menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο- ΔΕΣ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Οι μαθητές του ΔΕΣ καθιερώνουν τον μήνα βιωσιμότητας

Οι μαθητές του ΔΕΣ καθιερώνουν τον μήνα βιωσιμότητας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο- ΔΕΣ

Δημοτικο Σχολείο- δίγλωσσο- IB/ PYP


Διευθυντής Σχολείου

Καρβούνα Ευαγγελία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές της Ε' δημοτικού του σχολείου μας στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας "Βιωσιμότητα και περιβάλλον" ερωτήθηκαν με ποιον τρόπο θα ήθελαν να συμβάλλουν, κατά τη διάρκεια αυτής της θεματικής, στην προστασία του περιβάλλοντος. Eίχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Για ένα μήνα ο καθένας θα προσπαθούσε να μεταβάλλει την καθημερινότητά του, ώστε να γίνει πιο βιώσιμη για το περιβάλλον. Για να επιτευχθεί αυτό, οι μαθητές μας πέρα από προσωπικούς στόχους που έθεσαν, δημιούργησαν ένα ομαδικό ημερολόγιο με ημερήσιους, εβδομαδιαίους και μηνιαίους στόχους. Κάθε μαθητής, είχε στην τσάντα ένα τέτοιο ημερολόγιο και σημείωνε κατά πόσο η ημερήσια δράση πραγματοποιήθηκε ή όχι. Επιπλέον, ημερολόγια αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα του σχολείου, αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους. Οι δράσεις αφορούσαν καλές περιβαλλοντικές πρακτικές τόσο στο πλαίσιο του σχολείου (π.χ. "κρατώ το ίδιο μολύβι για όλη την εβδομάδα" ή "δεν χρησιμοποιώ καθόλου χαρτί"), όσο και στο σπίτι (π.χ. "κάνω ελάχιστη σπατάλη φαγητού"). Επιπλέον, ορισμένοι στόχοι περιλάμβαναν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπόλοιπων μαθητών του σχολείου σχετικά με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τη δράση της Ε' δημοτικού. Αυτή η ενημέρωση είχε ένα ιδιαίτερο αντίκτυπο. Πολλά παιδιά άλλων τάξεων, ξεκίνησαν οικειοθελώς να ακολουθούν το ημερολόγιο βιωσιμότητας προσαρμόζοντας τις δικές τους πρακτικές τόσο στο σχολείο, όσο και στο σπίτι. Στο πλαίσιο του μήνα βιωσιμότητας, τα παιδιά πραγματοποίησαν παράλληλες δράσεις όπως ο καθαρισμός και η καταγραφή απορριμάτων της παραλίας της Βάρκιζας σε συνεργασία με τη WWF Hellas (ο οποίος έλαβε χώρα σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες του Απριλίου και συμμετείχαν όλοι οι μαθητές του σχολείου). Παράλληλα, ως μέσο ανατροφοδότησης, έχει δημιουργηθεί ένας πίνακας στο Padlet όπου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα, όποτε το θελήσουν να γράψουν μια μικρή περιγραφή των πρακτικών που ακολουθούν. Με αυτό τον τρόπο μπορούν οι υπόλοιποι να πάρουν ιδέες και να ενημερωθούν για τις πρακτικές που ακολουθούν οι συμμαθητές τους. Το Padlet αυτό, στο τέλος της δράσης θα δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σχολείου, με στόχο να κινητοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει άτομα εκτός της μικρής κοινότητας του σχολείου, ενθαρρύνοντας τα να προσαρμόσουν και τα ίδια τις καθημερινές τους πρακτικές. 

Ο απώτερος σκοπός αυτής της δράσης ήταν να γίνει ένα μεγάλο βήμα που θα αναβαθμίσει τις βιώσιμες πρακτικές του σχολείου μας. Στο πλαίσιο αυτό, επικοινωνήσαμε με τον δήμο και αιτηθήκαμε τη διάθεση και αποστολή κάδων κομποστοποίησης, καθώς και ανακύκλωσης στο σχολείο μας. Μετά από εκτενή επικοινωνία, πετύχαμε το αίτημά μας και αναμένουμε τους κάδους αυτούς τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές, θα παρακολουθήσουν σεμινάρια από υπεύθυνο άτομο της περιβαλλοντικής υπηρεσίας του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (μέσω του συνεργαζόμενου οργανισμού “No Waste 21”), αναφορικά με τη σωστή χρήση και αξιοποίηση των κάδων αυτών. Με την πρωτοβουλία αυτή, μάλιστα, το σχολείο μας αποτέλεσε το πρώτο ιδιωτικό σχολείο που μπήκε στο πρόγραμμα ανακύκλωσης του δήμου, ανοίγοντας το δρόμο και για τα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής. Θεωρούμε πως το παραπάνω ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο εκπαίδευσης.

Σύνδεσμος ημερολογίου: https://drive.google.com/file/d/1J1fey6ipAQ3nbYUcuoqGziEiAT3a2i5k/view?usp=sharing


Αποτελέσματα / επίδραση

Καθώς ο μήνας βιωσιμότητας είναι σε εξέλιξη, δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμη η τελική ανατροφοδότηση μαθητών και γονέων για τη δράση. Ωστόσο, μέσα από το Padlet που επισυνάπτεται, μπορεί κανείς να δει τον ενθουσιασμό και την αγάπη με την οποία τα παιδιά προσέγγισαν τη δράση αυτή. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η δράση ήταν πρωτοβουλία των ίδιων των παιδιών και το ημερολόγιο δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία τους. Το γεγονός αυτό, ώθησε τα παιδιά να μιλούν και να προωθούν τις δράσεις αυτές εντός και εκτός του σχολείου οδηγώντας σε μια μεγαλύτερη, πιο ουσιαστική, αλλαγή.

Σύνδεσμος Padlet: https://padlet.com/christinagova/my-sustainability-padlet-a5udy5kn0t7ca1jmΣυνεργασίες

Στο πλαίσιο του μήνα βιωσιμότητας, έγινε συνεργασία με τη WWF Hellas μέσω του προγράμματος "Adopt a beach". Όλοι οι μαθητές του σχολείου, πραγματοποίησαν δύο καθαρισμούς παραλίας, στους οποίους έγινε καταγραφή των ποσοτήτων και ειδών των σκουπιδιών. Η ομάδα της WWF παραχώρησε στο σχολείο υλικά (γάντια, σακούλες κλπ) και το σχολείο μας καταχώρισε στην πλατφόρμα της WWF τα αποτελέσματα της καταγραφής, με στόχο την ενημέρωση σχετικά με τα λύματα που βρίσκονται στις παραλίες μας. 

Επιπλέον, σημαντικότατη ήταν η συνεισφορά του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με την παροχή κάδων κομποστοποίησης, αλλά και ανακύκλωσης, στο σχολείο μας.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Χριστίνα Γκόβα/ Μπαρμπούτση Παρασκευή/ Βιβή Βούρου/ Χρήστος Κυριάκος

Στόχος δράσης

Κατανόηση της έννοιας της βιωσιμότητας και της αξίας της αυτενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος. Ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού, οργάνωσης και εκτέλεσης σχεδίων δράσης για τη βιωσιμότητα. Ανάπτυξη πρακτικών καλής συνεργασίας με σκοπό την επίτευξη κοινών περιβαλλοντικών στόχων.

Χρόνος δράσης

Ένας μήνας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας