menu

Σύνδεση | Εγγραφή

7ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Ο Πράσινος Πλανήτης

Ο Πράσινος Πλανήτης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Το κεντρικό ζήτημα του έργου αφορά στο δικαίωμα των πολιτών που ζουν στα αστικά κέντρα να διαμορφώσουν δεσμό με τη φύση, καθώς και να αποκτήσουν γνώσεις και να υιοθετήσουν αξίες και στάσεις για την προστασία της φύσης, ενδυναμώνοντας την περιβαλλοντική τους συνείδηση. Το έργο αναδεικνύει την ανάγκη να συμπεριληφθεί η φύση ως βασικός παράγοντας της διαμόρφωσης των εμπειριών του σύγχρονου ανθρώπου που κατοικεί στα μεγάλα, αλλοτριωμένα αστικά κέντρα και ως μοχλός που συμβάλλει στη γνωστική, φυσική και συναισθηματική ανάπτυξή του.

Όταν λέμε φυσικό περιβάλλον εννοούμε το χώρο που μας περιβάλλει και μέσα στον οποίο ζούμε, κινούμαστε, αναπτυσσόμαστε και ψυχαγωγούμαστε. Είναι με λίγα λόγια η φύση γύρω μας, τα δέντρα, το νερό, ο αέρας, το φως κ.λπ. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να ζήσει ο άνθρωπος. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει ζωή. Όμως παρατηρούμε σήμερα ότι όλα αυτά τα τόσο σημαντικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος κινδυνεύουν από τις δραστηριότητες του ίδιου του ανθρώπου: τα δάση εξαφανίζονται από πυρκαγιές, από την ασύδοτη υλοτόμηση ή από εκχερσώσεις για οικόπεδα, δρόμους κ.λπ. Ο αέρας μολύνεται επίσης από καυσαέρια αυτοκινήτων, εργοστασίων ή από διαρροή ραδιενέργειας από τα πυρηνικά εργοστάσια. Τα απόβλητα των εργοστασίων και οι αποχετεύσεις ρυπαίνουν το νερό, τις λίμνες και τις θάλασσες. Το έδαφος καταστρέφεται από τη παράλογη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Τέλος οι θόρυβοι «ηχορύπανση», είναι ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα των μεγαλουπόλεων.

Τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά για τον άνθρωπο, σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ποιότητα ζωής υποβαθμίζεται και η επιβίωση του ανθρώπου γίνεται προβληματική. Οι περισσότερες κυβερνήσεις και οι διεθνής οργανισμοί εκδίδουν νόμους και οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος γίνονται από κάθε κατεύθυνση. Ωστόσο, ο τρόπος ζωής των ανθρώπων στις αναπτυγμένες κοινωνίες δεν φαίνεται να αλλάζει. Είναι καθήκον λοιπόν του κάθε πολίτη, του κάθε νέου, να συμβάλλει με το δικό του τρόπο στη διατήρηση του περιβάλλοντος και να αποφεύγει καθετί που θα συντελέσει στην επιδείνωση του οικολογικού προβλήματος. Είναι ο μόνος δρόμος για την αποκατάσταση της αρμονίας του πλανήτη Γη.

Η παρουσίαση του μουσικού παραμυθιού θα προσεγγίζει την έννοια και την θεματική μας με έναν τρόπο πιο μουσικό και σίγουρα διαφορετικό. Τέλος, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος θα εμπλουτιστεί το θεωρητικό μέρος με τις αρχές που προάγει η Ε.Ε. για την κλιματική αλλαγή και τις θέσεις και τους νόμους που έχει ψηφίσει, ώστε να γίνουν γνωστές οι θέσεις της Ε.Ε. στους μαθητές και στους θεατές. Το σχολείο μας φέτος έχει επιλεγεί ως Πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του θεσμού της Ε.Ε. στους μαθητές. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε τις θέσεις, τους κανόνες, τους νόμους και τους θεσμούς της Ε.Ε. για την περιβαλλοντική κρίση.


Αποτελέσματα / επίδραση

Σκοπός του προγράμματος επίσης, είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες μαθητές να εμπλουτίσουν τη γνώση τους γύρω από τη λειτουργία της δημοκρατικής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με επίκεντρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις αξίες της ΕΕ για την περιβαλλοντική κρίση και το ενεργειακό αποτύπωμα. Απώτερος στόχος ακόμη, είναι η εμπέδωση της έννοιας της ενεργού πολιτειότητας στους συμμετέχοντες μαθητές, αλλά και ευρύτερα – μέσω της διάχυσης των δράσεων των σχολείων – σε όσο το δυνατό περισσότερους συμπολίτες μας. 

Ταυτόχρονα στόχος είναι να ενημερωθούν οι μαθητές για τα περιβαλλοντικά πρότυπα που απολαμβάνουν οι πολίτες της ΕΕ και τι πρέπει να έχει γίνει έως το 2050, με τη στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων, νομοθεσίας και χρηματοδότησης στο συγκεκριμένο τομέα από την Ε.Ε.Συνεργασίες

 

1)Σύμπραξη με το Μουσικό Σχολείο Δράμας (τρεις ενημερωτικές συναντήσεις και δύο επισκέψεις στο Μουσικό Σχολείο Δράμας για μία πρόβα και την τελική παρουσίαση).

2)Κέντρο Πρόληψης και Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Δράση»

3)2ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας

4)7ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας

5)Europe Direct Δράμας

6)EPAS Μουσικού Σχολείου Δράμας

7)Ευρωπαϊκή Κεντρική Επιτροπή Μαθητών 

8)Σχολή Σαχέτι Νοτίου Αφρικής

 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αμαραντίδου Δέσποινα, Παπαδόπουλος Πέτρος, Ματίδου Σταματία, Περσιανλής Γεώργιος, Αζαριάδης Γρηγόριος

Στόχος δράσης

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μπορούν να: • Φροντίζουν το περιβάλλον στον βαθμό που τους/τις αναλογεί. • Ευαισθητοποιηθούν σε περιβαλλοντικά θέματα. • Συνεργάζονται μεταξύ τους. • Να αναπτύξουν συλλογική οικολογική συνείδηση και σεβασμό στο περιβάλλον. • Να χρησιμοποιούν την Αγγλική Γλώσσα σε καθημερινές συζητήσεις, • Να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. • Να γνωρίσουν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εφόσον θα παρουσιάσουν τη δράση στο Μουσικό Σχολείο Δράμας στα πλαίσια της μετάβασης στο Γυμνάσιο. • Να εξασκηθούν στη Μουσική. • Να συμπράξουν με μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κοινή συνισταμένη την Αγγλική Γλώσσα και τη Μουσική. • Να εκτιμήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις Σκοπός του προγράμματος επίσης, είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες μαθητές να εμπλουτίσουν τη γνώση τους γύρω από τη λειτουργία της δημοκρατικής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με επίκεντρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις αξίες της ΕΕ για την περιβαλλοντική κρίση και το ενεργειακό αποτύπωμα. Απώτερος στόχος ακόμη, είναι η εμπέδωση της έννοιας της ενεργού πολιτειότητας στους συμμετέχοντες μαθητές, αλλά και ευρύτερα – μέσω της διάχυσης των δράσεων των σχολείων – σε όσο το δυνατό περισσότερους συμπολίτες μας. Ταυτόχρονα στόχος είναι να ενημερωθούν οι μαθητές για τα περιβαλλοντικά πρότυπα που απολαμβάνουν οι πολίτες της ΕΕ και τι πρέπει να έχει γίνει έως το 2050, με τη στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων, νομοθεσίας και χρηματοδότησης στο συγκεκριμένο τομέα από την Ε.Ε.Η διαμόρφωση της παιδαγωγικής μεθοδολογίας ενδυνάμωσης της σχέσης με τη φύση έλαβε χώρα μέσα από μία αναστοχαστική διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και ανάδρασης, βασισμένη στις αρχές της έρευνας δράσης (Kemmis & McTaggart 1988). Η μεθοδολογία υλοποίησης στηρίζεται στην ενεργητική – εμπειρική μάθηση, που βάζει στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας τους συμμετέχοντες και τους επιτρέπει να ερευνήσουν στάσεις, αξίες, πεποιθήσεις με ένα σίγουρο, μη απειλητικό τρόπο, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και αντλώντας μέσα από τις εμπειρίες των άλλων. Ενισχύει τόσο τις γνωστικές λειτουργίες όσο και τις συγκινησιακές Η εμπειρική εκμάθηση έχει τέσσερα βασικά συστατικά: 1. Τη μάθηση μέσω της εμπειρίας, του βιώματος – συνήθως μια πρακτική δραστηριότητα που έχει σχέση με το σκοπό του μαθήματος και συχνά με κάποιο γνωστικό αντικείμενο 2. Σκέψη και συνέχεια – τίθενται ερωτήματα του τύπου: «Τι κάναμε; Γιατί; Πώς επηρέασε σκέψεις και συναισθήματα; Τι μάθαμε;» 3. Συμβουλές και ενίσχυση – αυτό μπορεί να περιλαμβάνει δραστηριότητες συνέχειας, κατάρτιση σχεδίων δράσης, ανταλλαγή γνώσεων με τους υπόλοιπους 4. Πρακτική εφαρμογή – δοκιμή των νέων γνώσεων και δεξιότητες σε πραγματικές καταστάσεις. Επιπλέον, θα εφαρμοστεί η ομαδική εργασία και η συνεργατική μάθηση, η μάθηση μέσω σχεδιασμού, (Project Based Leαrning), η χρήση ΤΠΕ (Web 2.0 tools, Δημιουργία βίντεο, Καλλιτεχνικές Δημιουργίες), η βιωματική μάθηση, η μαθητοκεντρική προσέγγιση και η διαθεματικότητα. Επιπλέον, θα εφαρμοστεί η ομαδική εργασία και η συνεργατική μάθηση, η μάθηση μέσω σχεδιασμού, (Project Based Leαrning), η χρήση ΤΠΕ (Web 2.0 tools, Δημιουργία βίντεο, Καλλιτεχνικές Δημιουργίες), η βιωματική μάθηση, η μαθητοκεντρική προσέγγιση και η διαθεματικότητα.

Χρόνος δράσης

Νοέμβριος 2023 - Μάιος 2024

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 8


Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας