menu

Σύνδεση | Εγγραφή

14ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Κέρκυρας

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Μικροί επιστήμονες σε δράση για περιβαλλοντικά θέματα

Μικροί επιστήμονες σε δράση για περιβαλλοντικά θέματα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

14ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Κέρκυρας

Το Νηπιαγωγείο μας βρίσκεται σε ημιαστική περιοχή του Δήμου Κέρκυρας. Πρόκειται για δημόσιο σχολείο με δύο τμήματα Βασικού Προγράμματος, ένα Ολοήμερο και Τμήμα Ένταξης. Από το σχολικό έτος 2021-22 χαρακτηριστήκαμε και λειτουργούμε ως Πειραματικό. Έργα μας, έχουν βραβευτεί τρεις φορές στο Θεσμό Αριστείας και Καινοτομίας 2011 και 2012 του Υπουργείου Παιδείας, ενώ έχουμε διακριθεί σε αρκετούς μαθητικούς διαγωνισμούς (Bravo Schools, eTwinning, ΕΚΕΔΙΣΥ, Αειφόρο Σχολείο κ.ά.), συμμετέχουμε σε πολλές εκπαιδευτικές δράσεις, με παγκόσμιο χαρακτήρα υιοθετώντας πρακτικές που έχουν στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία. Από το 2018 μας απονέμεται η ετικέτα eTwinning School , ετικέτα e Safety και STEM School.


Διευθυντής Σχολείου

Πηνελόπη Πέζαρου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η  εκπαιδευτική πρακτική που εφαρμόστηκε, αποτελεί μέρος μιας διδακτικής πρότασης και  παρέμβασης που  σχεδιάστηκε και υλοποιείται  για το Erasmus+ project  KA1 " Little scientists take action about environmental issues",  και  υλοποιείται τη σχολική χρονιά 2022-23.  Εφαρμόζεται από τα Νηπιαγωγεία: 3ο Τριλόφου Θεσσαλονίκης και  14ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Κέρκυρας. Περιλαμβάνει  διδακτικές προτάσεις υλοποίησης δραστηριοτήτων STEM και εισαγωγής στην Εκπαιδευτική Ρομποτική, σε μια  προσπάθεια  εκμάθησης  προγραμματισμού και  ανάπτυξης  της υπολογιστικής σκέψης στην προσχολική εκπαίδευση μέσω διασφάλισης  της ανθεκτικότητας του οικοσυστήματος: Προστασίας  του φυσικού περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων του και των ροών του οικοσυστήματος.

Σκοπός της προτεινόμενης διδακτικής παρέμβασης  είναι  τα παιδιά  να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για  τα θαλάσσια  οικοσυστήματα, να εξοικειωθούν με έννοιες   όπως ρύπανση της θάλασσας, απειλούμενα ζώα της θάλασσας, να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για περιβαλλοντικά ζητήματα, μέσα από την υλοποίηση δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στο επίπεδο και στα ενδιαφέροντα της ηλικίας τους.  Να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και  θετικές, φιλικές περιβαλλοντικές στάσεις μέσω  των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας,  να εργαστούν και να ζήσουν  ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες με τρόπο που προστατεύει το περιβάλλον, τόσο στο παρόν όσο και για τις μελλοντικές γενιές.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι δύο συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες  απέκτησαν μια ιδιαίτερη δυναμική, προάγοντας τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών, σχολείων, γονέων και τοπικής και ευρύτερης κοινότητας. Εμπλέχθηκαν σε δημιουργικές δράσεις στο πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας, εμπλουτίζοντας έτσι την παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση και επιτυγχάνοντας ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία. Η συμμετοχή των νηπίων στο έργο ωφέλησε σε γνωστικό–γλωσσικό, συναισθηματικό, ψυχοκινητικό και κοινωνικό επίπεδο.

 Τα παιδιά έμαθαν να επικοινωνούν, να μοιράζονται πληροφορίες και υποχρεώσεις, με μαθητές άλλων σχολείων, να συνεργάζονται,  να αναλαμβάνουν καθήκοντα και να τα φέρνουν σε πέρας, να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για αναζήτηση πληροφοριών, παρουσίαση και επικοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί αντάλλαξαν εμπειρίες και πρακτικές αναβαθμίζοντας το διδακτικό τους έργο.

Μέσα από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν, τις κατασκευές, τη συμμετοχή σε δράσεις,  τη συνεργασία με τα άλλα σχολεία, την ενημέρωση και συνεργασία των γονέων, την εμπλοκή φορέων και τη διάχυση του Προγράμματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σχολικό μπλογκ, πιστεύουμε όπως φάνηκε και από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης του έργου, ότι συμβάλλαμε στην αλλαγή της νοοτροπίας των μαθητών και γονέων, γύρω από περιβαλλοντικά θέματα, όπως η προστασία των θαλασσών, ώστε να αναπτυχθούν στάσεις και συμπεριφορές φιλικές προς το φυσικό περιβάλλον.Συνεργασίες

Γονείς, 3ο Νηπιαγωγείο Τριλόφου


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Πέζαρου Πηνελόπη Ανδριώτη Ευθυμία Ντόκου Λυδία Νικολούζου Βασιλική

Στόχος δράσης

Να αποκτήσουν μέσα πό ένα πλαίσιο παιχνιωδών και ευχάριστων δραστηριοτήτων δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού. Να αποκτήσουν την ικανότητα κρίσης, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλήματος με τη βοήθεια προγραμματιζόμενων παιχνιδιών, ανοιχτού τύπου λογισμικών και οπτικών γλωσσών προγραμματισμού προσαρμοσμένων στις ικανότητες των παιδιών. Να «διαβάζουν» απλά σύμβολα ,σχεδιαγράμματα, χάρτες, πολυτροπικά κείμενα. Να πραγματοποιούν και να ανακατασκευάζουν κατασκευές απλών τρισδιάστατων συνθέσεων από εικόνες, σχέδια ή άλλες αναπαραστάσεις (ΙΕΠ) Να αναπτύξουν αβίαστα μέσα από ένα πλαίσιο παιχνιωδών και ευχάριστων δραστηριοτήτων δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού. Να αποκτήσουν την ικανότητα κρίσης, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλήματος με τη βοήθεια προγραμματιζόμενων παιχνιδιών, ανοιχτού τύπου λογισμικών και οπτικών γλωσσών προγραμματισμού προσαρμοσμένων στις ικανότητες των παιδιών. Να «διαβάζουν» απλά σύμβολα ,σχεδιαγράμματα, χάρτες, πολυτροπικά κείμενα. Να πραγματοποιούν και να ανακατασκευάζουν κατασκευές

Χρόνος δράσης

2022-2023

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας