menu

Σύνδεση | Εγγραφή

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ 1821

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ 1821
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Ο βασικός άξονας σχεδιασμού ήταν η χρήση εικονικών περιβαλλόντων που θα προσφέρουν προσωπικές εμπειρίες στους μαθητές. Αναπτύχθηκε ένα εκπαιδευτικό σενάριο, το οποίο πλαισιώθηκε με περαιτέρω διερευνητικές δραστηριότητες ως συμπλήρωμα της μαθησιακής διαδικασίας στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Η αρχική ιδέα εμπλουτίστηκε και αναπτύχθηκε με βασικές παραμέτρους:  τα προσδοκώμενα

Το εικονικό μουσείο του 1821 έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία του μαθήματος σχετικά με την ελληνική επανάσταση , στα πλαίσια του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, σε συνδυασμό με το το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Α΄ τάξη του Λυκείου και συγκεκριμένα τη θεματική ενότητα "περιγραφή". Η εφαρμογή σχεδιάστηκε ώστε να ενσωματώνεται στην καθημερινή διδακτική διαδικασία στο εργαστήριο πληροφορικής, αλλά και στη σχολική τάξη με τη χρήση ενός υπολογιστή και ενός βιντεοπροβολέα ή σε διαδραστικό πίνακα. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον εμπλουτισμό της πολυμεσικής παρουσίασης της εφαρμογής με στοιχεία, εικόνων, γραφικών, ήχων, καθώς και στην αισθητική παρουσίαση για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα και με περισσότερους τρόπους μια αισθητηριακή προσέγγιση του θέματος. Η σχεδίαση της πρακτικής βασίστηκε στην αξιοποίηση της «on line» εφαρμογής «emaze» (https://app.emaze.com/), η οποία δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας τρισδιάστατων (3d ) εικονικών μουσείων με  εκθέσεις και δυνατότητα περιήγησης.(Σκανάρετε το qr code από τις φωτογραφίες και σας εισάγει στο μουσείο, συστήνεται το άνοιγμα της εφαρμογής από υπολογιστή).

Για να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της εικονικής πραγματικότητας, αποφασίσθηκε τα εκθέματα που θα περιλαμβάνονται στο εικονικό μουσείο και αφορούν τους ήρωες, τον εξοπλισμό και την ενδυμασία του 1821 να είναι από ιστορικά βιβλία, από έγκυρες πηγές στο διαδίκτυο, από γνωστούς καλλιτέχνες και ζωγράφους.

Για το εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη στη δημιουργία βίντεο που ενωματώθηκαν στο εικονικό μουσείο, με την εφαρμογή : https://www.myheritage.gr/deepstories/  

(Βλ. βίντεο)

Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει πολλά στη δημιουργία βίντεο, επιτρέποντας την αυτοματοποίηση ορισμένων διαδικασιών, την ενίσχυση της δημιουργικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου.

Συνολικά, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει μια εντελώς νέα και προηγμένη εμπειρία μουσείου, που είναι προσβάσιμη, εκπαιδευτική και εμπνευσμένη.(Συστήνεται το άνοιγμα της εφαρμογής από υπολογιστή)

 

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές εμπλέκονται σε μια διαδικασία όπου το ζητούμενο είναι να ενεργοποιηθεί η κριτική τους σκέψη και να προσεγγίσουν τις επετειακές  γιορτές και την ιστορία της ελληνική επανάστασης μέσω της τέχνης. Ο κριτικός θεατής αναγνωρίζει όχι μόνο να περιγράφει, αλλά και να ερμηνεύει το περιεχόμενο της εικόνας, βγαίνοντας από το πλαίσιο της μάθησης αποκλειστικά μόνο μέσω πληροφοριών. Σχεδιάστηκαν εκπαιδευτικές διερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες εμπλέκουν τους/τις μαθητές/μαθήτριες στη μαθησιακή διαδικασία καθιστώντας τη μάθηση πιο ενδιαφέρουσα και τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους δημιουργούς της γνώσης. Επιτεύχθη η αλληλεπίδραση με την τεχνολογία  και μέσω αυτής,  σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης, η αμείωτη προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών.Συνεργασίες

ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΤΑΡΑΜΑΝΗ ΛΑΖΑΡΙΑ

Στόχος δράσης

Η δημιουργία ενός εικονικού μουσείου και ειδικότερα ενός μουσείου με θέμα την ιστορία της ελληνικής επανάστασης του 1821 είναι μία πολύπλοκη διαδικασία στην οποία λαμβάνουν χώρα πολλοί παράγοντες, γνωστικοί και τεχνικοί. Η εκπαιδευτική εφαρμογή (εικονικό μουσείο) σχεδιάστηκε σε ένα επιστημονικά ορθολογικό πλαίσιο, αφού στηρίχθηκε στην ιστορική έρευνα, ακολουθώντας την τεχνολογική εξέλιξη. Σκοπό αποτελεί η ψηφιακή διδασκαλία της περιόδου της ιστορίας αναφορικά με την ελληνική επανάσταση, η επικέντρωση στις ηρωικές μορφές του, στα όπλα που χρησιμοποιούσαν και στην ενδυμασία της εποχής, μέσα από την εποικοδομητική, ενεργητική, διερευνητική και βιωματική μάθηση που προσφέρουν τα εικονικά μουσεία.

Χρόνος δράσης

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 5

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας