβουν κοίτα 4 λογότυπα που είχαν ψηφίσει οι μαθητές και οι μαθήτριες.

 Δραστηριότητα 3: Κάδοι ανακύκλωσης

Το επόμενο βήμα ήταν να συζητήσουν για τη σημασία της ανακύκλωσης και για τον λόγο αυτό, κατασκεύασαν τους δικούς τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης για χαρτί πλαστικό και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά.

 Δραστηριότητα 4: Έρευνα

Διεξήγαγαν μία μεγάλη έρευνα, στην οποία έλαβαν μέρος μαθητές και από άλλες τάξεις των συνεργαζόμενων σχολείων, σχετικά με τα απορρίμματα, την επαναχρησιμοποίηση τους αλλά και την ανακύκλωση. Τα αποτελέσματα της έρευνας συγκεντρώθηκαν και παρουσιάστηκαν όλοι καλά, με σκοπό να γίνει η ενημέρωση των αποτελεσμάτων αυτόν στη σχολική κοινότητα: 

https://docs.google.com/document/d/1A1RxuyR8Kg4f0f_qg2y1MDOf76rCv8_g/edit?usp=sharing&ouid=104958425453832976497&rtpof=true&sd=true

Δραστηριότητα 5: Μάθημα κατασκευής χαρτιού

Σε επόμενο στάδιο, οι συνεργάτες συναντήθηκαν εκ νέου διαδικτυακά, προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δομετίου να παρουσιάσουν τα βήματα σύμφωνα με τα οποία όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία θα κατασκεύαζαν το δικό τους χειροποίητο χαρτί.

https://youtu.be/smjBEHCmS6M

 Στους χειροποίητους κάδους ανακύκλωσης τους μήνες από το Νοέμβριο έως και τον Φεβρουάριο, οι μαθητές και οι μαθήτριες συνέλεγαν χαρτί, το οποίο και ανακύκλωσαν προκειμένου να δημιουργήσουν νέο.

To επόμενο βήμα είναι όλοι οι συνεργάτες να φτιάξουμε τον χαρτοπολτό.

Προσθέσαμε 

  1. νερό
  2. λίγο χρώμα 
  3. λίγη κόλλα ατλακόλ

Επόμενο βήμα είναι να απλώσουμε τον χαρτοπολτό στις σίτες που φτιάξαμε:

Δραστηριότητα 6: Πασχαλινές κάρτες με χειροποίητο χαρτί

Με το χαρτί που έφτιαξαν, δημιούργησαν πασχαλινές κάρτες, τις οποίες και αντάλλαξαν μέσω ταχυδρομείου.

Με τη δράση αυτή, αντιλήφθηκαν την αξία της ανακύκλωσης, αλλά και τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης υλικών, τα οποία έως τότε θεωρούνταν απορρίμματα και θα κατέληγαν σκουπίδια. Στη δράση αυτή, και προκειμένου να γίνει ευαισθητοποίηση όλων των μαθητών τους των σχολείων, συμμετείχαν και άλλες τάξεις, όπως για παράδειγμα το τμήμα Γ2 του 6ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας. 

Δραστηριότητα 7: Ανάγνωση βιβλίου

Μία ακόμα δράση η οποία έλαβε χώρα στα πλαίσια του συνεργατικού έργου ήταν η ανάγνωση και αξιοποίηση βιβλίων που σχετίζονται με το περιβάλλον. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων διάβασαν το βιβλίο "Να το πάρει το ποτάμι;" Το βιβλίο αναφέρεται στη μόλυνση των ποταμών. Οι μαθητές και οι μαθητές των σχολείων, σε τηλεδιάσκεψη που έκαναν, αναφέρθηκαν στα κύρια σημεία του και συζήτησαν για τα προβλήματα που δημιουργεί ο άνθρωπος στη φύση, όπως την μόλυνση των νερών. Το βιβλίο πραγματεύεται επίσης ζητήματα ισότητας των 2 φύλων και τη φτώχεια. Οι δασκάλες των τμημάτων βοήθησαν στη διεξαγωγή της συζήτησης, κάνοντας ερωτήσεις εναλλάξ στους μαθητές των σχολείων. 

Δραστηριότητα 8:  Κατασκευή διαδραστικής εικόνας με τους 17 ΣΒΣ

Στα πλαίσια του έργου, οι συνεργάτες ενημερώθηκαν με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και δημιούργησαν έναν διαδραστικό πίνακα καθώς και ένα μικρό βιβλιαράκι με τους 17 στόχους. 

https://www.thinglink.com/scene/1558924718168342530

Δραστηριότητα 9:  Κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού

Μία άλλη δραστηριότητα ήταν η δημιουργία ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού, το οποίο δημιουργήθηκε συνεργατικά. Το ένα σχολείο δημιούργησε τις κάρτες, το άλλο έφτιαξε τους κανόνες του παιχνιδιού, το άλλο σχολείο έφτιαξε το ζάρι και η Ειδική Μονάδα κατασκεύασε το board του παιχνιδιού. Τα σχολεία μέσω τηλεδιάσκεψης έπαιξαν με το παιχνίδι. 

Δραστηριότητα 10:Ψηφιακό βιβλίο με ερωτήσεις

Οι μαθητές και οι μαθήτριες συνεργάστηκαν προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό βιβλίο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικά με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. 

https://www.storyjumper.com/book/read/131429202/625bdd81ebb00

Δραστηριότητα 11: Ψηφιακό παιχνίδι

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της ειδικής μονάδας του Αγίου Δομετίου έφτιαξαν ένα ψηφιακό παιχνίδι με το εργαλείο quizlet, με το οποίο έπαιξαν Όλοι οι μαθητές.

https://take.quiz-maker.com/QS2L5JN4R

Δραστηριότητα 12: Ψηφιακό λεξικό

Επιπλέον, κατασκευάστηκε συνεργατικά ένα λεξικό το οποίο περιέχει το βασικό λεξιλόγιο που σχετίζεται με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και περιέχει παιχνίδια εμπέδωσης. 

https://quizlet.com/_bct9b0?x=1jqt&i=1bpf8p


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα τελικά προϊόντα του έργου ήταν: 1) Η έρευνα των 4 σχολείων 2) Η κατασκευή χαρτιού και η ανταλλαγή καρτών με το χειροποίητο χαρτί 3) Η δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τους 17 ΣΒΑ 4) Το επιτραπέζιο παιχνίδι με τους 17 ΣΒΑ  5) Η δημιουργία λεξικού και ψηφιακού παιχνιδιού με τους 17 ΣΒΑ  6) Η δημιουργία ψηφιακού παιχνιδιού με το Quizlet 7) Το ψηφιακό βιβλίο με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τους 17 ΣΒΑ.

Οι μαθητές/τριες μοιράστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας και ενημέρωσαν τους γονείς τους για την αξία της ανακύκλωσης. Έγραψαν άρθρα στη μαθητικής τους εφημερίδα και στον ιστότοπο του σχολείου τους. Το έργο παρουσιάστηκε και στο συνέδριο eTwinning που έλαβε χώρα στην Κύπρο.

Η ενασχόλησή με το έργο “Πράσινα αποτυπώματα” και με τους 17 ΣΒΑ ευαισθητοποίησε τους μαθητές και τις μαθήτριες σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, την αποφυγή μόλυνσης του νερού, τη σημασία της ανακύκλωσης και της μείωσης των απορριμμάτων, καθώς και την ισότητα των 2 φύλων.

Επιπλέον, οι μαθητές του Α' ΔΣ Αγίου Δομετίου παρουσίασαν τις δράσεις κατασκευής χαρτιού σε όλες τις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου τους και η μασκότ "Διαχειρισούλα" επισκέφτηκε όλες τις τάξεις με το μήνυμα για την ανακύκλωση. Επίσης, έγινε ανταλλαγή μασκότ ανάμεσα στα σχολεία της Κύπρου και την Ελλάδας. μαζί με τα μηνύματα για τη σωστή διαχείριση απορριμμάτων.

Οι μαθητές/τριες του 6ου ΔΣ Νέας Ιωνίας επίσης έκαναν διάχυση της ανακύκλωσης και κατασκευής χαρτιού με το άλλο τμήμα της Γ' τάξης, προκειμένου να γίνει ενημέρωση περί της υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής υλικών.

Η ενεργή εμπλοκή τους βοήθησε στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης σε περιβαλλοντικά θέματα και στην ανάπτυξη ατομικής ευθύνης, κάνοντας τους μαθητές υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες που αναλαμβάνουν οι ίδιοι δράση σε θέματα ζωής.Συνεργασίες

Όλες οι δραστηριότητες του έργου ήταν συνεργατικές. Κάθε προϊόν που δημιουργήθηκε, ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας διότι κάθε σχολείο αναλάμβανε ένα μέρος αυτού του τελικού προϊόντος. Οι μαθητές όλων των σχολείων επικοινωνούσαν μέσω τηλεδιάσκεψης και μέσω του Twinspace, προκειμένου να εργαστούν μαζί.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Σταυρούλα Λαδά-6ο ΔΣ Νέας Ιωνίας, Μαρία Μιχαήλ Κολλύφα-Α' ΔΣ Αγίου Δομετίου Λευκωσίας, Μελίνα Κασάπη-Α' ΔΣ Αγίου Δομετίου Λευκωσίας (Ειδική μονάδα), Ανδριανή Χριστοδούλου-ΔΣ Κοφίνου Λάρνακας

Στόχος δράσης

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του έργου είναι: 1. Η ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος 2. Ο προβληματισμός για τις δικές μας ευθύνες γύρω από τη μόλυνση του περιβάλλοντος 3. Η αλλαγή στις συνήθειες σχετικά με τα απορρίμματα, όπως η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση 4. Η δραστηριοποίηση γύρω από το μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνουμε 5. Η γνωριμία με τους 17 στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης και η ενεργή εμπλοκή μας στην επίτευξή τους 6. Η καλλιέργεια της επικοινωνίας 7. Η ανάπτυξη της συνεργασίας 8. Η βελτίωση της δημιουργικότητας 9. Η εφαρμογή της κριτικής σκέψης σε περιβαλλοντικά θέματα και στην ανάπτυξη ατομικής ευθύνης.

Χρόνος δράσης

Από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2022

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας