menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ειδικό Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Οι Ει-δικοί μας Αειφόροι καινοτόμοι

Οι Ει-δικοί μας Αειφόροι καινοτόμοι
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Πρόκειται για τη συμμετοχή των 2 εκπαιδευτικών Πληροφορικής του σχολείου μας στο Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα “Transform Learning: Problem Based Learning, Coding and AI for Sustainability and Inclusion” (Μετασχηματιστική μάθηση: Μάθηση με βάση το πρόβλημα, Προγραμματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη για τη Βιωσιμότητα και τη Συμπερίληψη), το οποίο διοργανώθηκε από τη σύμπραξη των φορέων European Schoolnet, Google, Future Classroom Lab & Code Week και στο οποίο  παρουσιάστηκαν 4 εκπαιδευτικά σενάρια βασισμένα στην μετασχηματιστική μάθηση.
Οι δύο εκπαιδευτικοί συμμετέχοντας τόσο στις δια ζώσης και διαδικτυακές επιμορφώσεις όσο και στην υλοποίηση του επιλεχθέντος εκπαιδευτικού σεναρίου στην τάξη, ήρθαν σε επικοινωνία με τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς, βελτιώνοντας τις μαθησιακές, γλωσσικές, επικοινωνιακές και διαπολιτισμικές τους δεξιότητες και επεσήμαναν την αναγκαιότητα της αξιοποίησης των σύγχρονων ΤΠΕ για την προβολή της επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτισμικής διάστασης του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου.
Υλοποίησαν ένα από τα προτεινόμενα σενάρια, κατά το οποίο ανέλυσαν διεξοδικά με τους μαθητές ένα «πράσινο επάγγελμα», τον Γεωργό Βιολογικής Καλλιέργειας, παρουσιάζοντάς το σε ομαδοσυνεργατικό ψηφιακό βιβλίο  (e-book).
Το μαθητικό αυτό έργο βρίσκεται στη διεύθυνση:
https://read.bookcreator.com/G06luBs1EtMfuuQ5GqBYiugp3Lh1/Gt2_oekwTM-oWquSL_OVIg
Στη συνέχεια το παραπάνω ψηφιακό βιβλίο μεταφράστηκε από τους εκπαιδευτικούς στα αγγλικά (μπορείτε να το βρείτε εδώ: Book Creator | Organic Farmer) και υποβλήθηκε στους φορείς του προγράμματος. Το βιβλίο αυτό απέσπασε βραβείο στην κατηγορία Runner-up in the Transforming Learning Competition, τον Δεκέμβρη του 2023.


Αποτελέσματα / επίδραση

-Η ανάδειξη των νέων γνώσεων των μαθητών πάνω στις ΤΠΕ, μέσω της παραγωγής σύγχρονου εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού (e-book)
-Η ευαισθητοποίηση των μαθητών ως προς τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και η κατανόηση της αναγκαιότητας των πράσινων επαγγελμάτων και των πλεονεκτημάτων τους για το περιβάλλον.
- Η εμπέδωση του θέματος από τους μαθητές σε δραστηριότητες εντός και εκτός τάξης, μέσω βιωματικών μεθόδων.
-Διάχυση της δράσης στο σχολείο και στην τοπική κοινότητα

 Συνεργασίες

1. Με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)-Σχολή Γεωπονικών Επιστημών-Τμήμα Γεωπονίας: Επισκεφθήκαμε το Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου και οι μαθητές μας περιηγήθηκαν στους χώρους του υλοποιώντας βιωματικές δράσεις στον τομέα των βιολογικών καλλιεργειών.
2. Με το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Τμήμα Βιολογίας: Δεχτήκαμε επίσκεψη φοιτητικής ομάδας στο σχολείο μας, οι οποία παρουσίασε στους μαθητές πληροφορίες σχετικά με την εργασία τους, η οποία αφορά στην κατασκευή ενός Βιοαισθητήρα, ο οποίος ανιχνεύει φυτοφάρμακα στις καλλιέργειες και επίσης αναφέρθηκαν στο επάγγελμα του Βιολογικού Γεωργού.
3. Συνεργασία με βιοκαλλιεργητή, με του οποίου τη βοήθεια και τον εξοπλισμό, οι μαθητές μας φύτεψαν στον κήπο του σχολείου μας μαρούλια.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ελένη Τζιβάρα ΠΕ86, Καλλιόπη Σεληνιωτάκη ΠΕ84

Στόχος δράσης

- Ενίσχυση της κρίσης και της σκέψης των μαθητών μέσα την ανάλυση του επαγγέλματος του Βιολογικού Γεωργού. - Ενίσχυση λήψης πρωτοβουλιών - Εξοικείωση των μαθητών με την ομαδική εργασία, καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων, επικοινωνία και συνεργασία για να επιτύχουν ένα κοινό αποτέλεσμα. - Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου - Καλλιέργεια δημιουργικότητας - Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (ομαδικότητα, αλληλεπίδραση, συνοχή, πρωτοβουλία) - Ανάπτυξη ψηφιακού γραμματισμού (αναζήτηση πληροφοριών-εικόνων στο διαδίκτυο, καταφόρτωσή τους τοπικά, επεξεργασία κειμένου και εικόνων, μεταφόρτωσή τους, πληκτρολόγηση, δημιουργία και δημοσίευση ψηφιακού ομαδοσυνεργατικού βιβλίου) - Γνωριμία των μαθητών με τους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με τις πρωτοβουλίες υλοποίησής τους, με περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη, με τρόπους αντιμετώπισής τους - Γνωριμία με τις πρακτικές που χρησιμοποιεί ο Γεωργός Βιολογικής Καλλιέργειας και πως αυτές βοηθούν στην επίτευξη των στόχων -Καλλιέργεια της πράσινης φιλοσοφίας

Χρόνος δράσης

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2023

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας