menu

Σύνδεση | Εγγραφή

2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

Συνεργατικά Προγράμματα

Πρωτοβουλία

Our GREEN podcast

Our GREEN podcast
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 οι μαθητές μας συμμετείχαν σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα E-twinning με τίτλο “Our GREEN podcast”. Το έργο μας ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs), ιδιαίτερα εκείνους που αφορούν στην καλύτερη και βιωσιμότερη περιβαλλοντική πραγματικότητα για όλους. Σκοπός του προγράμματος ήταν να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες για το μείζον πρόβλημα της μόλυνσης της Γης και να τους παράσχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Επίσης, τους δόθηκε η δυνατότητα να ενημερώσουν την κοινότητα για αυτά τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να προσπαθήσουν να παρέχουν λύσεις.

Πιο αναλυτικά οι μαθητές ασχολήθηκαν με τις εξής ενότητες: 

 • Save the water
 • Reduce, reuse, recycle
 • Save forests
 • Stop air pollution
 • Save the animals
 • Environmental tips
 • Earth Day

Κάθε ενότητα είχε διάρκεια ενός μήνα. Στο τέλος κάθε ενότητας οι μαθητές των σχολείων ανέλαβαν με σειρά να συνοψίσουν τα όσα χρήσιμα έμαθαν δημιουργώντας ένα podcast. Μπορείτε να ακούσετε όλα τα podcasts στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

https://open.spotify.com/playlist/1Kz9Q7dWuTa1106scu2WUQ?si=68b70d18927c4add

Επιπρόσθετα, στο τέλος κάθε ενότητας προέκυψαν τα εξής συνεργατικά προϊόντα : 

Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται αναλυτικά στη διαδραστική παρουσίασή μας που διαθέτει όλους τους απαραίτητους ενεργούς συνδέσμους. 


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα αποτελέσματα του έργου δημοσιοποιούνται στις ιστοσελίδες των σχολείων-συνεργατών, στους γονείς με παρουσιάσεις και ενημερώσεις, στην ευρύτερη κοινότητα με αναρτήσεις σε έντυπες και ηλεκτρονικές τοπικές εφημερίδες.

Οι μαθητές μέσω του προγράμματος καλλιέργησαν σημαντικές δεξιότητες του 21ου αιώνα, που σχετίζονται με την συνεργασία, την επικοινωνία, την ομαδικότητα, την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα για την υλοποίηση κοινών στόχων με όχημα τις Νέες Τεχνολογίες.  Εξοικειώθηκαν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεβασμό προς τους άλλους ανθρώπους και τον σεβασμό προς το περιβάλλον. Επιπλέον, οι μαθητές υιοθέτησαν θετικές στάσεις και συμπεριφορές και ανέπτυξαν το αίσθημα της συλλογικής και κοινωνικής ευθύνης. Ανέλαβαν ενεργό ρόλο συμμετέχοντας σε λήψεις αποφάσεων της σχολικής κοινότητας, προωθώντας τα αποτελέσματα του έργου τους και ενημερώνοντας με δράσεις διάχυσης τα μέλη της σχολική κοινότητας.

https://blogs.sch.gr/2dimmesol/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057042824995&locale=el_GR

Όπως είπαμε και παραπάνω σε κάθε ενότητα προέκυψαν συνεργατικά προϊόντα τα οποία αποτέλεσαν προϊόν διάχυσης : Συνεργασίες

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου συνδιοργάνωσε αυτό το έργο με τα εξής σχολεία:

 • Δημοτικό Σχολείο Δρυμού Αιτωλοακαρνανίας - Παρουσίαση Εταίρου
 • 2ο ΔΣ Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκη - Παρουσίαση Εταίρου
 • Jičín Primary School Τσεχίας
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Żywcu Πολωνίας
 • Erenköy Zeki Altındağ Secondary School Ικόνιο Τουρκίας
 • Orhangazi Secondary School Άγκυρα Τουρκίας

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κατσιμάρδου Βαλεντίνα, Γαρίδα Κωνσταντίνα, Νικολάου Έλενα, Małgorzata Śleziak, Radka Keršlágerová, TUĞBA İBİŞ, Meryem Özkan Arslan, Cecilie Ondráčková

Στόχος δράσης

Οι μαθητές να ασχοληθούν με το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Να ευαισθητοποιηθούν και μέσω δράσεων να κινητοποιηθούν, ώστε να αναλάβουν δράση για την προστασία του πλανήτη. Να ενημερώσουν την ευρύτερη κοινότητα για τα ζητήματα αυτά. Να εργαστούν με τους εταίρους τους για έναν κοινό σκοπό. Τέλος, να καλλιεργήσουν ήπιες δεξιότητες.

Χρόνος δράσης

Οκτώβριος 2023 - Μάιος 2024

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας