menu

Σύνδεση | Εγγραφή

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

¨όσον το επ’ εμοί …¨ (Φράση του Ρήγα Φεραίου: «όσο μου αναλογεί, όσο περνάει από το χέρι μου»)

¨όσον το επ’ εμοί …¨ (Φράση του Ρήγα Φεραίου: «όσο μου αναλογεί, όσο περνάει από το χέρι μου»)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

Το μαθητικό δυναμικό του σχολείου μας, αποτελείται από 50% ποσοστό μαθητών Ρομά, 20% Αλλοδαπών και το υπόλοιπο ποσοστό από μαθητές που προέρχονται στην πλειοψηφία τους από αγροτικό οικογενειακό περιβάλλον χωρίς τα ΄΄γράμματα΄΄ να αποτελούν προτεραιότητα. Εδώ και κάποια χρόνια υιοθετήσαμε συνθήκες Απελευθερωτικής παιδείας κατά την έννοια που της δίνει ο Freire, αυτή του «ουσιαστικού καλέσματος του σχολείου, προς τους μαθητές του, (τους γονείς τους, τους εκπαιδευτικούς, την τοπική κοινότητα, ) να συμμετέχουν στη χαρά της δημιουργίας αφού τους εξασφαλίσει τα εργαλεία» . Σ' αυτά τα πλαίσια συμμετέχουμε σε προγράμματα Erasmus+, έχουμε αναγάγει τη θεατρική και εικαστική αγωγή, την περιβαλλοντική και αειφορική εκπαίδευση σε πολυεργαλεία Άτυπης Μάθησης και καλλιέργειας πολιτισμού, κοινωνικής παρέμβασης και δράσης καθώς και αποδοχής της ετερότητας.


Διευθυντής Σχολείου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΒΟΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η προσπάθειά μας περιλαμβάνεται στην Ιδέα της «Διατήρησης-Αλλαγής». Η αειφορική κατεύθυνση της εκπαίδευσης είναι μια έννοια πολύ πιο περιεκτική από τις αναφορές στο φυσικό περιβάλλον, τονίζει το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελεύθερη έκφραση, στην ελευθερία και αυτογνωσία (ατομική και εθνική) αλλά ταυτόχρονα και το σεβασμό στη διαφορετικότητα (εθνική, πολιτιστική, ατομική) , την Ειρήνη και την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη (διαπολιτισμικότητα-πλουραλισμός). Υπό αυτή την έννοια, μια «αναγεννητική-αναζωογονητική» ματιά της Χάρτας του Ρήγα, του περιεχομένου, των ιδεών και των συμβολισμών της, θα προσφέρει κατανόηση και συνέχεια στους διαχρονικούς αγώνες του ανθρώπου για Ελευθερία, Πρόοδο, Κοινωνική Δικαιοσύνη, και θα δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις στα σημερινά σχετικά ερωτήματα και τους σύγχρονους προβληματισμούς.

Βασική ιδέα επεξεργασίας και συζήτησης η ανάγκη διαφύλαξης, διατήρησης και προστασίας παντός είδους ¨τιμαλφή¨ (ιδέες, συναισθήματα, πρόσωπα, αντικείμενα …), από κάθε μορφής εχθρικών δυνάμεων.

Μέσο, η εικαστική αγωγή και αντικείμενο διαπραγμάτευσης το έργο της Αλεξάνδρας Αθανασιάδη, «Χειρόγραφα- θώρακες».

Στο έργο της Αθανασιάδη αποκαλύπτεται και τονίζεται το ευάλωτο εσωτερικό της ανθρώπινης ψυχής, η οποία υπόκειται μεν σε φυσική φθορά, αλλά διατηρεί μια πνευματικότητα, που μας εκτίθεται μέσα από το άναρχο ξεδίπλωμα συναισθημάτων και σκέψεων, μέσα από τη γραφή του Κ .Π. Καβάφη, που ρέουν από τα ενσωματωμένα χειρόγραφα. Όλη αυτή η αναφορά στον εσωτερικό κόσμο με τον οποίο χτίζεται το ¨εγώ¨ του καθενός και η προσπάθεια να παλέψει, να προχωρήσει. Στον αντίποδα του ¨εγώ¨ βρίσκεται το Μακρυγιάννικο ¨εμείς¨  του συλλογικού αγώνα, για να παλέψει, να προχωρήσει η κοινωνία στο σύνολό της (εθνική, πανανθρώπινη …).

Οι, κάθε φορά. «εχθρικές δυνάμεις» προσδιορίζουν και την ανάγκη καθώς και το περιεχόμενο διαφύλαξης, διατήρησης και ασφαλούς παράδοσης στους τελικούς παραλήπτες (στην περίπτωσή μας, τους Έλληνες πατριώτες και όχι μόνο- όλους τους υπόδουλους στον οθωμανικό ζυγό).

Μεσολαβώντας μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (παρουσίαση της Χάρτας και των μυστικών συμβόλων της, από τη Λήδα Βαρβαρούση, αντιστοιχίσεις αισθητικές και νοηματικές ανάμεσα στα δυο, υπό διερεύνηση θέματα,- το ¨εγώ¨ και το ¨εμείς¨ ,…), αξιοποιώντας πτυχές των θεμάτων μας στην υπηρεσία γνωστικών αντικειμένων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης, Γεωγραφίας, Ιστορίας …, καταλήξαμε στο τελικό προϊόν – αποτύπωμα επιτυχούς εικαστικού αποτελέσματος και κατανόησης των στόχων που ετέθησαν: τη δημιουργία του δικού μας θώρακα – γιλέκου προστασίας , διαφύλαξης και διατήρησης, με τη χρήση και αξιοποίηση υλικών (και περιεχομένου) που συντάσσονται με τις οικουμενικές έννοιες της γης και της παράδοσης και μεταφέρουν ένα μήνυμα με έμφαση στην περιβαλλοντική και πολιτισμική βιωσιμότητα..


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα αποτελέσματα προσδιορίζονται από μια ισορροπία  ανάμεσα στην κατανόηση και κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου, τοποθέτησής του στο χρόνο (Ιστορία) και στο χώρο (Γεωγραφία), προσδιορισμού της ανθρώπινης εξέλιξης και διεκδικητικού πλαισίου (Ανθρώπινα Δικαιώματα), μέσα από την αξιοποίηση των εικαστικών έργων (της Αθανασιάδη και του δικού μας), τόσο ως πλαίσιο και αντικείμενο μάθησης τα ίδια, όσο και ως μέσο διδασκαλίας , καθώς και στο βαθμό που ενεπλάκησαν και αναδείχθηκαν στοιχεία αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης στην όλη μαθησιακή-διδακτική διαδικασία.

Ειδικότερα (και ενδεικτικά)

 

  • Απέκτησαν βασικές γνώσεις και τεχνικές διερεύνησης και ανάλυσης έργων τέχνης που στηρίζονται στη βιωσιμότητα (υλικά, - επιλογή, χρήση τεχνικές, - διαχείριση …) και την αειφόρο μνήμη, (Η Χάρτα του Ρήγα, ανθρώπινα δικαιώματα, ιδέες, συμβολισμοί …).
  •  Καλλιέργησαν νοητικές ικανότητες (διερεύνησης, ανάλυσης, κριτικής σκέψης…) που είναι απαραίτητες για  την επεξεργασία, νοηματοδότηση και αξιοποίηση των οπτικών και λεκτικών πληροφοριακών δεδομένων, των ιστορικών γεγονότων, το ρόλο των ατόμων στην εξέλιξη της Ιστορίας, αλλά και της εξέλιξης και προόδου της κοινωνίας (από τη Χάρτα του Ρήγα στην Επαυξημένη Πραγματικότητα) και του ανθρώπινου αποτυπώματος στη φύση .
  • Υπήρξε συναισθηματική ενεργοποίηση και ανάπτυξη του μαθητή καθώς επίσης και υιοθέτηση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών, που θα αποτελέσουν εφόδια για το τώρα αλλά και βάση για την αυριανή κοσμοθεωρία του , ως ενήλικα πολίτη, με προσανατολισμό στην Παγκόσμια πολιτότητα και την περιβαλλοντική συνειδητότητα..
  • Καλλιεργήθηκαν και αναπτύχθηκαν δεξιότητες, που οδήγησαν τους μαθητές μέσα από συνθετικές ενέργειες και αφομοιωτικές διαδικασίες να δημιουργήσουν και να παράγουν δικά τους έργα (ομαδικά-συνεργατικά με την ευδιάκριτη συμβολή του καθένα) αποτελέσματα και έργα.


Συνεργασίες

ΠΤΔΕ του Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα “CARE - Connecting Art with REal life issues” Erasmus+

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη

Λίδα Βαρβαρούση (συγγραφέας – εικονογράφος)

Δίκτυο Αειφορίας 3ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας

Λαογραφικό Μουσείο Αμπελακίων

Λαογραφικό Μουσείο «Γιώργη Μελίκη»

Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δημήτρης Κατσαβός, Σοφία Αναγνώστη, Σπυριδούλα Κωτούλα

Στόχος δράσης

Μέσα από βιωματικές διαθεματικές προσεγγίσεις, οι μαθητές να κατανοήσουν ολιστικά (γνώση/εμπειρία-βίωμα/δημιουργία) το αντικείμενο της μάθησης- διδασκαλίας (Η Χάρτα του Ρήγα-Ανθρώπινα Δικαιώματα), του ιστορικού γεγονότος και της διαχρονικής (προσαρμοσμένης) σημασίας του στο σήμερα και τις σύγχρονες δομές, μέσα από ισόρροπες (γνωστικά, συναισθηματικά, ψυχοκινητικά) δραστηριότητες βιωματικής γνώσης, αναζήτησης, οργάνωσης, συμμετοχής, διερεύνησης, συσχέτισης, σύνδεσης και ανάλυσης επιλεγμένων έργων τέχνης (υλικά, τεχνοτροπία, ιδέες, μηνύματα, συμβολισμοί) και σύνθεσης δικών τους, που στο σύνολό τους, υπηρετούν στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας.

Χρόνος δράσης

Σχολικό έτος: 2020-21 (στα φωτεινά και συμπυκνωμένα, από άποψη δράσεων, κενά της διά ζώσης συμμετοχής στη σχολική ζωή). Κάποιες δράσεις, κυρίως διάχυσης, θα μέσα στο Μάιο -Ιούνιο.γίνουν

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας