menu

Σύνδεση | Εγγραφή

1ο Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας

Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Όλος ο κόσμος στα χέρια μας!

Όλος ο κόσμος στα χέρια μας!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Η ενότητα Δ του μαθήματος της Γεωγραφίας της Στ’ τάξης με τίτλο Οι ήπειροι διδάχθηκε και ολοκληρώθηκε με τη μέθοδο project. Οι 22 μαθητές της Στ’ τάξης χωρίστηκαν σε έξι ομάδες των τριών και τεσσάρων ατόμων, κάθε μία από τις οποίες ανέλαβε από μία ήπειρο, εκτός της Ανταρκτικής. Κάθε ομάδα σχεδίασε και ζωγράφισε την ήπειρο που είχε αναλάβει σε ένα ή περισσότερα χαρτόνια. Πάνω σε και γύρω από την εικαστική απεικόνιση της κάθε ηπείρου οι μαθητές είχαν τοποθετήσει κείμενο σε αποκόμματα χαρτιών, με σημαντικές πληροφορίες για την εκάστοτε ήπειρο, οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν σε έξι θεματικές ενότητες:

  1. Γεωγραφική θέση (από ποιες θάλασσες/ωκεανούς περιβάλλεται, με ποιες χώρες συνορεύει)
  2. Οριζόντιος και κάθετος Διαμελισμός (βουνά, ποτάμια, λίμνες κλπ.)
  3. Φυσικό περιβάλλον (κλίμα, ζώνη, βλάστηση, χλωρίδα, πανίδα, ύπαρξη κάποιας ερήμου και πώς επηρεάζει το φυσικό περιβάλλον)
  4. Πολιτισμός: μνημεία-αξιοθέατα-φαγητό-ήθη-έθιμα-παραδόσεις-παραγωγή αγαθών και υλών-θρησκείες
  5. Πληθυσμός και πυκνότητα πληθυσμού-χαρακτηριστικά ανθρώπων-φυλές
  6. Σχέσεις κρατών-μελών σύμφωνα με την Ιστορία μέχρι και σήμερα

Απώτερος στόχος του project ήταν οι μαθητές να ενώσουν όλες τις ηπείρους μαζί, δημιουργώντας έναν αυτοσχέδιο παγκόσμιο χάρτη, ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμεύσει σε κάθε άνθρωπο που θα ήθελε να μάθει βασική παγκόσμια Γεωγραφία, να αποκτήσει ενδιαφέρουσες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις ή και σε κάθε άνθρωπο που θα ήθελε να επιλέξει έναν προορισμό για ταξίδι ψυχαγωγίας και αναψυχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λόγος που η Ανταρκτική δε συμπεριλήφθηκε στον αυτοσχέδιο παγκόσμιο χάρτη των μαθητών ήταν γιατί σε κάποιες από τις προαναφερθείσες θεματικές ενότητες (π.χ. θεματική ενότητα 2, 4, 5, 6) δεν υπήρχε πληθώρα πληροφοριών και υπήρξε η φιλοσοφία η συμμετοχή και η δουλειά όλων των μαθητών να είναι ισότιμη. Επιπλέον το σχολικό βιβλίο, το οποίο αποτέλεσε μία από τις βασικότερες πηγές αναζήτησης πληροφοριών από τους μαθητές, δεν περιλαμβάνει την Ανταρκτική. Καθώς η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση σχετίζεται με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. για το 2023 Ποιοτική Εκπαίδευση βασικός πυλώνας της οποίας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση (Tonegawa, 2022) και δεδομένου ότι δεν είχαν πάντοτε όλοι οι μαθητές την ευκολία άμεσης πρόσβασης στο διαδίκτυο, επομένως αξιοποιούσαν το σχολικό τους εγχειρίδιο, θεωρήθηκε δίκαιο και ισότιμο από την εκπαιδευτικό της τάξης να παραμείνει η Ανταρκτική εκτός του project. Ωστόσο, οι μαθητές, σε ξεχωριστές διδακτικές από την τέλεση του project ώρες, μοιράστηκαν μέσα στην τάξη διάφορες πληροφορίες που προθυμοποιήθηκαν να βρουν για την Ανταρκτική από έντυπες ή ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες και έπειτα ακολούθησε εκτενής συζήτηση.

Κατά την έναρξη του project (Δεκέμβριος 2022) η δασκάλα της τάξης μοίρασε στα παιδιά ένα φύλλο εργασίας ομαδοσυνεργατικής δουλειάς (επισυνάπτεται αυτούσιο παρακάτω). Μέσα σε αυτό αναγράφονταν οι θεματικές ενότητες σχετικά με τις πληροφορίες που θα έπρεπε να αναζητήσουν οι μαθητές, μία ενότητα στην οποία θα κατέγραφαν ποια ή ποιες θεματικές ενότητες θα αναλάμβανε κάθε μέλος κάθε ομάδας, σε ποιες πηγές αναζήτησης δεδομένων θα ανέτρεχαν, οι προθεσμίες αποπεράτωσης κάθε δραστηριότητας-αρμοδιότητας που είχαν να επιτελέσουν (για να μην είναι το φύλλο εργασίας πολύ μεγάλο σε έκταση και ποσότητα και για να εστιάσουν στη σημαντική πληροφορία, η κάθε αρμοδιότητα που τους ανατίθετο, καταγραφόταν σε σχετικό τετράδιο καθηκόντων), η ημερομηνία της τελικής παρουσίασης του χάρτη και οι αλληλεπιδραστικές ερωτήσεις που θα έκανε η κάθε ομάδα στις υπόλοιπες ομάδες, αξιοποιώντας κάποιο εργαλείο web 2.0 (π.χ. Kahoot!), προκειμένου να διαπιστωθεί με παιγνιώδη τρόπο ποιες σημαντικές πληροφορίες συγκράτησαν όλοι οι μαθητές της τάξης για όλες τις ηπείρους ξεχωριστά.

Οι μαθητές εργάστηκαν ατομικά, μα κυρίως ομαδικά αναζητώντας πληροφορίες για την ήπειρο της ομάδας τους από διάφορες πηγές όπως το σχολικό τους βιβλίο, φυλλάδια με πληροφορίες από έγκυρες πηγές που τους είχε διαμοιράσει η εκπαιδευτικός της τάξης, εγκυκλοπαίδειες και περιοδικά (π.χ. National Geographic) σε έντυπη μορφή και διαδικτυακές πηγές, όπως το google scholar, ιστοσελίδες με εκπαιδευτικό περιεχόμενο και εικονικές περιηγήσεις π.χ. Γεωγραφικοί, National Geographic kids, Google Earth, UNESCO και άλλα σχετικά ψηφιακά αποθετήρια.

Στο τέλος κάθε προθεσμίας και αφού κάθε μέλος κάθε ομάδας είχε βρει πληροφορίες για τη θεματική ενότητα ή τις θεματικές ενότητες που είχε αναλάβει, τα μέλη των ομάδων κάθονταν στην τάξη ανά ομάδες και επέλεγαν τις πληροφορίες που θα τοποθετούσαν στον χάρτη. Τις αποκωδικοποιούσαν, τις συνέθεταν όλες μαζί και έφτιαχναν ένα αρχείο με αποκόμματα των εκτυπωμένων αρχείων που είχαν φέρει – τα οποία περιείχαν είτε τις πληροφορίες αυτούσιες από την πηγή τους, είτε κείμενα που είχαν γράψει τα ίδια τα παιδιά, ιδίως όταν οι πληροφορίες είχαν αντληθεί από έντυπες κυρίως πηγές – για να τα εναποθέσουν πάνω στον χάρτη. Κατά αυτόν τον τρόπο είχαν αποθηκεύσει σε ξεχωριστούς φακέλους, έναν για κάθε θεματική ενότητα, όλες τις πληροφορίες που έβρισκαν σε κάθε αναζήτησή τους.

Για τη δημιουργία του χάρτη οι μαθητές χρησιμοποίησαν διάφορα εύχρηστα υλικά. Στην αρχή αποτύπωσαν σε ρυζόχαρτο το ακριβές σχήμα κάθε ηπείρου. Έπειτα και αφού είχαν κολλήσει το ρυζόχαρτο πάνω σε ένα ή περισσότερα κομμάτια από χαρτόνι, έκαναν το ίδιο με τα κράτη των ηπείρων, πάνω στα οποία σημείωναν πού βρίσκονται η πρωτεύουσα και οι μεγάλες πόλεις τους. Τοποθετούσαν με πινέζες τις οποίες ζωγράφιζαν, τα σημεία στα οποία βρίσκονται μεγάλα ποτάμια, λίμνες, βουνά και οροσειρές, ενώ σχεδίασαν διακριτικά τα στοιχεία του οριζόντιου διαμελισμού τους (π.χ. ακτογραφικά στοιχεία, μεγάλες χερσονήσους κ.ά.). Στο τέλος κολλούσαν γύρω από την ζωγραφισμένη ήπειρο τα αποκόμματα με τις πληροφορίες και έτσι είχαν δημιουργήσει έναν χάρτη για κάθε ήπειρο.

Κάθε ήπειρος αποτελούσε ένα κομμάτι του παζλ του μεγάλου αυτοσχέδιου παγκόσμιου χάρτη, ο οποίος συντέθηκε όταν κάθε ήπειρος ξεχωριστά ήταν έτοιμη. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των ηπείρων και του χάρτη τους ήταν κοινή για όλες τις ομάδες, προκειμένου να ξεκινήσουν να συνεργάζονται όλες οι ομάδες μαζί για να δημιουργήσουν σταδιακά την τελική κατασκευή. Για να γίνει αυτό ενώθηκαν σχεδόν όλα τα θρανία της τάξης ούτως ώστε να χωρέσει ο χάρτης και να έχουν την άνεση να δουλεύουν όλες οι ομάδες μαζί. Από την πίσω πλευρά όλα τα κομμάτια κολλήθηκαν με σιλικόνη και κολλητικές ταινίες. Για τον σχεδιασμό και τη ζωγραφική χρησιμοποιήθηκαν απλά μολύβια, ξυλομπογιές, ξύσματα ξυλομπογιάς, μαρκαδόροι και νερομπογιές. Αφότου οι ομάδες τελείωσαν με την κάθε ήπειρο, άρχισαν όλες μαζί να ζωγραφίζουν τις θάλασσες και τους ωκεανούς, ενώ παράλληλα έφτιαξαν και ένα υπόμνημα για να γίνεται κατανοητό από όσους παρατηρούσαν τον χάρτη τι συμβολίζει κάθε απόκομμα με πληροφορίες. Πάνω στα αποκόμματα οι μαθητές σχεδίασαν τα αντίστοιχα με το υπόμνημα σύμβολα για να αντιστοιχίσουν πληροφορίες υπομνήματος και στοιχεία χάρτη.

Την ημέρα της παρουσίασης (Ιούνιος 2023) κάθε ομάδα ανέδειξε το έργο της και έθεσε ερωτήσεις με τη συμβολή της δασκάλας τους στις υπόλοιπες ομάδες, ούτως ώστε όλοι οι μαθητές να συγκρατήσουν σημαντικές πληροφορίες για κάθε ήπειρο. Άξιο αναφοράς είναι ότι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας όλων των ομάδων πάνω στο τελικό προϊόν, οι μαθητές παρατηρούσαν και διάβαζαν όλες τις πληροφορίες για να δουν τι είχαν συμπεριλάβει οι συμμαθητές τους που ανήκαν σε διαφορετική ομάδα εργασίας και έκαναν διαπιστώσεις, πρότειναν μικρές αλλαγές, διεξήγαγαν συμπεράσματα και παράλληλα συγκρατούσαν σημαντικές πληροφορίες όχι όμως ως στείρα γνώση, διαβάζοντας και αποστηθίζοντας όσα έγραφε το σχολικό τους εγχειρίδιο, αλλά μέσα από τη δράση, το βίωμα, την ουσιαστική επικοινωνία και τη γόνιμη συνεργασία.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Tonegawa, Y. (2022). ‘Education in sdgs: What is inclusive and equitable quality education?’, Sustainable Development Goals Series, pp. 55–70.


Στόχος δράσης

Οι μαθησιακοί στόχοι του project σύμφωνα με την ταξινόμηση του Αμερικανού Ψυχολόγου της Εκπαίδευσης Benjamin Bloom για τους διδακτικούς στόχους ενός εκπαιδευτικού σεναρίου/σχεδίου δράσης ήταν οι μαθητές να είναι σε θέση: Α. Γνωστικός Τομέας (γνώσεις) 1. να επιλέγουν τη σημαντική πληροφορία μέσα από ένα ευρύ φάσμα δεδομένων (διαδίκτυο, έντυπες πηγές π.χ. σχολικά εγχειρίδια, Άτλαντας κ.ά.) 2. να διαχωρίζουν τις θεματικές ενότητες για τις πληροφορίες που θα έπρεπε να βρουν σχετικά με την κάθε ήπειρο ξεχωριστά και να τις κατατάσσουν στη σωστή ενότητα (οι θεματικές ενότητες και το σχετικό φύλλο συν-εργασίας και οργάνωσης χρόνου και πληροφοριών επισυνάπτεται παρακάτω) 3. να παρουσιάζουν με επαρκή τρόπο μεν, περιεκτικά δε, λόγω του συγκεκριμένου χρόνου που θα είχε η κάθε ομάδα να παρουσιάσει την ήπειρο που τους είχε ανατεθεί, όλες τις πληροφορίες που είχαν εντάξει στο χαρτόνι στο οποίο είχαν απεικονίσει (ζωγραφίζοντάς την σε ρυζόχαρτο) την ήπειρο που είχαν αναλάβει 4. να ανακαλούν και να κατονομάζουν τα κράτη και τις πρωτεύουσες της ηπείρου που είχαν αναλάβει ως ομάδα, καθώς και τα στοιχεία της γεωγραφικής της θέσης (π.χ. τους ωκεανούς από τους οποίους περιβάλλεται), του οριζόντιου και κάθετου διαμελισμού της (π.χ. βουνά, ποτάμια, λίμνες κ.ά.), αλλά και άλλων ηπείρων μέσα από τις παρουσιάσεις των υπόλοιπων ομάδων 5. να ορίζουν λέξεις και φράσεις της επιστήμης της Γεωγραφίας, όπως αναφέρονται στο αναθεωρημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της τάξης τους 6. να παραθέτουν τις πληροφορίες που είχαν συλλέξει κάνοντας περιγραφή ενός τόπου, με τον τρόπο που είχαν διδαχθεί στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, εστιάζοντας πρώτα στο εξωτερικό του τμήμα και έπειτα στο εσωτερικό (διαθεματική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή εφαρμογή της γνώσης που πήραν από ένα μάθημα, σε ένα άλλο) 7. να δημιουργήσουν έναν παγκόσμιο χάρτη με υλικά που χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή (π.χ. χαρτόνια, ρυζόχαρτα, τέμπερες, μαρκαδόρους κ.ά.) 8. να συσχετίζουν και να συνθέτουν τις πληροφορίες που είχαν βρει σε κάθε θεματική ενότητα για να απαντούν σε τυχόν ερωτήσεις κρίσεως, ιστορικού και γεωπολιτικού χαρακτήρα, αλλά και να αναπτύξουν δεξιότητες διεξαγωγής ορθών συμπερασμάτων 9. να ανακαλύπτουν οι ίδιοι τη γνώση αναζητώντας πληροφορίες, καταγράφοντάς τες, κάνοντας επιλογή των όσων θα συμπεριλάμβαναν στο project (ο συγκεκριμένος στόχος σχετίζεται με τη θεωρία μάθησης του εποικοδομισμού, πρεσβευτές της οποίας ήταν ο σπουδαίος Παιδαγωγός Lev Vygotsky, ο Ψυχολόγος Jerome Bruner κ.ά., σύμφωνα με την οποία οι μαθητές μπορούν να ανακαλύπτουν και να οικοδομούν οι ίδιοι τη γνώση, έχοντας τον εκπαιδευτικό στο πλάι τους ως συνοδοιπόρο σε αυτή τη διαδικασία) 10. να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, παραδείγματος χάριν να βρουν τον τρόπο για να αναζητήσουν αυτό που χρειάζονται όταν μία πηγή δεν τους προσφέρει επαρκείς πληροφορίες ή να επιλύουν ζητήματα συνεργασίας όταν αυτά ανακύπτουν μέσα στην ομάδα στην οποία εργάζονται και ικανότητες λήψης αποφάσεων ενώ εργάζονται σε ομάδες 11. να σχεδιάζουν μία αρμοδιότητα που τους έχει δοθεί λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες που τους τίθενται, αλλά και σεβόμενοι τον χρόνο των υπόλοιπων μελών της ομάδας τους και να οργανώνουν τον χρόνο τους για να μπορούν να επιτελούν συγκεκριμένες δραστηριότητες μέσα στο χρονικό περιθώριο που τους έχει δοθεί 12. να γνωρίζουν στο τέλος τι πραγματικά γνωρίζουν (μεταγνώση) τόσο για την ενίσχυση της θετικής τους αυτοεικόνας και της αυτοεκτίμησής τους, όσο και για να ενισχυθεί το κίνητρό τους για να αναζητήσουν ξανά όσα δε γνωρίζουν και θέλουν να μάθουν 13. να αξιοποιούν στην καθημερινότητά τους όσα έχουν μάθει Β. Συναισθηματικός Τομέας (στάσεις) 1. να απορρίπτουν πληροφορίες και πηγές που τους φαίνεται ότι δεν ταιριάζουν στις θεματικές ενότητες ο τίτλος των οποίων καθοδηγεί την αναζήτησή τους 2. να υιοθετήσουν τη φιλοσοφία της έρευνας, καθώς εξοικειώνονται με τακτικές και στρατηγικές που σχετίζονται με την ευρύτερη έννοια της ερευνητικής διαδικασίας 3. να παροτρύνουν τα μέλη της ομάδας τους να κάνουν ή να μην κάνουν κάτι παραθέτοντας επιχειρήματα 4. να ενθαρρύνουν τον εαυτό τους και να υποστηρίξουν τα μέλη της ομάδας τους σε στιγμές απογοήτευσης και πνευματικής και συναισθηματικής κούρασης 5. να συνεργάζονται μαθαίνοντας να λειτουργούν μέσα σε ομάδα και αναπτύσσοντας κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες και δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων Γ. Ψυχοκινητικός Τομέας (δεξιότητες) 1. να κατασκευάσουν τον αυτοσχέδιο παγκόσμιο χάρτη, ενώνοντας όλα τα χαρτόνια μαζί, σε κάθε ένα από τα οποία θα έχει ζωγραφίσει η κάθε ομάδα την ήπειρο που έχει αναλάβει 2. να οργανώνουν τον χώρο τους για να μπορούν να επιτελέσουν μία δραστηριότητα, ατομική και ομαδική 3. να μετρούν και να σχεδιάζουν πάνω σε καθημερινής χρήσης κατασκευαστικά υλικά, όπως χαρτόνια, φελιζόλ, ρυζόχαρτα 4. να χρησιμοποιούν με άνεση υλικά ζωγραφικής, το μέτρο, μεγάλους χάρακες, γνώμονες και διαβήτη 5. να εφαρμόζουν τους κανόνες της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, όταν θα αναζητούν πληροφορίες σε διαδικτυακές πηγές 6. να διορθώνουν τυχόν λάθη πάνω στην κατασκευή του παγκόσμιου χάρτη, χωρίς να επηρεάζουν την υπόλοιπη δουλειά που έχουν κάνει τόσο οι ίδιοι, όσο και οι υπόλοιπες ομάδες πάνω στην κατασκευή

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 8Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας