menu

Σύνδεση | Εγγραφή

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

ΟΙ ΝΕΡΟ.....ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ! η σημασία της σωστής διαχείρισης νερού

ΟΙ ΝΕΡΟ.....ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ! η σημασία της σωστής διαχείρισης νερού
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων.Στην ενασχόληση με το θέμα μας εστιάσαμε  στις μορφές του νερού, στον κύκλο του νερού, για τη σημασία του στην ύπαρξη της ζωής, για το ταξίδι του νερού, για τους τρόπους χρήσεις του (υγιεινή, οικιακή χρήση, άρδευση, παραγωγή ενέργειας), τα υδάτινα οικοσυστήματα, τις πηγές μόλυνσης και ρύπανσής του,  τις συνέπειες έλλειψης του νερού, την ανάγκη προστασίας και διατήρησης των υδάτινων πόρων μας.Η ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα που έδωσε και την αφορμή για προβληματισμό έγινε με την παρακολούθηση των βίντεο :«Ο κύκλος του νερού»,“Ocean pollution-children animation”, «Επιπτώσεις από τη ρύπανση των θαλασσών»,«Εξοικονόμηση νερού»,«Εξοικονόμηση νερού Climabiz23»,“Animals save the planet”.

Το πρόγραμμα μας εμπλουτίστηκε με δραστηριότητες με στόχο να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των παιδιών και να οδηγηθούν σε δράσεις εξοικονόμησης του νερού. Αξιοποιήθηκε ένας ήρωας κουκλοθεάτρου, «Ο Άκης Νεράκης» ο οποίος μας εισήγαγε στο πρόγραμμα, μας θύμισε το ταξίδι του νερού αλλά και μας οδήγησε σε δράσεις σχετικά με αυτό (πειράματα, ιδιότητες του νερού, ρύπανση του νερού). Τα παιδιά προβληματίστηκαν σχετικά με το πόσο γρήγορα μπορεί να μολυνθεί το νερό όταν ρίχνουμε μέσα σ' αυτό διάφορα υγρά απορρίμματα, ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη και οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι κάθε σταγόνα είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που δίνει ζωή στον κόσμο μας. Στην αφίσα που δημιουργήσαμε με το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, εστιάσαμε  στους τρόπους εξοικονόμησης του νερού και πως δεν πρέπει να γίνεται σπατάλη νερού στην καθημερινή ζωή μας, τι πρέπει να κάνουμε, δηλ. καλές συνήθειες που πρέπει να υιοθετήσουμε κάθε μέρα, ώστε να γίνεται σωστή διαχείριση του νερού και προστασία του περιβάλλοντος. Η αφίσα δημιουργήθηκε συνεργατικά από τους μαθητές του νηπιαγωγείου, οι οποίοι δούλεψαν σε ομάδες προτείνοντας  τρόπους εξοικονόμησης νερού. Οι μαθητές/τριες δημιούργησαν με pixel art την αφίσα με τον  Άκη Νεράκη που τον πλαισιώνουν τα μηνύματα των παιδιών.


Αποτελέσματα / επίδραση

Στα νήπια δόθηκε η δυνατότητα να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και να προβληματιστούν σχετικά με τη διαφύλαξη των υδάτινων οικοσυστημάτων του άμεσου περιβάλλοντός τους. Θα μπορέσουν έτσι να αναλάβουν δράση για να ευαισθητοποιήσουν και τους άλλους για την προστασία τους. Μέσα από συζήτηση, διατύπωσαν τις δικές τους προτάσεις για τα προβλήματα που σχετίζονται με το νερό(λειψυδρία, ρύπανση, μόλυνση, εξαφάνιση ειδών)  και κατασκεύασαν αφίσα με τις προτάσεις τους για εξοικονόμηση του νερού. Τα νήπια κατάφεραν να διαχωρίσουν τις έννοιες σπατάλη νερού και εξοικονόμηση νερού.Προβληματίστηκαν για την αξία του νερού στη ζωή μας και την απειλή που υφίσταται αν εξαντληθεί το πόσιμο νερό από τον πλανήτη. Κατανόησαν πως όλα συνδέονται μεταξύ τους κυκλικά και πως η παραμικρή διατάραξη αυτού του κύκλου εγκυμονεί κινδύνους. Ευαισθητοποιήθηκαν πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την ευθύνη που έχει ο κάθε άνθρωπος χωριστά για ό,τι συμβαίνει γύρω του. Μετέφεραν τις αποκτηθείσες γνώσεις  στους γονείς τους κι έμαθαν τη σημασία της ύπαρξης των υδάτινων πόρων στη ζωή μας. Επίσης εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους και τις γνώσεις τους και μέσα από τις δράσεις έμαθαν να συνεργάζονται.Συνεργασίες

Συνεργασία με το ΚΕΠΕΑ Φιλιατών για το πρόγραμμα "Υδροκίνηση" 

Συνεργασία κατά την περσινή χρονιά με το ΚΕΠΕΑ Κόνιτσας με το πρόγραμμα "Περλίτα, η μικρή σταγόνα"


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

 Η αφίσα αναρτήθηκε στους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου και στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου.


Στόχος δράσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες τη σημασία του νερού στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές του παραμέτρους, να γνωρίσουν τους βασικούς κανόνες για σωστή διαχείριση του νερού, αναγνωρίζοντας ως λύσεις του περιβαλλοντικού προβλήματος την προσέγγιση Σωστή Διαχείριση, Σημασία για τη Βιοποικιλότητα, Προστασία του περιβάλλοντος.Η εν λόγω δραστηριότητα συνδέεται με τον Παγκόσμιο Στόχο 6 της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Χρόνος δράσης

Δεκέμβριος 2023- Ιανουάριος 2024

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας